Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Благоевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение за периода 16-20.03.2020

0

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 16-20 март 2020 г, включително.

С оглед на обявеното извънредно положение, дружеството стартира прецизиране на съответните дейности и времетраенето на прекъсванията.

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

На 16.03.2020 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 18.03.2020 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 20.03.2020 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Добринище: Алеко Константинов 6, 4, Александър Стамболийски 33, 38, 34, 51, 23, 31, 21, 36, 28, 50, 42, 49, 18, 55, 19, 27, 2, 53, 35, 45, 37, 52, 39, 41, 24, 43, 20, 30, 26, 40, Бъндерица 4, 1, 10, 8, 9, 5, 3, 7, 11, 6, Григор Пърличев 8, 18, 16, 4, 14, 6, 1, 3, 10, 2, 9 А, 12, 99, 5, Десилица 21, Еделвайс 1, 3, 7, 5, 2, Иван Попов Деницин 4, 9, 99, 2, 10, 1, 6, 8, Крушево 21, 2, 27, 19, 17, 9, 11, 7, 13, 25, 15, 5, Места 99, 1, 3, 2, 4, 6, 5, 10, 8, Паисий Хилендарски 5, 99, 4, 3, 26, 10, 2, 1, Юрий Гагарин 11, 7, 12, 15, 9, 13, Яне Сандански 5, 23, 20, 4, 10, 3, 16, 6, 1, 99, 17, 8, 19, ТП Горско Стопанство

На 19.03.2020 г. /08:30 – 13:30 ч.; 10:30 – 15:30 ч./ – Краище, Общ. Белица: Втора, Двадесет и Първа 99, 2, 104, 8, Двадесета 1, 44, 34, 26, 14, 2, 24, 46, 4, 20, 58, 22, 99, 32, 38, 21, 6, 13, Дванадесета 16, 25, 34, 54, Деветнадесета 19, 28, 20, 36, 99, 56, 61, 17, 14, 15, 52, 39, 23, 29, 59, 1, 70, 50, 10, 43, 38, 8, 34, 5, 69, 45, 46, 7, 21, 25, 26, 64, 30, Десета 1, Единадесета 102, 112, 99, 82, 87, 75, 73, 63, 129, 103, 83, 67, 90, 84, 59, 109, 74, 65, 69, 106, 95, 97, 91, 94, 61, 96, 88, 76, 79, 105, 86, 71, 81, 93, 78, 104, 3290, 113, извън регулацията 37, Осемнадесета 1, 12, 8, 18, 42, 89, 50, 20, 10, Пета 1, 29, Петнадесета 3, 30, 33, Първа 32, Седемнадесета 15, Христо Ботев, Четирнадесета 4, Шеста 61, Шестнадесета 1, 19, 11, 80

На 19.03.2020 г. /13:30 – 16:30 ч./ – Горно Краище: 1

На 20.03.2020 г. /08:30 – 13:30 ч./ – Дагоново

На 20.03.2020 г. /13:30 – 16:30 ч./ – Белица, Общ. Белица: Алекса Сачков 88, 46, 62, 38, 42, 5, 29, 24, 18, 32, 99, 66, 57, 6, 78, 60, 30, 16, 21, 10, 52, 64, 26, 63, 58, 54, 48, 14, 44, 45, 20, 116, Бор 3, 6, 2, Братя Миладинови 41, 6, 13, 17, 44, 24, 63, 34, 7, 42, 36, 11, 99, 18, 15, 31, 59, 16, 3, 5, 19, 14, 9, 43, 8, 45, 1, 10, 23, Владимир Поптомов 34, 41, 25, 44, 26, 32, 28, 54, 47, 53, 30, 60, 42, 58, 6, 29, 35, 84, 88, 36, 38, 37, 1, 39, 46, 4, 45, 48, 99, 33, 40, Георги Сачков 7, Гоце Делчев 16, Иван Алексов 1, 6, 33, 5, 2, 4, Иван Апостолов 8, 2, 4, 6, 3, Иван Вазов 16, Места 5, 1, 3, Никола Банков 1, 6, 3, 7, 4, 5, Никола Вапцаров 1, 3, 2, 6, 12, 4, 8, Радецки 1, 2, Седма 3, 7, Фараонска 20, 27, 49, 13, 6, 40, 9, 17, 26, 21, Чавдар 2, 1, Чаталджа 5, 6, 4, 3, 1, 13, 16, 7, Яким Цоков 28, 29, 12, 8, 36, 17, 3, 27, 6, 15, 5, 10, 26, 20, 13, 19, 21, 18, 9, 2, 16, 22, 24, 14, 7, ТП Сачков

На 16.03.2020 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 18.03.2020 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 20.03.2020 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Покровник: Валого, местност Реката, Поповка 5, Равначка, УПИ I-432, Кв. 28, УПИ-XxI-238, 239, Кв. 30, Хан Аспарух 1, 1, къща

На 16.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: 04279. 108. 9 М. Под Черквата, 04279. 139. 54 Мест. Под Черквата, 04279. 140. 65, 04279. 628. 234, 04279. 628. 416, VII – 5799, Кв. 11, Армутлука, Ахелой 3 2, 3б 2, 3б, 3, 3 1, Баба Тонка 2, 9, 8, 4, 1, 6, 10, 13, 7, 11, 5, 14, 15, 12, Броди Гараж, 36, 8, 40, 34, 36, 34, 34, 38, Гараж, 5, 48, 28, Влахина Планина 2а, 17, 5, 1, 3, 7, 13, 4, 15, 2, 6, 9, 11, Възраждане 1, 3, 6, 2, 1, 2, Възрожденска 8, Гемеджиите 2, 13, 8, 24, 15, 26, 23, 9, 17, 27, 18, 21, 16, 10, 11, 7, 12, 19, 1, 25, 20, 14, 6, 9, 4, дойран 7, Еленово 172, 171, 113, 179, 180, 114, 173, Еленово 119, 172, 181, 116, 115, 177, 112, 117, 114 Гараж, 114, 174, Срещу бл. 114, Заря 8, 7, 5, 14, 9, 20, 3, 1, 10, 6, 16, 4, къща- Временно Ст-Во, 2, Жилищна Сграда-Вр. Ст-Во, 12, 18, Кв. Струмско, Идн. №04279. 628. 167, Кв. Струмско, Инд. №04279. 628. 454, Кресна 8, 13, В Бившия Стопански Двор, 7, 2, 4, 12, 8, 2, 32, 3, 11, 30б, 30, 9, 5, 6, Любен Каравелов 14, 16, 6, 19, 21, 13, 5, 10, 11, 3, Чжс- Вр. Стр, 1, 8, 9, 18, 19, 17, 15, 12, Малешевска 5, 7, 3, 1, 4, местност Армутлука, местност Мутишица Е-79, местност Папльо, местност Пенков Чифлик Пом. С-Во, Жилище, местност Песока-Оранжерии, местност Песоко Помпа, местност Под Черквата, местност Чуката, Мутишица, Освобождение 5, 93, 68, 44, 29, 54, 72, 31, 25, 1, 102, 27, 70, 9, 56, 6, 106, 81, 60, 41, 40, 82, 15, 101, 21, Жилище, 46, 52, 30, 7, 50, 45, 64, 23, 74, 52, 39, 108, 85, 84, 76, 25, 42, 15, 48, 66, 35, 54, 100, 37, 9, 32, 52, 98, 58, 62, Освобождение 6, Панайот Волов 16, 8, 5, 2, 9, 5, 17, 20, 19, 18, 13, 12, 4, 24, 7, 8, 2, 18, 9, 26, 20, 3, 16, 11, 1, 12, 12, 22, Панорамен път 32а, Пенков Чифлик, Пеньо Пенев 2, 1, 4, 5, 6, 3, ПИ №04279. 628. 459. 1, Пи№04279. 628. 394, Кв. 12, Питу Гули 4, 3, 7, 5, 1, 11, 9, Под Черквата, Прогрес 13, 8, 9, 1, 19, 17, 2, 10, 10, 6, 6, 18, 5, 14, 16, 12, 3, 14, 4, 12, Р-Н Стопански Двор 22, 21, 3, Радецки 1, 4, 5, 3, Райко Жинзифов 10а, 10, 18, 8, 22, 20, 12, 16, 14, 6, 24, 4, 2, 26, Солунските Атентатори 1, 8, 4, 8, 3, 12, 5, 7, 10, 2, Старо Струмско 12, 2, 4, Стефан Стамболов 74, Стефан Стамболов 13, Стопански Двор 13, Струмско Център Помпа За Напояване, Сграда, Кафе, Читалище, Жилище, Павилион, Жилище, Струмско Център 24, 23, Струмско Център Павилион, Тото Пункт, 30, 25, 15, Гараж, Тодор Каблешков 8, 3, 4, 6, 1, 7, Трифон Кунев 3, 3, ул. Кресна и ул. Освобождение, УПИ XII-4838, Кв. 8, Христо Ботев Фурна, Яне Сандански 17, 17, 15, 15, магазин, Аптека, 3, 21, 19, 11, 9, 7, Яне Сандански 27а, 31, 33, 35, 27, 29, 18, Помпа За Напояване, *, Павилион

На 16.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 18.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 20.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: Антон Чехов 1, Бреза 6, 2, 3, Бреза 5, 12, 2, 1, 6, 26, 4, 3, Делвинска 21, 13, 29, 19, 15, 23, 25, 9, 11, 27, 17, Еленово 214, 215, 214, 216, 27, 215, 213, 213, 215, 215, Младост 2, 6, Околчица 38, 33, 36, 41, 37, 32, 35, Околчица 43, Предел 20, 21, 19, Жилище, 15, 61, 6, 56, 60, 62, 64, 63, 54, 23, 53, 48, 17, 12, 19, 16, 82, 16, 59, 44, Предела 6, Свобода 23, 22, 26, 21, 9, 18, 15, 20, 16, 11, 7, 19, 13, 5, 17, 28, 24, Синчец 8, 11, 7, 6, 5а, 13, 10, 9, 1, 5, 12, 16, 14, 13, 3, 15, Синчец 1, Славово 20, 24, 16, 18, 9, 8, 14, 11, 10, 7, 14, 7, 15, 1, 12, 5, 22, 13, Славово 2, 1, 6, 4, 3, Търново 30, 35, 29, 5, 13, 32, 19, 22, 49, 17, 31, Търново 11, Хърсовска 4, 6, 3, 1, 2

На 16.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 18.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч.; 12:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 20.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Делвино, Общ. Благоевград: местност Стоянов Чукар

На 16.03.2020 г. /09:00 – 11:00 ч./ – Благоевград: Крали Марко 1, 4, Тодор Александров 45, 47, 44, Цар Иван Шишман 22

