Приемат бюджет 2021г. на община Благоевград на заседание на 26 февруари

0

Председателят на Общински съвет Благоевград – Андон Тодоров, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 26.02.2021 г. /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”.
На провелото се днес заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 49 точки. Те ще бъдат разглеждани на предстоящата сесия.

В първа точка в дневния ред е заложено предложение, относно Приемане на бюджета, Плана за финансиране на капиталовите разходи за 2021 година и актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021 г. – 2023 г. на Община Благоевград.

Съветниците ще разгледат предложение, относно изменение на общата численост и структура на общинска администрация в Община Благоевград и предложение относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата на работна заплата.

В дневния ред е залегнало и предложение, относно Ценовото зониране на Благоевград, във връзка с данъчните оценки на недвижимите имоти по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.

Съветниците ще разгледат предложение относно проект за изменение на Наредба за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общинските жилища в община Благоевград и предложение, относно покана за свикване и провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите в „МБАЛ- Благовград“ АД.

В дневния ред е заложено и предложение, относно приключване процедура по ликвидацията на „БЛАГОЕВГРАД ФЕСТ“ ЕООД. Освен това е заложено и предложение, относно взимане на решение от Общински съвет Благоевград за освобождаване от заплащане на наемни вноски наемателите на общински търговски обекти с предназначение за заведения за хранене и развлечение по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, както и собствениците и наемателите на заведенията за хранене и развлечения, ползващи открити площи за периода от 01.02.2021 г. до отмяна на противоепидемичните мерки на територията на Република България, свързани с разпространението на COVID – 19, въведени със Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

The post Приемат бюджет 2021г. на община Благоевград на заседание на 26 февруари appeared first on Начало.

Източник – Региона БГ: Приемат бюджет 2021г. на община Благоевград на заседание на 26 февруари

      

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт с респонсив дизайн | Unproof СЕО Оптимизация