211 жители на община Гоце Делчев получават подкрепа и грижи в домашна среда

0

От 04.02.2023 г. община Гоце Делчев изпълнява проект „Грижа в дома в община Гоце Делчев“, финансиран с административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0077 по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд +.
От 04.03.2023 г. до сега, по проекта се осигурява подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Гоце Делчев, с оглед пълно и гъвкаво задоволяване на индивидуалните им потребности.
За изминалите 10 месеца в домашната им среда 211 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания получаваха почасови мобилни здравни грижи и медицинско наблюдение, информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания; почасови социални услуги за организиране на ежедневието и домакинска помощ; психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храни и продукти от основна необходимост; помощ за заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите); подкрепа за поддържане на социални контакти.
Почасовите мобилни здравно-социални услуги в домашна среда се предоставяха от назначените по проекта 1 социален работник, 1 шофьор, 2 медицински сестри и 60 домашни помощници.
Изпълнението на проекта допринесе за социалното приобщаване и за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и самотно живеещите възрастни, чрез предоставяне на подходящи по вид и обем грижи и услуги за подкрепа в комфорта на тяхната домашна среда.

The post 211 жители на община Гоце Делчев получават подкрепа и грижи в домашна среда appeared first on Начало.

Източник: regiona.bg

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт | СЕО Оптимизация | Бебешки МОЛ | Онлайн Вестник за обяви