На 16.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: 04279. 613. 190, 04279. 613. 413, 04279. 912. 87, Акациите, Александър Стамболийски 1а, 1, 1, Антим I 3, 1, Антим I 7, 13, 1, Антим I 1, 3, Арсений Костенцев 14, 3, 3, 6, 4, 9, 8, 11, 2, 10, 12, 7, 7, Арсений Костенцев 9, 15, магазин, 22, 27, 21, 13, 25, 20, 19, 24, 17, 9, 9, 7, 18, 23, Арсений Костенцев 11, 4, 3, 14, 9, 6, 10, 7, 7, 2, 3, 12, 7, 8, Арсений Костенцев 1, 1, Арсений Костенцев 1, 3, 7, 1, Арсений Костенцев 29, 29, Бистрица 10, Вароша, Вароша, Васил Априлов 1, Васил Коритаров 2, 3, 4, 1, 4, Васил Коритаров 3, 4, 4, 2, 1, Васил Мечкуевски 40, 32, 20, 25, 26, 24, 34, 28, 30, Васил Мечкуевски 19, 4, 3 офис, 3, 14, 5, 9, 6, 11, 7, 10, 22, 15, 8, 13, 12, 2, 21, 17, Васил Мечкуевски 12, 6, 7, 15, 8, 22, 9, 21, 13, 11, 14, 4, 5, 17, 3 офис, 10, 19, 2, 3, Георги Измирлиев 17, 15, 15, Георги Измирлиев 3, 9, 9, 7 дом, 7 дом, Георги Измирлиев 1, Георги Измирлиев 15, 15, 17, Гьорче Петров 3, 2, 6, 5, 11, 13, 1, 2, 9, 4, 7, Гьорче Петров 3, 1, 9, 7, 5, 2, 2, 11, 4, 6, 13, Д-Р Христо Татарчев 20, 18, 10, 11, 27, 5, 24, 23, 28, 2, 13, 3, 9, 1, 22, 15, 26, 12, 16, 17, 29, 25, 31, 14, Д-Р Христо Татарчев 30, Д-Р Христо Татарчев 19, 21, Д-Р Христо Татарчев 19, 21, Д-Р Христо Татарчев 6, 27, 25, 2, 13, 1, 4, 8, 7, Д-Р Христо Татарчев 4, 7, 13, 8, 27, 2, 6, 25, 1, Димитър Талев 8 Закусвалня Здраве , Димитър Талев 1, Димитър Талев 9, Димитър Талев 8 Закусвалня Здраве , Димитър Талев 5, 4, 3, 1, 3, 3 Закусвалня, Димитър Талев 3, 5, 3, 4, 1, 3 Закусвалня, Димитър Талев 8, 5, 6, 6, 2, 10, 9, 7, 8 Закусвалня Здраве , 10, 2, Димитър Талев 6, 6, 10, 7, 5, 6, 2, 8, 8 Закусвалня Здраве , 10, Илинден 2, Ичко Бойчев 16а, 2, Комплекс Вароша Зала, къща Живопис, Жилище, Ателие, къща Пластика, къща Ботика, Ресторант, къща Клуб, Жилища, Лек. Кабинет, Коста Босилков 16, 16, Крали Марко, Македония 1, Македония 1, Македония 1, Македония 1, Македония 1, Македония 1, Македония 2, Кафе, 4, Македония Кафе, магазин, 4, 2, Марулевска 4, Мизия 2, 12, Мизия 6, 7а, 10, 2а, 9, 1, 3, 2, 4, 8, 7, 5, Мизия 5, 6, 9, 2а, 10, 2, 3, 1, 8, 7а, 10, 4, 7, Мизия 12, Мите Марков 1, 1, 5, 4, 3, 2, 6, Митрополит Борис 6, Митрополит Борис 6, Никола Вапцаров 2, 13, 4, Отец Паисий 2, Отец Паисий 2, Парангалица 4, 2, 1, Пере Тошев 1, Услуги, 4, 4а, 2, 9, 7, Пере Тошев 9, 8, 6, Пере Тошев 5, 5а, Пере Тошев 13, 15, 14, 16, 10, 12, 11, Пере Тошев 5, 5а, Петко Д. Петков, Петко Д. Петков 1, Петко Д. Петков 15, 12, 14, 17, 19, Петко Д. Петков, Петко Д. Петков 8, 3, 5, 4, 10, 4а, 1, 9, 3, 6, Петко Д. Петков 2, Петко Д. Петков 5, 8, 6, 10, 9, 1, 3, 4а, 3, 4, Петко Д. Петков 5, Петко Д. Петков 5, Петко Д. Петков 10, 13, Прилеп 2, 2-А, 2, Райко Даскалов 9, 7, 11, 9, 3, 6, 4, 8, 2 Пицария, 5, 11а, 6, 12, 1, 3, 2, 13, 12, 8, 10, 4, Райко Даскалов 12, 12, 6, 9, 3, 6, 7, 13, 3, 3, 8, 2, 4, 11, 7, 5, 11а, 2 Пицария, 1, 10, 8, Рила 1, Родопа 2, 1, 7, 6, 5, 3, 8, 4, Родопа 7, 6, 4, 2, 5, 3, 1, 8, Сандо и Петър Китанови 3, 1, 8, 2, Сандо и Петър Китанови 9, 7, 4, 3, 1, 9, 5, 8, Сандо и Петър Китанови 8, 1, 7, 5, 3, 4, 9, 9, Св. Иван Рилски 10, Сергей Румянцев 2, Стефан Стамболов 13, Стефан Стамболов Пи-04279. 613. 349, Стефан Стамболов 13, Стефан Стамболов 13, Стефан Стамболов 12, Тодор Александров 28, 30, 30, Тодор Александров 26, Хим. Чистене, 21, 24, 23, Тотопункт, 22, 2, 39, Тодор Александров 3 Кафе 2, 5, 3, 14, 4, 18, 100, 3, 3, 16, 41, 1, 10, 5, 12, 17, Тодор Александров 35, 33, 28, 25, 37, 27, 28 офис, 19, 23, 24, 29-31, 22, Тодор Александров 1, 10, 3 Кафе 2, 3, 4, 100, 3, 14, 3, 5, 17, 41, 5, 18, 12, 16, Трайчо Китанчев 1, Трайчо Китанчев 1, Трайчо Китанчев 4, 2, Тракия 1, 2, 2, 3, Тракия 3, 4, 6, 2, 1, Тракия 4, 3, 2, 6, 1, 4, Тракия 1, Тракия 1, 3, 2, 3, Трети Март 5, Трети Март 5, УПИ Іх-2668, Кв. 105, ПИ №04279. 613. 435, Христо Ботев 4, 10, 2, 6, 8, Христо Ботев 2, 4, 10, 8, 6, Христо Ботев 2, Христо Ботев 2, Христо Смирненски Имот 04279. 613. 54, 5, 3а, 2, 3, 1, 4, 7, Христо Смирненски 3а, Имот 04279. 613. 54, 5, 7, 2, 4, 1, 3, Цар Иван Асен 3, 3, 2, Цар Иван Шишман 2, 6, 2, Цар Иван Шишман 12, Цар Иван Шишман 2, 2, 6, Чакалица 6, Чакалица 6, Чакалица 6, 6, Чакалица 6, 6, Янко Забунов 3, 1, Янко Забунов 5, Янко Забунов 1, 3, Лавка, Лавка

На 16.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: Вароша

На 16.03.2020 г. /11:00 – 13:00 ч./ – Благоевград: Еленово Тото Пункт, Обект, Св. Димитър Солунски 79, Тракия 1

На 16.03.2020 г. /11:00 – 13:00 ч./ – Изгрев, Общ. Благоевград: местност Кури Дере

На 16.03.2020 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: Ален Мак 35, 37, 37, 35, 35, 37, 15, 36, 36, 36, Астра 3, Жк. Ален Мак , УПИ XVIII 04279. 625. 15 Кв1, Жк. Ален Мак , УПИ XVIII-04279. 625. 15, Кв. 1 По Кк Благоевгр 279. 625

