Съдът реши! Полукметът Томов злоупотребил като работодател като уволнил служителка

0

Районен съд призна за незаконно уволнението на служителка от община Благоевград и я възстанови на работа. Любка Проева започнала работа в общината през 2010 г. като деловодителка в отдел „Административно, информационно и техническо обслужване“, а впоследствие била преназначавана на различни длъжности с допълнителни споразумения. Последно на 24 март тази година била преназначена от длъжността технически сътрудник (секретарка) в сектор „Хуманитарни дейности“ на длъжността старши експерт в дирекция „Устройство на територията“. За тази позиция се изисквало висше образование и 1 година минимален професионален опит, като тя отговаряла на критериите – магистър по „Физика“ е и има 9 г. стаж.

Не минали и два месеца, и за заеманата от нея длъжност обаче било въведено допълнително изискване – да има професионална квалификация „архитект”. Тази нова длъжностна характеристика била връчена на служителката на 19 май, но тя отказала да я приеме и още същия ден била уволнена със заповед на кмета Румен Томов.

Любка Проева атакувала уволнителната заповед в съда, като в жалбата си посочва, че въведените с длъжностната характеристика нови изисквания относно квалификацията са необосновани и по никакъв начин нямат връзка с характера на извършваната от нея работа. И в двете длъжностни характеристики основните задължения били напълно идентични – подготвяне на преписки за издаване на удостоверения за ползване, разрешения за строеж, актове за узаконяване, удостоверения за заварени строежи, удостоверения за търпимост и заверка на екзекутивни чертежи. Л. Проева твърди, че е налице злоупотреба с право от страна на работодателя, като изменението в длъжностната характеристика било единствено с цел нейното уволнение. В тази връзка тя посочва, че друга нейна колежка – М. Георгиева, която е на същата длъжност, продължава да работи, като за нея не е въведено изискване да е архитект, а тя е завършила висше образование по специалността „Физическо възпитание“.

При анализа на казуса съдия Димитър Беровски приема, че работодателят има право да променя изискванията за образование и квалификация за определена длъжност, когато те не са определени в нормативен акт, като неговата воля в този случай е подчинена на суверенната му преценка. Но работодателят трябва да действа равнопоставено по отношение на всички заети лица. Ако новите изисквания имат отношение към изпълнението на определено задължение, те трябва да важат за всички работници, в чиято трудова функция е включено това задължение, и не могат да важат за работници, в чиято трудова функция това задължение не е включено. Притежаването на професионална квалификация „архитект” има отношение към дейността на всеки един от служителите (като това важи в особена степен за служителката М. Георгиева, която изпълнява почти идентични задължения като Любка Проева) в дирекция „Устройство на територията“ и може да бъде отнесено като изискване или към всички, или към никого от тях.

Съдията установява, че желанието на работодателя е чрез законово допустими средства /промяна в изискванията за заемане на длъжността/ да постигне една-единствена цел – прекратяване на трудовия договор конкретно на тази служителка, което е нарушение на чл. 8, ал. 1 от Кодекса на труда, която забранява злоупотреба с право. С тези мотиви уволнението на Любка Проева е признато за незаконно и е отменено, като тя е възстановена на работа.

Общината е осъдена да й изплати обезщетение от 4020 лв., както и 930 лв. съдебни разноски за адвокатски хонорар и държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд.

Източник: В.“Струма“

 

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт | СЕО Оптимизация | Бебешки МОЛ | Онлайн Вестник за обяви