Три многофамилни сгради в град Разлог ще бъдат санирани това лято

0

Три многофамилни сгради на ул. „Стефан Стамболов“ № 5, ул. „Стефан Стамболов“ № 13 и ул. „Екзарх Йосиф“ № 58 ще бъдат санирани това лято.
Дейностите насочени към намаляване  крайното потребление на енергия и косвено понижаване количеството емисиите на парникови газове, следва да бъдат започнати от фирмите изпълнители в 90-дневен срок, считано от 25 май.

“Очакванията ни са до края на месец септември и трите блока да бъдат напълно завършени, като по време на строително монтажните работи ще бъде осъществяван непрекъснат строителен надзор. С оглед правилното разходване на средства и избягване на злоупотреби, Община Разлог няма да извършва авансови или частични плащания към фирмите изпълнители, преди завършването на всички ремонтни дейности, включващи топлинно изолиране на външни стени, под и покрив, подмяна на дограма, и въвеждането на обектите в експлоатация “, заяви зам.-кметът на Община Разлог, г-н Иван Гюров, по време на конференцията в сградата на Общински съвет-Разлог.

След реализирането на дейностите, заложени в проекта, ще бъде осигурено по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда, подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на трите многофамилни жилищни сгради. Проектът също така цели запазване на традиционните функции на град Разлог, достигане на клас на енергопотребление „В“ в 3-те многофамилни жилищни сгради, намаляване на разходите за енергия, както и постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г..

The post Три многофамилни сгради в град Разлог ще бъдат санирани това лято appeared first on Начало.

Източник: regiona.bg

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт | СЕО Оптимизация | Бебешки МОЛ | Онлайн Вестник за обяви