На 17.03.2020 г. /08:15 – 09:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Благоевград: 04279. 618. 10, Алея на Здравето, Антим I 1, 3, 25, 25, 25, Антон Чехов 1, 20, 1, 5, 20, 12, 10, 8, 6, 14, 4, 6а, 16, 2, Аптека, Канцеларии, 5, 14б, 18, Антон Чехов 1, 1, Аргир Манасиев 44, 48, 26, 22, 30, 52, 50, 60, 36, 32, 24, 34, 28, 46, 38, 50, 42, 40, 28, 24, 30, 42, 22, 60, 52, 40, 50, 48, 32, 44, 26, 46, 34, 50, 38, 36, 28, 34, 60, 26, 36, 50, 44, 38, 42, 22, 48, 32, 52, 46, 50, 30, 24, 40, Арсений Костенцев 1, 1, 14, 3, 3, 6, 4, 9, 8, 11, 2, 10, 12, 7, 7, Бадемите 2, 30, 28, 26, 18, 12, 22, 4, 20, 16, 24, 10, 32, 8, 14, Бистрица 1, Борис Сарафов 1, 21, 3, 16, 14, 5, 19, 7, 24, 13, 20, 25, 18, 35, 9, 8, 27, 22, 33, 11, 23, 7, 12, 31, 15, 26, 17, 29, 6, 10, 21, 20, 13, 35, 22, 8, 6, 25, 10, 14, 29, 7, 18, 11, 7, 31, 19, 5, 12, 24, 33, 16, 27, 17, 15, 3, 26, 9, 23, 5, 3, 19, 7, 12, 25, 11, 10, 9, 35, 13, 23, 20, 29, 33, 21, 15, 17, 16, 7, 18, 22, 8, 27, 24, 31, 26, 14, 6, 38, 41, 37, 45, 30, 36, 32, 43, 39, 47, 34, Босилек 2, 8, 3, 6, 4, 5, 7, 8, 4, 2, 3, 5, 6, 7, Братя Иванови 8, 7, 9, 9, 8, 7, Братя Миладинови 3, 1, 5а, 5, 5, 5а, Васил Априлов 24, 25, Васил Коритаров 3, 4, 4, 2, 1, Васил Левски 25, 53, 38, 51, 38 Админинстр. Сгр, 32, 53, 18, 32, 16, 20, 26, 3, 7, 14, Васил Мечкуевски 19, 4, 3 офис, 3, 14, 5, 9, 6, 11, 7, 10, 22, 15, 8, 13, 12, 2, 21, 17, Владо Черноземски 6, 8, 10, Билборд, 14, 12, 12, 12, 14, 12, Георги Измирлиев 17, 15, 15, Георги Попов 44, Гьорче Петров 2, 8, 16, 12, 10, 18, 14, 3, 2, 6, 5, 11, 13, 1, 2, 9, 4, 7, Д-Р Владимир Бъчваров 7, 2, 3, 4, 1, 8, 5, 10, 6, Д-Р Христо Татарчев 33 А, 6, 27, 25, 2, 13, 1, 4, 8, 7, 19, 21, Даме Груев 9, 20, 15, 13, 20, 21, 9, 26, 3, 5, 19, 22, 1, 1, 28, 40, 38, 4 Завод, 16, 12, 10, 1, 4, магазин, 5, 3, Данаил Крапчев 16, 28, 3, 5, 14, 12, 14, 16, 12, 5, 28, 3, 12, 28, 14, 5, 3, 16, Джеймс Баучер 4, 2, 6, 3, 4, 3, Димитър Йосифов 17, 20, 15, 6, 7, 12, 4, 9, 2, 8, 18, 11, 12, 14, 5, 3, 2а, 10, 16, 12, 14, 4, 16, 18, 15, 11, 3, 5, 12, 8, 9, 2а, 6, 20, 10, 17, 7, 2, 11, 7, 20, 14, 5, 2, 6, 9, 4, 17, 2а, 15, 8, 3, 12, 10, 12, 16, 18, Димитър Талев 5, 4, 3, 1, 3, 3 Закусвалня, 8 Закусвалня Здраве , 8, 5, 6, 6, 2, 10, 9, 7, 8 Закусвалня Здраве , 10, 2, дойран 3, Дружба 1, 1, 10, Дъбравска 1, 1, 23, 23, 23, 31, 20, 24, 35, 18, 16, 22, 33, 29, 27, 31, 25, 17, 23, 37, 15, 19, Еленово 169, Еленово 6, Изгрев 2, Илинден 14, 13, 6, магазин, 12, 13, К. и Никола Хайдукови 75, 63, 72, 80, 84, 74, 61, 81, 55, 65, 69, 83, 73, 79, 71, 59, 76, 57, 67, 77, 51, 2, 46, 68, 68, 64, 52, 21, 66, 25, 23, 70, 60, 66б, 54, 48, 56, 60, 52, 68, 56, 23, 68, 48, 64, 70, 66б, 54, 21, 25, 66, 46, 25, 52, 48, 64, 66б, 68, 54, 70, 46, 56, 60, 23, 66, 21, 68, Крали Марко 2, Крушево 5 Рила, 5, 10, 8, 2, 4, 6, 12, 18, 3, 14, 3, Македония 1, 1, 2, Кафе, 4, Мара Бунева 9, 11, 12, 2, 5, 1, 14, 10, 8, 3, 6, 7, 4, 1, 2, 10, 5, 8, 3, 4, 6, 7, 12, 14, Марица 20, 37, 18, 39, 33, 35, 31, 35, 31, 37, 20, 39, 33, 18, Мелник 29, 3, 1, 27, 5, 13, 17, 15, 25, 19, 7, 23, 11, 9, 21, Менча Кърничева 37, 58, 44, 38, 29, 52, 48, 30, 36, 50, 31, 23, 25, 21, 40, 27, 31, 32, 35, 34, 54, 42, 46, 33, Менча Кърничева 14, 2, 10, 12, 16, 4, 18, 6, 8, местност Бачиново Каравана, Складов Терен, Каравана, Складов Терен, Складов Терен, Каравана, местност Международно Шосе Канцеларии, 10, Работилница, магазин, Мизия 6, 7а, 10, 2а, 9, 1, 3, 2, 4, 8, 7, 5, 12, Митрополит Борис 16, 2, 8, 12, 14, 19, 17, 33, 27, 23, 20, Гимназия, 25, 20, 26, 22, 29, 21, 28, 31, 6, Неофит Рилски 8, 6, 12, 10, 2, 10а, 4, Никола Вапцаров 29, Отец Паисий 2, Охрид 5, 1, 4, 3, 6, 2, Пере Тошев 5, 5а, Петко Д. Петков 8, 3, 5, 4, 10, 4а, 1, 9, 3, 6, 5, Петър Зографски 13, Петър Стоянов 3, 4, 4, 3, 4, 3, ПИ №04279. 607. 24, ПИ №04279. 612. 101, ПИ №04279. 615. 264, Полковник Димов 3, 1, Полковник Дрангов 59, Преспа 13, 12, 3, 15, 10, 11а, 2, 11, 1, 6, 9, 5, 17, 8, 19, 7, 4, Промишлена Зона, Радовиш 2, Райко Даскалов 12, 12, 6, 9, 3, 6, 7, 13, 3, 3, 8, 2, 4, 11, 7, 5, 11а, 2 Пицария, 1, 10, 8, Родолюбие 7, 4, 4, 4, Родопа 2, 1, 7, 6, 5, 3, 8, 4, Сандо и Петър Китанови 9, 7, 4, 3, 1, 9, 5, 8, Св. Димитър Солунски 9, 9, 1, Авточасти, 79, 32, 36, 1, 30, Газостанция, 1 на Гарата, 30, 9, Врем. С-Во, 30, 15, 12, 10, Св. Св. Кирил и Методий Жп Гара, 24, 28, 30, 26, 28, 28, 26, 24, 28, Жп Гара, 30, 31, 29, 29, 21, Св. Св. Кирил и Методий 11, 9, 11, 5, 5, 6, 4, 7, 7а, 1, 9, 3, 7, 11, 1, 5, 3, 6, 7а, 9, 4, 5, Света Гора 6, 4, 8, 10, Сергей Румянцев 15, Сотир Атанасов 12, 8, 1, 1, 1, Спартак 2, 7, 8, 10а, 10, 1, 3, 6, 9, 4, 5, 2, 1, 2, 4, 7, 6, 10а, 3, 5, 9, 2, 10, 8, Стара Планина 9, 3, 14, 8, 10, 7, 5, 6, 2, 12, 11, 1, 4, Стефан Стамболов 13, Стефан Стамболов 25, 13, 30, 29, 21, 33, 31, 27, 15, 23, 11, 42, 40, 36, 38, 50, 48, 44, 46, 13, 34, 13, 32, 13, 13, Страцин 20, 11, 10, 18, 9, Тодор Александров 102, 101, 83, 85, 100, 95, 1

На 17.03.2020 г. /08:15 – 09:30 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ – Благоевград: 04279. 912. 87, 14-ти Полк 1, 2б, 2а, Акациите, Александър Стамболийски 52, 61, 59, 33, 55, 57, 40, 57, 9, 15, 19, 11, 22, 8, офис, 23, 14, 27, 24, 5, 13, 30, 16, 12, 21, 7, 6, 8а, 32, 3б, 25, 4, 10, 17, 6а, 2, 3, 18, 54, 56, Арсений Костенцев 9, 15, магазин, 22, 27, 21, 13, 25, 20, 19, 24, 17, 9, 9, 7, 18, 23, 29, 29, Баба Тонка 4, Бистрица 10, Братя Иванови 5, 6, 4, 2, 1, 3, Братя Миладинови на Рзи, 2, 1, Васил Коритаров 2, 1, Васил Мечкуевски 40, 32, 20, 25, 26, 24, 34, 28, 30, Владо Черноземски 2, 3, 4, 13, 15, 26, Воден 8, 1, 5, 4, 2, 7, 6, Генерал Тодоров 10, 8, Георги Измирлиев 1, Книжарница, 1 Боулинг Център,,, 2, 1, 8, магазин, 3, 9, 9, 7 дом, 7 дом, Георги Измирлиев-македончето, Грамада Склад, Д-Р Христо Татарчев 38, 33, 35, 32, 36, 8а, 32г, 20, 18, 10, 11, 27, 5, 24, 23, 28, 2, 13, 3, 9, 1, 22, 15, 26, 12, 16, 17, 29, 25, 31, 14, 30, Димитър Кощанов 2, 4, 1, 5, 2, Кафе, 3, Димитър Талев 9, магазин, Зарево 8, 6, 2, 5, 3, 1, Иван Михайлов 38, 46, 62а Со 2, 40, 46а, 48, 35, 23, 23а, 34, 27, 50, 29, 44, 54, 19, 37, 33, 36, 31, 21, 52, 25, 32, Илинден 2, Ильо Войвода 4, 6, Калиманци 1, 2, Крали Марко 10, Кръстьо Асенов 45, 38, 41, 36а, 53, 46, 43, 51а, 33, 50, 51, 39, 36, 34, 44, 42, 47, 49, 37, 48, 40, 35, Майор Стефан Иванов 1, 1-В, 2, Менча Кърничева 1, 7, 5, 9, Никола Вапцаров 6, 25, Орцето, Пере Тошев 1, Услуги, 4, 4а, 2, 9, 7, 13, 15, 14, 16, 10, 12, 11, Петко Д. Петков 15, 12, 14, 17, 19, 2, 10, 13, ПИ №04279. 611. 191, Полковник Димов 23, 25, Полковник Дрангов 8, 30, 16, 10а, 10, 20, 1, 22, 2, 18, 26, 12, 14, 28, 15, 2б, Сан Стефано 7, 9, 3, 1, 5, 5, 2, Св. Иван Рилски 10, Стефан Стамболов 13, 1, 12, Пи-04279. 613. 349, 13, 21, 13, Струмица 19, Ташко Малев 5, 1, 7, 12, 9, 5, 14, 11, 2, 8, 10, 3, 6, 4, Тодор Александров 46, 52, 54, 48, 52а, 35, 33, 28, 25, 37, 27, 28 офис, 19, 23, 24, 29-31, 22, 28, 30, 30, Трайчо Китанчев 4, 2, УПИ-III, Кв. 117, Инд. №04279. 612, Хилендар 1, 1б, 2, 4, Цар Иван Асен 7, 1, 2а, 6, 2, 8, 5, 4, Цар Иван Шишман 2, 1, 3, 9, 7, 11, 5, Цар Симеон 30, магазин

На 17.03.2020 г. /08:15 – 15:30 ч./ – Благоевград: Братя Иванови 5, 6, 4, 2, 1, 3, Владо Черноземски 2, 3, 4, Д-Р Христо Татарчев 38, 33, 35, 32, 36, 8а, 32г, Менча Кърничева 7, 5, 9, Полковник Димов 23, 25, Тодор Александров 46, 52, 54, 48, 52а, УПИ-III, Кв. 117, Инд. №04279. 612

На 17.03.2020 г. /08:30 – 12:30 ч./ – Благоевград: 04279. 36. 89, Ален Мак 8, Жилище, Асен Итов 9, Бистрица Жилище, Братя Иванови Жилище, 1, Броди 16, Гемеджиите 12, Георги Попов 30, Искър 13, Люляк 21, местност Под Черквата Помпа За Напояване, Жилище, 1,,, къща, местност Река Бистрица Помощно Стопанство, местност Река Струма Имот №108032, Огражден 8, Освобождение 94, 98, 16, 96, Панайот Хитов 25, Струмско Център Стопанство, 16, 17, Жилище, Автосервиз-Временно Ст-Во, Яне Сандански 15, Помощно Стопанстово

