Санират две читалища в община Разлог

0

Община Разлог с осигурено финансиране за подобряване енергийната ефективност на сградите на Кметство с. Бачево и Кметство с. Горно Драглище, сградата на Народно читалище „Слънце 1938 г.“ – с. Горно Драглище и Народно читалище „Западнородопски лъч 1906 г.“ – с. Елешница.
Проектните дейности за изпълнение на инвестицията са свързани с енергийна ефективност и изпълнение на съпътстващи строително-монтажни работи, насочени към подобряване състоянието на публичните сградни фондове за административно обслужване, култура и спорт – в трите населени места от община Разлог.
Внедряването на енергоефективни мерки в кметствата на с. Бачево и с. Горно Драглище включват подмяна на дограма, топлоизолация на външни стени, покрив и под, както и изграждане на автономни термопомпени агрегати (въздух/въздух). Предвижда се поставяне на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) на покрива с мощности 26,4 kWp за кметство с. Бачево и 27 kWp за кметство с. Горно Драглище, като произведената електро енергия ще бъде само за собствени нужди и няма да се продава.
Подобряване състоянието на сградния фонд на НЧ „Слънце 1938 г.“ – с. Горно Драглище и НЧ „Западнородопски лъч 1906 г.“ – с. Елешница предвижда топлоизолиране на външни стени, под и покрив, подмяна на дограма, модернизация на системата за отопление, както и изграждане на фотоволтаична инсталация за собствено потребление.
След приключване на строително-монтажните работи за въвеждане на мерките за енергийна ефективност ще бъде извършена независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор.
Изпълнението на мерките за енергийна ефективност, идентифицирани в резултат на изготвените доклад от обследване за енергийна ефективност и валидни сертификати за енергийна ефективност, ще допринесат за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в малките населени места.
Енергийните мерки, които ще бъдат приложени ще имат и допълнителен ефект-осигуряване на рентабилна експлоатация на сградите на държавната администрация, което ще позволи устойчивото им управление и поддръжка. С използването на енергията от възобновяеми енергийни източници ще постигне енергийна независимост на сградите и намаляване на сметките за електроенергия, което ще доведе до облекчение в общинския бюджет.
Община Разлог продължава да работи активно и целенасочено – за подобряване на енергийната ефективност на публичния сграден фонд в Разлог и всички населени места, като и за жилищния сграден фонд.

The post Санират две читалища в община Разлог appeared first on Начало.

Източник: regiona.bg

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт | СЕО Оптимизация | Бебешки МОЛ | Онлайн Вестник за обяви