На 17.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: 04279. 108. 9 М. Под Черквата, 04279. 139. 54 Мест. Под Черквата, 04279. 140. 65, 04279. 628. 234, 04279. 628. 416, VII – 5799, Кв. 11, Антон Чехов 20, 12, 10, 8, 6, 14, 4, 6а, 16, 2, Аптека, Канцеларии, 5, 14б, 18, Армутлука, Ахелой 3 2, 3б 2, 3б, 3, 3 1, Баба Тонка 2, 9, 8, 4, 1, 6, 10, 13, 7, 11, 5, 14, 15, 12, Броди Срещу блок 36, Броди Гараж, 36, 8, 40, 34, 36, 34, 34, 38, Гараж, 5, 48, 28, Васил Левски 18, 32, 16, 20, 26, Влахина Планина 2а, 17, 5, 1, 3, 7, 13, 4, 15, 2, 6, 9, 11, Възраждане 1, 3, 6, 2, 1, 2, Възрожденска 8, Гемеджиите 2, 13, 8, 24, 15, 26, 23, 9, 17, 27, 18, 21, 16, 10, 11, 7, 12, 19, 1, 25, 20, 14, 6, 9, 4, дойран 7, Еленово 119, 172, 181, 116, 115, 177, 112, 117, 114 Гараж, 114, 174, Срещу бл. 114, Заря 8, 7, 5, 14, 9, 20, 3, 1, 10, 6, 16, 4, къща- Временно Ст-Во, 2, Жилищна Сграда-Вр. Ст-Во, 12, 18, Илинден 6, магазин, 12, 13, Кв. Струмско, Идн. №04279. 628. 167, Кв. Струмско, Инд. №04279. 628. 454, Кресна 8, 13, В Бившия Стопански Двор, 7, 2, 4, 12, 8, 2, 32, 3, 11, 30б, 30, 9, 5, 6, Любен Каравелов 14, 16, 6, 19, 21, 13, 5, 10, 11, 3, Чжс- Вр. Стр, 1, 8, 9, 18, 19, 17, 15, 12, Малешевска 5, 7, 3, 1, 4, местност Армутлука, местност Мутишица Е-79, местност Папльо, местност Пенков Чифлик Пом. С-Во, Жилище, местност Песока-Оранжерии, местност Песоко Помпа, местност Под Черквата, местност Чуката, Мутишица, Освобождение 5, 93, 68, 44, 29, 54, 72, 31, 25, 1, 102, 27, 70, 9, 56, 6, 106, 81, 60, 41, 40, 82, 15, 101, 21, Жилище, 46, 52, 30, 7, 50, 45, 64, 23, 74, 52, 39, 108, 85, 84, 76, 25, 42, 15, 48, 66, 35, 54, 100, 37, 9, 32, 52, 98, 58, 62, Освобождение 6, Панайот Волов 16, 8, 5, 2, 9, 5, 17, 20, 19, 18, 13, 12, 4, 24, 7, 8, 2, 18, 9, 26, 20, 3, 16, 11, 1, 12, 12, 22, Панорамен път 32а, Пенков Чифлик, Пеньо Пенев 2, 1, 4, 5, 6, 3, Петър Зографски 13, ПИ №04279. 628. 459. 1, ПИ №04279. 629. 114, Пи№04279. 628. 394, Кв. 12, Питу Гули 4, 3, 7, 5, 1, 11, 9, Под Черквата, Полковник Дрангов 59, Прогрес 13, 8, 9, 1, 19, 17, 2, 10, 10, 6, 6, 18, 5, 14, 16, 12, 3, 14, 4, 12, Р-Н Стопански Двор 22, 21, 3, Радецки 1, 4, 5, 3, Райко Жинзифов 10а, 10, 18, 8, 22, 20, 12, 16, 14, 6, 24, 4, 2, 26, Св. Димитър Солунски 30, Солунските Атентатори 1, 8, 4, 8, 3, 12, 5, 7, 10, 2, Старо Струмско 12, 2, 4, Стефан Стамболов 74, Стефан Стамболов 13, Стопански Двор 13, Страцин 11, 10, 18, 9, Струмско Център Помпа За Напояване, Сграда, Кафе, Читалище, Жилище, Павилион, Жилище, Струмско Център 24, 23, Струмско Център Павилион, Тото Пункт, 30, 25, 15, Гараж, Струмско Център 3, Тодор Александров 55, 53, 71, 92а, 75, 57, 51, 81, 61, 77, 67, 92, 65, 59, 73, 90, 69, 63, Тодор Каблешков 8, 3, 4, 6, 1, 7, Трифон Кунев 3, 3, ул. Кресна и ул. Освобождение, УПИ IV-537, Кв. 124, УПИ XII-4838, Кв. 8, Христо Ботев Фурна, Яне Сандански 9, 7, 7, 11, Яне Сандански 27а, 31, 33, 35, 27, 29, 18, Яне Сандански 17, 17, 15, 15, магазин, Аптека, 3, 21, 19, 11, 9, 7, Помпа За Напояване, офис, Администрация, *, Павилион

На 17.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: 04279. 613. 190, 04279. 613. 413, 04279. 912. 87, Акациите, Александър Стамболийски 1а, 1, 1, Антим I 7, 13, 1, Антим I 3, 1, Антим I 1, 3, Арсений Костенцев 11, 4, 3, 14, 9, 6, 10, 7, 7, 2, 3, 12, 7, 8, Арсений Костенцев 1, 1, Арсений Костенцев 1, 3, 7, 1, Арсений Костенцев 9, 15, магазин, 22, 27, 21, 13, 25, 20, 19, 24, 17, 9, 9, 7, 18, 23, Арсений Костенцев 29, 29, Арсений Костенцев 14, 3, 3, 6, 4, 9, 8, 11, 2, 10, 12, 7, 7, Бистрица 10, Вароша, Вароша, Васил Априлов 1, Васил Коритаров 3, 4, 4, 2, 1, Васил Коритаров 2, 3, 4, 1, 4, Васил Мечкуевски 40, 32, 20, 25, 26, 24, 34, 28, 30, Васил Мечкуевски 12, 6, 7, 15, 8, 22, 9, 21, 13, 11, 14, 4, 5, 17, 3 офис, 10, 19, 2, 3, Васил Мечкуевски 19, 4, 3 офис, 3, 14, 5, 9, 6, 11, 7, 10, 22, 15, 8, 13, 12, 2, 21, 17, Георги Измирлиев 15, 15, 17, Георги Измирлиев 1, Георги Измирлиев 3, 9, 9, 7 дом, 7 дом, Георги Измирлиев 17, 15, 15, Гьорче Петров 3, 1, 9, 7, 5, 2, 2, 11, 4, 6, 13, Гьорче Петров 3, 2, 6, 5, 11, 13, 1, 2, 9, 4, 7, Д-Р Христо Татарчев 20, 18, 10, 11, 27, 5, 24, 23, 28, 2, 13, 3, 9, 1, 22, 15, 26, 12, 16, 17, 29, 25, 31, 14, Д-Р Христо Татарчев 19, 21, Д-Р Христо Татарчев 19, 21, Д-Р Христо Татарчев 6, 27, 25, 2, 13, 1, 4, 8, 7, Д-Р Христо Татарчев 4, 7, 13, 8, 27, 2, 6, 25, 1, Д-Р Христо Татарчев 30, Димитър Талев 8 Закусвалня Здраве , Димитър Талев 1, Димитър Талев 3, 5, 3, 4, 1, 3 Закусвалня, Димитър Талев 5, 4, 3, 1, 3, 3 Закусвалня, Димитър Талев 8, 5, 6, 6, 2, 10, 9, 7, 8 Закусвалня Здраве , 10, 2, Димитър Талев 6, 6, 10, 7, 5, 6, 2, 8, 8 Закусвалня Здраве , 10, Димитър Талев 9, Димитър Талев 8 Закусвалня Здраве , Илинден 2, Ичко Бойчев 16а, 2, Комплекс Вароша Зала, къща Живопис, Жилище, Ателие, къща Пластика, къща Ботика, Ресторант, къща Клуб, Жилища, Лек. Кабинет, Коста Босилков 16, 16, Крали Марко, Македония 1, Македония 1, Македония 1, Македония 1, Македония 1, Македония 2, Кафе, 4, Македония Кафе, магазин, 4, 2, Македония 1, Марулевска 4, Мизия 2, 12, Мизия 5, 6, 9, 2а, 10, 2, 3, 1, 8, 7а, 10, 4, 7, Мизия 6, 7а, 10, 2а, 9, 1, 3, 2, 4, 8, 7, 5, Мизия 12, Мите Марков 1, 1, 5, 4, 3, 2, 6, Митрополит Борис 6, Митрополит Борис 6, Никола Вапцаров 2, 13, 4, Отец Паисий 2, Отец Паисий 2, Парангалица 4, 2, 1, Пере Тошев 1, Услуги, 4, 4а, 2, 9, 7, Пере Тошев 9, 8, 6, Пере Тошев 13, 15, 14, 16, 10, 12, 11, Пере Тошев 5, 5а, Пере Тошев 5, 5а, Петко Д. Петков, Петко Д. Петков 1, Петко Д. Петков 2, Петко Д. Петков 5, 8, 6, 10, 9, 1, 3, 4а, 3, 4, Петко Д. Петков 8, 3, 5, 4, 10, 4а, 1, 9, 3, 6, Петко Д. Петков 5, Петко Д. Петков 5, Петко Д. Петков 15, 12, 14, 17, 19, Петко Д. Петков 10, 13, Петко Д. Петков, Прилеп 2, 2-А, 2, Райко Даскалов 9, 7, 11, 9, 3, 6, 4, 8, 2 Пицария, 5, 11а, 6, 12, 1, 3, 2, 13, 12, 8, 10, 4, Райко Даскалов 12, 12, 6, 9, 3, 6, 7, 13, 3, 3, 8, 2, 4, 11, 7, 5, 11а, 2 Пицария, 1, 10, 8, Рила 1, Родопа 7, 6, 4, 2, 5, 3, 1, 8, Родопа 2, 1, 7, 6, 5, 3, 8, 4, Сандо и Петър Китанови 3, 1, 8, 2, Сандо и Петър Китанови 8, 1, 7, 5, 3, 4, 9, 9, Сандо и Петър Китанови 9, 7, 4, 3, 1, 9, 5, 8, Св. Иван Рилски 10, Сергей Румянцев 2, Стефан Стамболов 13, Стефан Стамболов 13, Стефан Стамболов Пи-04279. 613. 349, Стефан Стамболов 12, Стефан Стамболов 13, Тодор Александров 28, 30, 30, Тодор Александров 26, Хим. Чистене, 21, 24, 23, Тотопункт, 22, 2, 39, Тодор Александров 35, 33, 28, 25, 37, 27, 28 офис, 19, 23, 24, 29-31, 22, Тодор Александров 1, 10, 3 Кафе 2, 3, 4, 100, 3, 14, 3, 5, 17, 41, 5, 18, 12, 16, Тодор Александров 3 Кафе 2, 5, 3, 14, 4, 18, 100, 3, 3, 16, 41, 1, 10, 5, 12, 17, Трайчо Китанчев 1, Трайчо Китанчев 4, 2, Трайчо Китанчев 1, Тракия 1, 2, 2, 3, Тракия 4, 3, 2, 6, 1, 4, Тракия 3, 4, 6, 2, 1, Тракия 1, Тракия 1, 3, 2, 3, Трети Март 5, Трети Март 5, УПИ Іх-2668, Кв. 105, ПИ №04279. 613. 435, Христо Ботев 2, 4, 10, 8, 6, Христо Ботев 2, Христо Ботев 2, Христо Ботев 4, 10, 2, 6, 8, Христо Смирненски 3а, Имот 04279. 613. 54, 5, 7, 2, 4, 1, 3, Христо Смирненски Имот 04279. 613. 54, 5, 3а, 2, 3, 1, 4, 7, Цар Иван Асен 3, 3, 2, Цар Иван Шишман 2, 2, 6, Цар Иван Шишман 12, Цар Иван Шишман 2, 6, 2, Чакалица 6, Чакалица 6, 6, Чакалица 6, 6, Чакалица 6, Янко Забунов 5, Янко Забунов 3, 1, Янко Забунов 1, 3, Лавка, Лавка

На 18.03.2020 г. /08:00 – 12:00 ч./ – Церово, Общ. Благоевград: Надежда 1, УПИ XI, Пл. №76, УПИ ІV-110, Кв. 15, УПИ-XxxIV-170, Кв. 5, Жилищна Сграда-Врем. Захранване, Жилищна Сграда-Вр. Стр, 2

На 18.03.2020 г. /08:30 – 12:30 ч./ – Благоевград: Владо Черноземски 3в, ПИ №04279. 610. 385, ПИ №04279. 610. 387, ПИ №04279. 610. 400, Св. Св. Кирил и Методий 8в, 8б, Скаптопара 17, 17а, 19

На 18.03.2020 г. /08:30 – 12:30 ч./ – Лешко: долно Лешко Жилище, Помпа За Напояване, офис, ПИ №149

На 18.03.2020 г. /08:30 – 12:30 ч./ – Падеш: Падеш Овчарник, Жилище

На 18.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: Александър Стамболийски 39, Аргир Манасиев 15, 9, 11, 13, Ахелой 3 2, 3б 2, 3б, 3, 3 1, Брегалница 1, 3, 3, 2, Гоце Делчев 2, Данаил Крапчев 14, 10, 4, Димитър Йосифов 2, Еленово 119, 172, 181, 116, 115, 177, 112, 117, 114 Гараж, 114, 174, Срещу бл. 114, Захари Стоянов 5, 7, 3, 9, 11, Иларион Макариополски 5, К. и Никола Хайдукови 15, Калиманци 4, 8, 2, Коста Босилков 6, 9а, 11, 4, 1, 2, 8, 3, 5, 5а, 7, 3, 9, 5а, Костур 5, 8, 7, 10, 3, 9, 1, 6, 2, 4, Кукуш 4, 1, 3, 1, 7, 2, 5, Никола Вапцаров 14, 31, 27, 29, 10, 18, 16, 45, 35, 16, 37, 12, 33, 41, Панайот Хитов 4, 3, 2, 5, 2, 1, Прилеп 7, 13, 2, 6, 17, 5, 9, 4, 15, 11, 1, 21, 3, Сава Михайлов 1, 9, 2, 5, 3, 4, 10, 8, 7, 11, 6, Св. Иван Рилски 26, 24, 22, 18, 20, 28, 14, 16, Сергей Румянцев 2, Славянска 8, Стефан Стамболов 13, Стефан Стамболов 74, Струмско Център 12а, Хаджи Димитър 5, 3, 4, Христо Силянов 6, 4, 5, 1, 7, 3, 2, Христо Чернопеев 2, 6, 9, 23, 27, 17, 12, 3, 13, 21, 10, 7, 5, 29, 31, 4, 15, Училище, 1, 19, 16, 8, 14, 11, 25

На 18.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: 04279. 613. 190, 04279. 613. 413, 04279. 912. 87, Акациите, Александър Стамболийски 1а, 1, 1, Антим I 7, 13, 1, Антим I 3, 1, Антим I 1, 3, Арсений Костенцев 11, 4, 3, 14, 9, 6, 10, 7, 7, 2, 3, 12, 7, 8, Арсений Костенцев 1, 1, Арсений Костенцев 1, 3, 7, 1, Арсений Костенцев 9, 15, магазин, 22, 27, 21, 13, 25, 20, 19, 24, 17, 9, 9, 7, 18, 23, Арсений Костенцев 29, 29, Арсений Костенцев 14, 3, 3, 6, 4, 9, 8, 11, 2, 10, 12, 7, 7, Бистрица 10, Вароша, Вароша, Васил Априлов 1, Васил Коритаров 3, 4, 4, 2, 1, Васил Коритаров 2, 3, 4, 1, 4, Васил Мечкуевски 40, 32, 20, 25, 26, 24, 34, 28, 30, Васил Мечкуевски 12, 6, 7, 15, 8, 22, 9, 21, 13, 11, 14, 4, 5, 17, 3 офис, 10, 19, 2, 3, Васил Мечкуевски 19, 4, 3 офис, 3, 14, 5, 9, 6, 11, 7, 10, 22, 15, 8, 13, 12, 2, 21, 17, Георги Измирлиев 15, 15, 17, Георги Измирлиев 1, Георги Измирлиев 3, 9, 9, 7 дом, 7 дом, Георги Измирлиев 17, 15, 15, Гьорче Петров 3, 1, 9, 7, 5, 2, 2, 11, 4, 6, 13, Гьорче Петров 3, 2, 6, 5, 11, 13, 1, 2, 9, 4, 7, Д-Р Христо Татарчев 20, 18, 10, 11, 27, 5, 24, 23, 28, 2, 13, 3, 9, 1, 22, 15, 26, 12, 16, 17, 29, 25, 31, 14, Д-Р Христо Татарчев 19, 21, Д-Р Христо Татарчев 19, 21, Д-Р Христо Татарчев 6, 27, 25, 2, 13, 1, 4, 8, 7, Д-Р Христо Татарчев 4, 7, 13, 8, 27, 2, 6, 25, 1, Д-Р Христо Татарчев 30, Димитър Талев 8 Закусвалня Здраве , Димитър Талев 1, Димитър Талев 3, 5, 3, 4, 1, 3 Закусвалня, Димитър Талев 5, 4, 3, 1, 3, 3 Закусвалня, Димитър Талев 8, 5, 6, 6, 2, 10, 9, 7, 8 Закусвалня Здраве , 10, 2, Димитър Талев 6, 6, 10, 7, 5, 6, 2, 8, 8 Закусвалня Здраве , 10, Димитър Талев 9, Димитър Талев 8 Закусвалня Здраве , Илинден 2, Ичко Бойчев 16а, 2, Комплекс Вароша Зала, къща Живопис, Жилище, Ателие, къща Пластика, къща Ботика, Ресторант, къща Клуб, Жилища, Лек. Кабинет, Коста Босилков 16, 16, Крали Марко, Македония 1, Македония 1, Македония 1, Македония 1, Македония 1, Македония 2, Кафе, 4, Македония Кафе, магазин, 4, 2, Македония 1, Марулевска 4, Мизия 2, 12, Мизия 5, 6, 9, 2а, 10, 2, 3, 1, 8, 7а, 10, 4, 7, Мизия 6, 7а, 10, 2а, 9, 1, 3, 2, 4, 8, 7, 5, Мизия 12, Мите Марков 1, 1, 5, 4, 3, 2, 6, Митрополит Борис 6, Митрополит Борис 6, Никола Вапцаров 2, 13, 4, Отец Паисий 2, Отец Паисий 2, Парангалица 4, 2, 1, Пере Тошев 1, Услуги, 4, 4а, 2, 9, 7, Пере Тошев 13, 15, 14, 16, 10, 12, 11, Пере Тошев 9, 8, 6, Пере Тошев 5, 5а, Пере Тошев 5, 5а, Петко Д. Петков, Петко Д. Петков 2, Петко Д. Петков 1, Петко Д. Петков 5, 8, 6, 10, 9, 1, 3, 4а, 3, 4, Петко Д. Петков 8, 3, 5, 4, 10, 4а, 1, 9, 3, 6, Петко Д. Петков 5, Петко Д. Петков 5, Петко Д. Петков 15, 12, 14, 17, 19, Петко Д. Петков 10, 13, Петко Д. Петков, Прилеп 2, 2-А, 2, Райко Даскалов 9, 7, 11, 9, 3, 6, 4, 8, 2 Пицария, 5, 11а, 6, 12, 1, 3, 2, 13, 12, 8, 10, 4, Райко Даскалов 12, 12, 6, 9, 3, 6, 7, 13, 3, 3, 8, 2, 4, 11, 7, 5, 11а, 2 Пицария, 1, 10, 8, Рила 1, Родопа 7, 6, 4, 2, 5, 3, 1, 8, Родопа 2, 1, 7, 6, 5, 3, 8, 4, Сандо и Петър Китанови 9, 7, 4, 3, 1, 9, 5, 8, Сандо и Петър Китанови 8, 1, 7, 5, 3, 4, 9, 9, Сандо и Петър Китанови 3, 1, 8, 2, Св. Иван Рилски 10, Сергей Румянцев 2, Стефан Стамболов 13, Стефан Стамболов 13, Стефан Стамболов Пи-04279. 613. 349, Стефан Стамболов 12, Стефан Стамболов 13, Тодор Александров 28, 30, 30, Тодор Александров 35, 33, 28, 25, 37, 27, 28 офис, 19, 23, 24, 29-31, 22, Тодор Александров 26, Хим. Чистене, 21, 24, 23, Тотопункт, 22, 2, 39, Тодор Александров 1, 10, 3 Кафе 2, 3, 4, 100, 3, 14, 3, 5, 17, 41, 5, 18, 12, 16, Тодор Александров 3 Кафе 2, 5, 3, 14, 4, 18, 100, 3, 3, 16, 41, 1, 10, 5, 12, 17, Трайчо Китанчев 1, Трайчо Китанчев 4, 2, Трайчо Китанчев 1, Тракия 1, 2, 2, 3, Тракия 4, 3, 2, 6, 1, 4, Тракия 1, Тракия 3, 4, 6, 2, 1, Тракия 1, 3, 2, 3, Трети Март 5, Трети Март 5, УПИ Іх-2668, Кв. 105, ПИ №04279. 613. 435, Христо Ботев 2, 4, 10, 8, 6, Христо Ботев 2, Христо Ботев 2, Христо Ботев 4, 10, 2, 6, 8, Христо Смирненски 3а, Имот 04279. 613. 54, 5, 7, 2, 4, 1, 3, Христо Смирненски Имот 04279. 613. 54, 5, 3а, 2, 3, 1, 4, 7, Цар Иван Асен 3, 3, 2, Цар Иван Шишман 2, 2, 6, Цар Иван Шишман 12, Цар Иван Шишман 2, 6, 2, Чакалица 6, Чакалица 6, 6, Чакалица 6, 6, Чакалица 6, Янко Забунов 5, Янко Забунов 3, 1, Янко Забунов 1, 3, Лавка, Лавка

На 18.03.2020 г. /12:00 – 15:00 ч./ – Зелен дол: 293, Валого-Краварник, местност Валого-Краварник, Пи№ 0077026, УПИ IV-220, Кв. 8, УПИ XII-201, Кв. 20

На 18.03.2020 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: Антон Чехов 1, Бреза 5, 12, 2, 1, 6, 26, 4, 3, Еленово 214, 215, 214, 216, 27, 215, 213, 213, 215, 215, Младост 2, 6, Околчица 43, Предел 20, 21, 19, Жилище, 15, 61, 6, 56, 60, 62, 64, 63, 54, 23, 53, 48, 17, 12, 19, 16, 82, 16, 59, 44, Предела 6, Синчец 1, Славово 2, 1, 6, 4, 3, Търново 11, Хърсовска 4, 6, 3, 1, 2

На 18.03.2020 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Селище, Общ. Благоевград: УПИ Vі-297, Кв. 10, 382, Кв. 14, X-381, Андако, Васил Левски 18, Градевски Рид, Гребовски Рид, Кв. 17, УПИ VIII-198, местност Гребовски Рид, местност Гуйначки Андък, местност Гьочковски Андък, Оралище, УПИ VI-221, Кв. 11, Помпа За Напояване, Жилище

На 19.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: Аргир Манасиев 15, 9, 11, 13, Ахелой 3 2, 3б 2, 3б, 3, 3 1, Гоце Делчев 2, Данаил Крапчев 14, 10, 4, Димитър Димов 12, 6, 31, 9, 11, 14, 10, 8, 5, 16, 7, Димитър Йосифов 2, Еленово 119, 172, 181, 116, 115, 177, 112, 117, 114 Гараж, 114, 174, Срещу бл. 114, Захари Стоянов 5, 7, 3, 9, 11, Иван Михайлов 8, Иларион Макариополски 5, Ильо Войвода 12, 14, 10, К. и Никола Хайдукови 15, Костур 5, 8, 7, 10, 3, 9, 1, 6, 2, 4, Кръстьо Асенов 16, 14, 5, 22, 21, 9, 28, 9, 13, 15, 8, 24, 27, 10, 29, 25а, 30, 17, 23, 25, 22а, 26, 20, 12, 18, 3, 31, 11, 47, 3, 19, Николай Петрини 48, 13, 32, 45, 30, 44, 16, 53, 18, 35, 23, 15, 13а, 27, 36, 26, 51, 47, 14, 41, 11, 12, 41б, 38, 19, 17, 49, 33, 42б, 52, 43, 50, 9, 22, 54, 28, 31, 25, 5, 40, 24, 57, 49а, 21, 34, 7а, 42, 55, 39, 29, 46, ПИ №04279. 603. 193, Полк. Кирил Чамишки 3, 8, Сава Михайлов 1, 9, 2, 5, 3, 4, 10, 8, 7, 11, 6, Сан Стефано 15, 11, 9, 13, 4, 10, 6, 8, Св. Иван Рилски 26, 24, 22, 18, 20, 28, 14, 16, Сергей Румянцев 2, Славянска 55, 83, 57, 41, 43, 61, 53, 45, 63, 47, 59, 39, 49, 60, 51, Славянска 8, Стефан Стамболов 74, Стефан Стамболов 13, Христо Силянов 6, 4, 5, 1, 7, 3, 2, Христо Чернопеев 2, 6, 9, 23, 27, 17, 12, 3, 13, 21, 10, 7, 5, 29, 31, 4, 15, Училище, 1, 19, 16, 8, 14, 11, 25

На 19.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: 04279. 613. 190, 04279. 613. 413, 04279. 912. 87, Акациите, Александър Стамболийски 1а, 1, 1, Антим I 1, 3, Антим I 7, 13, 1, Антим I 3, 1, Арсений Костенцев 29, 29, Арсений Костенцев 1, 1, Арсений Костенцев 14, 3, 3, 6, 4, 9, 8, 11, 2, 10, 12, 7, 7, Арсений Костенцев 11, 4, 3, 14, 9, 6, 10, 7, 7, 2, 3, 12, 7, 8, Арсений Костенцев 1, 3, 7, 1, Арсений Костенцев 9, 15, магазин, 22, 27, 21, 13, 25, 20, 19, 24, 17, 9, 9, 7, 18, 23, Бистрица 10, Вароша, Вароша, Васил Априлов 1, Васил Коритаров 3, 4, 4, 2, 1, Васил Коритаров 2, 3, 4, 1, 4, Васил Мечкуевски 40, 32, 20, 25, 26, 24, 34, 28, 30, Васил Мечкуевски 12, 6, 7, 15, 8, 22, 9, 21, 13, 11, 14, 4, 5, 17, 3 офис, 10, 19, 2, 3, Васил Мечкуевски 19, 4, 3 офис, 3, 14, 5, 9, 6, 11, 7, 10, 22, 15, 8, 13, 12, 2, 21, 17, Георги Измирлиев 3, 9, 9, 7 дом, 7 дом, Георги Измирлиев 1, Георги Измирлиев 17, 15, 15, Георги Измирлиев 15, 15, 17, Гьорче Петров 3, 1, 9, 7, 5, 2, 2, 11, 4, 6, 13, Гьорче Петров 3, 2, 6, 5, 11, 13, 1, 2, 9, 4, 7, Д-Р Христо Татарчев 20, 18, 10, 11, 27, 5, 24, 23, 28, 2, 13, 3, 9, 1, 22, 15, 26, 12, 16, 17, 29, 25, 31, 14, Д-Р Христо Татарчев 6, 27, 25, 2, 13, 1, 4, 8, 7, Д-Р Христо Татарчев 19, 21, Д-Р Христо Татарчев 19, 21, Д-Р Христо Татарчев 4, 7, 13, 8, 27, 2, 6, 25, 1, Д-Р Христо Татарчев 30, Димитър Талев 9, Димитър Талев 1, Димитър Талев 8, 5, 6, 6, 2, 10, 9, 7, 8 Закусвалня Здраве , 10, 2, Димитър Талев 8 Закусвалня Здраве , Димитър Талев 8 Закусвалня Здраве , Димитър Талев 3, 5, 3, 4, 1, 3 Закусвалня, Димитър Талев 5, 4, 3, 1, 3, 3 Закусвалня, Димитър Талев 6, 6, 10, 7, 5, 6, 2, 8, 8 Закусвалня Здраве , 10, Илинден 2, Ичко Бойчев 16а, 2, Комплекс Вароша Зала, къща Живопис, Жилище, Ателие, къща Пластика, къща Ботика, Ресторант, къща Клуб, Жилища, Лек. Кабинет, Коста Босилков 16, 16, Крали Марко, Македония Кафе, магазин, 4, 2, Македония 2, Кафе, 4, Македония 1, Македония 1, Македония 1, Македония 1, Македония 1, Македония 1, Марулевска 4, Мизия 2, 12, Мизия 12, Мизия 5, 6, 9, 2а, 10, 2, 3, 1, 8, 7а, 10, 4, 7, Мизия 6, 7а, 10, 2а, 9, 1, 3, 2, 4, 8, 7, 5, Мите Марков 1, 1, 5, 4, 3, 2, 6, Митрополит Борис 6, Митрополит Борис 6, Никола Вапцаров 2, 13, 4, Отец Паисий 2, Отец Паисий 2, Парангалица 4, 2, 1, Пере Тошев 1, Услуги, 4, 4а, 2, 9, 7, Пере Тошев 9, 8, 6, Пере Тошев 13, 15, 14, 16, 10, 12, 11, Пере Тошев 5, 5а, Пере Тошев 5, 5а, Петко Д. Петков 10, 13, Петко Д. Петков 1, Петко Д. Петков 2, Петко Д. Петков 5, Петко Д. Петков, Петко Д. Петков, Петко Д. Петков 5, 8, 6, 10, 9, 1, 3, 4а, 3, 4, Петко Д. Петков 8, 3, 5, 4, 10, 4а, 1, 9, 3, 6, Петко Д. Петков 5, Петко Д. Петков 15, 12, 14, 17, 19, Прилеп 2, 2-А, 2, Райко Даскалов 9, 7, 11, 9, 3, 6, 4, 8, 2 Пицария, 5, 11а, 6, 12, 1, 3, 2, 13, 12, 8, 10, 4, Райко Даскалов 12, 12, 6, 9, 3, 6, 7, 13, 3, 3, 8, 2, 4, 11, 7, 5, 11а, 2 Пицария, 1, 10, 8, Рила 1, Родопа 7, 6, 4, 2, 5, 3, 1, 8, Родопа 2, 1, 7, 6, 5, 3, 8, 4, Сандо и Петър Китанови 9, 7, 4, 3, 1, 9, 5, 8, Сандо и Петър Китанови 8, 1, 7, 5, 3, 4, 9, 9, Сандо и Петър Китанови 3, 1, 8, 2, Св. Иван Рилски 10, Сергей Румянцев 2, Стефан Стамболов 12, Стефан Стамболов 13, Стефан Стамболов 13, Стефан Стамболов 13, Стефан Стамболов Пи-04279. 613. 349, Тодор Александров 28, 30, 30, Тодор Александров 26, Хим. Чистене, 21, 24, 23, Тотопункт, 22, 2, 39, Тодор Александров 35, 33, 28, 25, 37, 27, 28 офис, 19, 23, 24, 29-31, 22, Тодор Александров 1, 10, 3 Кафе 2, 3, 4, 100, 3, 14, 3, 5, 17, 41, 5, 18, 12, 16, Тодор Александров 3 Кафе 2, 5, 3, 14, 4, 18, 100, 3, 3, 16, 41, 1, 10, 5, 12, 17, Трайчо Китанчев 1, Трайчо Китанчев 4, 2, Трайчо Китанчев 1, Тракия 1, 2, 2, 3, Тракия 1, 3, 2, 3, Тракия 4, 3, 2, 6, 1, 4, Тракия 1, Тракия 3, 4, 6, 2, 1, Трети Март 5, Трети Март 5, УПИ Іх-2668, Кв. 105, ПИ №04279. 613. 435, Христо Ботев 2, Христо Ботев 2, Христо Ботев 4, 10, 2, 6, 8, Христо Ботев 2, 4, 10, 8, 6, Христо Смирненски 3а, Имот 04279. 613. 54, 5, 7, 2, 4, 1, 3, Христо Смирненски Имот 04279. 613. 54, 5, 3а, 2, 3, 1, 4, 7, Цар Иван Асен 3, 3, 2, Цар Иван Шишман 2, 2, 6, Цар Иван Шишман 12, Цар Иван Шишман 2, 6, 2, Чакалица 6, 6, Чакалица 6, Чакалица 6, Чакалица 6, 6, Янко Забунов 1, 3, Янко Забунов 5, Янко Забунов 3, 1, Лавка, Лавка

На 20.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: Аргир Манасиев 15, 9, 11, 13, Ахелой 3 2, 3б 2, 3б, 3, 3 1, Гоце Делчев 2, Данаил Крапчев 14, 10, 4, Димитър Йосифов 2, Еленово 119, 172, 181, 116, 115, 177, 112, 117, 114 Гараж, 114, 174, Срещу бл. 114, Захари Стоянов 5, 7, 3, 9, 11, Иларион Макариополски 5, К. и Никола Хайдукови 15, Костур 5, 8, 7, 10, 3, 9, 1, 6, 2, 4, Сава Михайлов 1, 9, 2, 5, 3, 4, 10, 8, 7, 11, 6, Св. Иван Рилски 26, 24, 22, 18, 20, 28, 14, 16, Сергей Румянцев 2, Славянска 8, Стефан Стамболов 74, Стефан Стамболов 13, Христо Силянов 6, 4, 5, 1, 7, 3, 2, Христо Чернопеев 2, 6, 9, 23, 27, 17, 12, 3, 13, 21, 10, 7, 5, 29, 31, 4, 15, Училище, 1, 19, 16, 8, 14, 11, 25

На 20.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: 04279. 613. 190, 04279. 613. 413, 04279. 912. 87, Акациите, Александър Стамболийски 1а, 1, 1, Антим I 7, 13, 1, Антим I 3, 1, Антим I 1, 3, Арсений Костенцев 11, 4, 3, 14, 9, 6, 10, 7, 7, 2, 3, 12, 7, 8, Арсений Костенцев 9, 15, магазин, 22, 27, 21, 13, 25, 20, 19, 24, 17, 9, 9, 7, 18, 23, Арсений Костенцев 1, 1, Арсений Костенцев 1, 3, 7, 1, Арсений Костенцев 29, 29, Арсений Костенцев 14, 3, 3, 6, 4, 9, 8, 11, 2, 10, 12, 7, 7, Бистрица 10, Вароша, Вароша, Васил Априлов 1, Васил Коритаров 3, 4, 4, 2, 1, Васил Коритаров 2, 3, 4, 1, 4, Васил Мечкуевски 40, 32, 20, 25, 26, 24, 34, 28, 30, Васил Мечкуевски 12, 6, 7, 15, 8, 22, 9, 21, 13, 11, 14, 4, 5, 17, 3 офис, 10, 19, 2, 3, Васил Мечкуевски 19, 4, 3 офис, 3, 14, 5, 9, 6, 11, 7, 10, 22, 15, 8, 13, 12, 2, 21, 17, Георги Измирлиев 15, 15, 17, Георги Измирлиев 3, 9, 9, 7 дом, 7 дом, Георги Измирлиев 1, Георги Измирлиев 17, 15, 15, Гьорче Петров 3, 1, 9, 7, 5, 2, 2, 11, 4, 6, 13, Гьорче Петров 3, 2, 6, 5, 11, 13, 1, 2, 9, 4, 7, Д-Р Христо Татарчев 20, 18, 10, 11, 27, 5, 24, 23, 28, 2, 13, 3, 9, 1, 22, 15, 26, 12, 16, 17, 29, 25, 31, 14, Д-Р Христо Татарчев 30, Д-Р Христо Татарчев 19, 21, Д-Р Христо Татарчев 19, 21, Д-Р Христо Татарчев 6, 27, 25, 2, 13, 1, 4, 8, 7, Д-Р Христо Татарчев 4, 7, 13, 8, 27, 2, 6, 25, 1, Димитър Талев 8 Закусвалня Здраве , Димитър Талев 1, Димитър Талев 9, Димитър Талев 3, 5, 3, 4, 1, 3 Закусвалня, Димитър Талев 5, 4, 3, 1, 3, 3 Закусвалня, Димитър Талев 8, 5, 6, 6, 2, 10, 9, 7, 8 Закусвалня Здраве , 10, 2, Димитър Талев 6, 6, 10, 7, 5, 6, 2, 8, 8 Закусвалня Здраве , 10, Димитър Талев 8 Закусвалня Здраве , Илинден 2, Ичко Бойчев 16а, 2, Комплекс Вароша Зала, къща Живопис, Жилище, Ателие, къща Пластика, къща Ботика, Ресторант, къща Клуб, Жилища, Лек. Кабинет, Коста Босилков 16, 16, Крали Марко, Македония 1, Македония 1, Македония 1, Македония 1, Македония 1, Македония 2, Кафе, 4, Македония Кафе, магазин, 4, 2, Македония 1, Марулевска 4, Мизия 2, 12, Мизия 5, 6, 9, 2а, 10, 2, 3, 1, 8, 7а, 10, 4, 7, Мизия 6, 7а, 10, 2а, 9, 1, 3, 2, 4, 8, 7, 5, Мизия 12, Мите Марков 1, 1, 5, 4, 3, 2, 6, Митрополит Борис 6, Митрополит Борис 6, Никола Вапцаров 2, 13, 4, Отец Паисий 2, Отец Паисий 2, Парангалица 4, 2, 1, Пере Тошев 1, Услуги, 4, 4а, 2, 9, 7, Пере Тошев 9, 8, 6, Пере Тошев 13, 15, 14, 16, 10, 12, 11, Пере Тошев 5, 5а, Пере Тошев 5, 5а, Петко Д. Петков, Петко Д. Петков 1, Петко Д. Петков 2, Петко Д. Петков 15, 12, 14, 17, 19, Петко Д. Петков 5, 8, 6, 10, 9, 1, 3, 4а, 3, 4, Петко Д. Петков 8, 3, 5, 4, 10, 4а, 1, 9, 3, 6, Петко Д. Петков 5, Петко Д. Петков 5, Петко Д. Петков 10, 13, Петко Д. Петков, Прилеп 2, 2-А, 2, Райко Даскалов 9, 7, 11, 9, 3, 6, 4, 8, 2 Пицария, 5, 11а, 6, 12, 1, 3, 2, 13, 12, 8, 10, 4, Райко Даскалов 12, 12, 6, 9, 3, 6, 7, 13, 3, 3, 8, 2, 4, 11, 7, 5, 11а, 2 Пицария, 1, 10, 8, Рила 1, Родопа 7, 6, 4, 2, 5, 3, 1, 8, Родопа 2, 1, 7, 6, 5, 3, 8, 4, Сандо и Петър Китанови 9, 7, 4, 3, 1, 9, 5, 8, Сандо и Петър Китанови 8, 1, 7, 5, 3, 4, 9, 9, Сандо и Петър Китанови 3, 1, 8, 2, Св. Иван Рилски 10, Сергей Румянцев 2, Стефан Стамболов 13, Стефан Стамболов Пи-04279. 613. 349, Стефан Стамболов 13, Стефан Стамболов 12, Стефан Стамболов 13, Тодор Александров 28, 30, 30, Тодор Александров 26, Хим. Чистене, 21, 24, 23, Тотопункт, 22, 2, 39, Тодор Александров 35, 33, 28, 25, 37, 27, 28 офис, 19, 23, 24, 29-31, 22, Тодор Александров 1, 10, 3 Кафе 2, 3, 4, 100, 3, 14, 3, 5, 17, 41, 5, 18, 12, 16, Тодор Александров 3 Кафе 2, 5, 3, 14, 4, 18, 100, 3, 3, 16, 41, 1, 10, 5, 12, 17, Трайчо Китанчев 1, Трайчо Китанчев 4, 2, Трайчо Китанчев 1, Тракия 1, 2, 2, 3, Тракия 4, 3, 2, 6, 1, 4, Тракия 1, Тракия 3, 4, 6, 2, 1, Тракия 1, 3, 2, 3, Трети Март 5, Трети Март 5, УПИ Іх-2668, Кв. 105, ПИ №04279. 613. 435, Христо Ботев 2, 4, 10, 8, 6, Христо Ботев 2, Христо Ботев 2, Христо Ботев 4, 10, 2, 6, 8, Христо Смирненски 3а, Имот 04279. 613. 54, 5, 7, 2, 4, 1, 3, Христо Смирненски Имот 04279. 613. 54, 5, 3а, 2, 3, 1, 4, 7, Цар Иван Асен 3, 3, 2, Цар Иван Шишман 2, 2, 6, Цар Иван Шишман 12, Цар Иван Шишман 2, 6, 2, Чакалица 6, Чакалица 6, 6, Чакалица 6, 6, Чакалица 6, Янко Забунов 5, Янко Забунов 3, 1, Янко Забунов 1, 3, Лавка, Лавка

На 16.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч./ – Гоце Делчев: Гоце Делчев, местност Мочура

На 16.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч./ – Копривлен: 024015, 585 Кв. 3, Бачо Киро 19, 10, 7, 46, 9, 17, 5, 21, 3, 25, 27, 20, 24, Васил Левски 11а, 13, 2, 5, 7, 10, 3, 9, 1, 11, 4, 8, Драва 6, 3, 7, 10, 5, 24, 1, 8, Драма 7, 9, 13, 21, 17, 27, 25, 3-5, 26, 11, 2, 36, Илинден 8, Мрамора 21, 17, 19, 40, 22, 25, 43, 29, 27, 33, 32, 35, 15, 34, 23, 24, 42, 31, 37, 3, 13, 9, 2, 14, 5, 8, 10, 7, 6, 18, Неуточнен Адрес Цех За Обработка на Мрамор, Цех За Преработка на Мрамор, Поща, Стадиона, Освобождение 8, 13, 11, 1, 3, 9, 4, 19, 2, 17, 23, 6, 5, 7, Петър Берон 7, 6, 9, Първи Май 10, 16, 14, 9, 7, 1, 5, 12, 8, 2, Славянска 11, 10, 13, 7, 6, 18, 30-32, 15, 14, 5, 20, 16, 9, 17, 2, 4, 8, 6, 3, 1, 12, Тодор Паница 30, 26, 20, 32, 28, Хан Аспарух 15, 11, 17, 9, 10, 13, 8, 4, 6, 19, 1, 7, 2, 9, 4, Цар Калоян 9, 7, 5, 3, 4, 1, Цар Симеон 1, 15, 7, 13, 17, 10, 5, 11, 2, Шипка 13, 14, 17, 15, 16, 18, 10, 2, 1, 8, 7, 4, 12, 9, 6, Яне Сандански 14, 7, 2, 12, 17, 13, 26, 40, 23, 20, 10, 1, 24, 30, 8, 36, 28, 4, 18, 15, 6, 22, 3, 11, ТП3, ТП5, Тото Пункт

На 16.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч./ На 20.03.2020 г. /12:00 – 12:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Хаджидимово: VIII, І-319, Кв. 81, Акация 1, Ангел Кънчев 6, Баба Тонка 12, Бачо Киро 8, 1, 2, 4, 3, Васил Левски 11, 16, 13, 24, 3, 5, 6, 10, 4, 2, 1, 12, 6, 9, 1, 4, 26, 8, Георги Бенковски 3, 17, 7, 9, 13, 11, 1, 14, 15, 4, 10, 5, Гоце Делчев 30, 26, 28, 19, 21, 13, 20, 15, 18, 22, 17, 16а, 11, 16, Димо Хаджидимов 40, 46, 20 А, 9, 39, 40, 46, 49, 64, 66, 62, 30, 49, 46, 60, 34, 56, 45, 70, 32, 48, 54, 20, 44, 10, 47, 68, 38, Иван Вазов 2, Илинденци 48, 24, 37, 36, 5, 1, 19, 31, 20, 18, 28, 12, 88, 16, 8, 14, 22, 10, 38, 29, 32, 26, 17, 23, 2, 3, 39, 50, 4, 41, 44, 43, 48, 46, 42, Кирил и Методий 13, 1, 2, 3, Климент Охридски 52, 73, 48, 98, 9, 59, 37, 47, 60, 35, 77, 30, 54, 32, 43, 46, 67, 24, 51,,, 57, 42, 53, 41, 84, 28, 66, 72, 69, 50, 75, 65, 26, 20, 11, 5, 68, 17, 18, 9, 12, 19, 6, 23, 21, 21, 3, 8, 25, 7, 10, 16, 15, 6, 22, Македония 52, 54, 52, 15, 64, 18, 28, 3, 6, 14, 22, 20, 60, 2, 12, 19, 7, 13, 9, 1, 4, 10, 8, 53, 29, 35, 40, 34, 32, 47, 42, 23, 46, 37, 48, 39, 14, 33, 31, 36, 35, 21, 42, 33, 23, 30, Места 18, 21, 32, 16, 28, 17, 10, 7, 33 Камера, 1, 14, 24, 15, 22, 25, 13, 35, 12, 27, 36, 45, 34, 37, 31, 26, 23, 35, местност Савака Помпа, местност Свети Димитър Пресевна, местност Тумбата 8, 3 Жилище, 3,,, 2, 5, 9, 8, Младост 52, 17, 4, 25, 48, 38, 30, 1, 32, 23, 40, 19, 3, 43, 7, 50, 33, 39, 11, 28, 31, 34, 8, 35, 10, 12, 3, 9, 24, 6, 18, 20, 1, 5, 4, 48, 13, 17, 42, 1, 25, 7, 26, 22, 16, 8, Неуточнен Адрес Градски Стадион, Опълченска 7, Ореляк 9, 7, 10, 2, 16, 8, 8, 2, 6, 11, 18, 3, 12, 4, 18, Отец Паисий 8, 11, 10, 12, 5, 4, 7, Пейо Яворов 13, 14, 11, 15, Св. Димитър 34-36, 9, 12, 4, 14, 21, Свети Георги 8, 1, Свети Димитър 82, 26, 11, 5, 6, 8, 7, 1, 21, 10, 2, 16, 24, 17, 19, Спартак 27, 29, 45, 26, 28, 15, 23, 18, 17, 14, 4, 60, 16, 21а, 70, 19, 3, 12, 1, 6, 30 А, 22, 9, 20, 13, 11, 7, 47, 53, 21, 13, 43, 16, 45, 30, 47, 49, 34, 2, 32, 51, 38, 41, 36, 24, 37, 57, 35, Средни Ливади, Стопански Двор Сушилня, Времянка, Постройка, Кравеферма, Теменуга 1, 3, 5, 2, Тодор Каблешков 2, Трети 14, 83, Овчарник, 44, 71, 21, 39, 121, 49, 69, 36, 70, 7, 41, 114, 56, 92, 33, 40, 49a, 32, 57, 104, 108, 42,,, 47, 27, 112, 52, 37, 3, 74, 12, 9, 78, 22, 130, 73, 20, 34, 105, 62, 50, 54, 72, 25, 10, 102, ТП3, От ТП3, ТП8, Тр2, От ТП6, Канцеларии, ТП6, ТП7, ТП6, Филиал

На 17.03.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Балдево: УПИ VII-97, Кв. 9, УПИ Ііі Кв. 14, Традиционен Събор

На 17.03.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Баничан: Бахчите, местност Поле, Пръдлището, УПИ III, Кв. 31, УПИ-ІV-270, Кв. 28, В Сградата на Кметството, Читалище

На 17.03.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Борово, Общ. Гоце Делчев: Балтовици, Капсии, местност Капсии, местност Пенковото, Пи-18021, М. Мантара, С. Борово, Село Борово, УПИ-V-183, Кв. 30, Стопански Двор, Стопански Двор, Стопански Двор

На 17.03.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Брезница: 29-ти Декември 9, 7, 31002, Vііі, Антон Иванов 11, 1, 3, 9, 7, 6, 15, 10, 4, 11, 17, Балийца 3, 7, 17, 9, 11, 1, 33, 4, 14, 2, 18, 16, 15, 13, 12, 6, 5, 3, 26, 24, 33, 41, 47, 43, 30, 29, 26, 25, 28, 42, 35, 37 А, 24, 37, 10, Барата 7, 8, 18, 9, 7, 4, 3, 8, 6, 1, 8, Бели Брег 5, 9, 7, 1, 14, 10, 3, 4, 6, 1, Бело Море 3, 16, 4, 8, 9, 7, 4, 12, 5, Бърда 14, 11, 24, 5, 3, 4, 7, 26, 35, 10, 16, 12, 18, 8, 14, Васил Левски 3, 8, 2, 26, 27, Васил Петлешков 7, 7, 5, 4, 9, 10, 3, Воденицата 2, 5, 1, Генерал Ковачев 7, 1, 5, 2, 4, Гео Милев 3, 11, 1, 17, 15, 8, 12, 7, 6, 5, 6, 6, Георги С. Раковски 10, 12, 5, 3, 4, 6, Гоце Делчев 7, 10, 26, 1, 3, 9, 1, 13, 21, 6, 23, 15, 19, 11, 8, 17, Дунав 12, 4, 2, 9, 10, 13, 5, 8, Иван Вазов 1, 21, 7, 1, 20, 31, 12, 23, 10, 35, 5, 8, 33, 19, 21, 17, 27, 4, 9, Исмаил Кальор 7, 2, 9, 6, Каменица 8, 6, 6, Кв. 84, Керанека 20, 7, 11, 1, 12, 15, 6, 2, 4, 9, Киркалица, Крали Марко 7, 9, 4, 6, 3, 7, 2, 5, Кушията 7, 4, 8, 2, 7, 5, 1, Лозята 3, 7, 11, 21, 48, 4, 18, 2, 14, 12, 6, 3, 17, 5, 10, 3, Македония 8, 1, 6, 10, 4, Масърли 1, 3, 10, местност Чарка Вила, Неврокоп 8, 28, 2, 37, 50, 7, 46, 19, 48, 30, 5, 33, 12, 4, 25, 32, 28, 11, 14, 26, 16, 17, 34, 1, 2, 9, 24, 8, 10, 15, 29, 37, 18, 13, 35, 27, 39, 36, 6, 7, 12, 11, Неуточнен Адрес Поща, Стопански Двор, Отец Паисий 7, 2, 1, 14, 6, 4, 3, 10, 8, 5, 10, 4, 8, Охрид 10, 18, 7, 4, 9, 5, 2, Падарката 6, 14, 3, 14, 19, 15, 17, 14, 10, 13, 6, 28, 17, 11, 15, 12, 7, 4, 3, 16, 2, Панайот Хитов 2, 4, 4, Папратница, Пейо К. Яворов 13, 2, 17, 11, 6, 21, 7, 31, 12, 19, 23, 5, 4, 24, 18, 1, 14, 16, 12, Пирин 2, 14, 8, 1, 8, 18, 22, 7, 13, 15, 5, 14, 2, 6, 16, 9, 3, Промишлена, Речище 17, 9, 18, 14, 7, 5, 3, 1, 17, 2, 32, 1, 35, 29, 25, 17, 32, 24, 27, 10, 20, 31, 11, 40, 26, 13, 9, 22, ТП-2, 23, 33, 5, 15, 31, 13, Ридът 1, 13, 27, 25, 22, 21, 23, 9, 8, 19, 18, 7, 21, 16, 12, 17, 10, Свобода 10, 2, 7, 1, 6, 5, 3, 5, Синища 10, 9, 15, 13, 2, ТП-1, 11, 1, 7, 17, 11, Ситницата 3, 5, 1, Сливница 12, 1, 13, 8, 4, 6, 10, 5, 3, Софата 13, 2, 1, 12, 6, 4, 10, 8, 9, 23, 28, 19, 14, 31, 17, 33, 21, 25, 2, 7, 13, Спас Белухов-Пането 14, 12, 11, 2, 12, 10, 4, 1, 9, 5, 14, Стара Планина 6, 11, 9, 10, 1, 7, 13, 4, 5, 28, Стефан Караджа 4, 5, 13, 1, 2, 3, Стопански Двор, Суда 9, 11, 6, 12, 2, 31, 15, 3, 10, 1, 36, 27, 19, 30, 15, 20, 33, 24, 23, 31, 13, 21, 25, 28, 40, 32, 14, 34, 35, Татарка 7, 1, 14, 2, 23, 1, 15, 9, 19, 13, 10, 7, 6, 43, 42, 5, 11, 3, 8, 4, 41, 39, 28, 50, 38, 26, 43, 16, 42, 37, 35, 24, 29, 49, 21, 34, 53, 51, 19, 4, 44, 43, 25, 18, 48, 44, 47, 41, 36, Теофик Хаджи 6, 4, 2, 7, 5, 6, Туфча 14, 16, 24, 28, 20, 18, 12, 10, 28, 2, 6, 2, 24, 3, УПИ II-682, Кв. 49, УПИ-ІV, Кв. 82, УПИ-ХVііі-72138, Кв. 58, Ушите, Хан Аспарух 10, 12, 21, 12, 11, 18, 2, 5, 14, 8, 13, 4, 17, 21, 9, 7, 3, 6, 16, Ходжова Поляна 20, 13, 2, 16, Павилион-магазин, 1, 18, 14, 8, 6, 7, 5, 24, 28, 6, 27, 20, 36, 40, 32, 30, 8, 15, 42, 29, Хр. Смирненски 15, 16, 19, 12, 13, 9, 4, 10, 20, 16, 20, 18, 22, Христо Ботев 2, 1, 3, 15, 16, 16, 7, 9, 11, Цар Калоян 13, 3, 11, 5, 6, 2, Чала 21, 10, 18, 2, 6, 4, Чарга, Чарка 9, 6, 14, 4, 5, 2, 20, 15, 17, 18, 7, 11, 8, 19, 10, 1, 1, 28, 24, 22, 30, Чифлика 4, 4, 5, 17, 2, 6, Юрий Гагарин 4, 1, 12, 8, 5, 9, 4, 3, 2, 10, 7, Яне Сандански 1, 5, 3, 5, 3, 4

На 17.03.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Буково, Общ. Гоце Делчев: Селището, УПИ- ХVІІ-164, Кв. 11, ХVІ-246, Кв. 19, ХІ-99, 131, Кв. 22, Старото Село, Входа на Селото В Ляво

На 17.03.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Господинци: УПИ-ХІ, Кв. 1, Старото Село

На 17.03.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Гоце Делчев: Драмски път, местност Мочура, местност Сушица Стопанска Постройка, офис, Времянка-Стопанска Постройка, Панаирски Ливади 80, 126, Пенковото

На 17.03.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Корница: Ал. Стамболийски 10, 12, 5, 9, 4, 3, 11, 6, 2, 8, Анещи Узунов 10, 2, 1, 12, 11, 19, 7, 21, 15, 4, 17, 11, Асен Лагадинов 5, 3, 1, 2, Бузлуджа 5, Вардар 5, 1, Васил Левски 11, 7, 3, 9, Владимир Поптомов 2, 3, 5, 1, 3, Гео Милев 1, 20, 12, 18, 16, 3, 14, 5, 2, 4, 9, 10, 11, Георги Бенковски 18, 21, 24, 27, 26, 23, 25, 36, 33, 18, 29, 31, 47, 44, 24, 30, 42, 46, 2, 29, 14, 27, 8, 17, 10, 44, 17а, Гоце Делчев 44, 40, 25, 23, 31, 46, 39, 54, 21, 35, 49, 48, 22, 26, 37, 6, 45, 33, 19, 44, 52, 24, 47, 3а, 30, 28, 3, 33, 1, 44, 15, 48, 50, 13, 54, 3а, 46, 6, 52, Димитър Талев 11, 1, 3, добри Чинтулов 16, 3, 15, 22, 13, Драгоман 18, 6, 14, 5, 3, 2, 4, 22, 20, 20а, Дунав 2, 3, 4, Еделвайс 3, 16, 33, 16, 14а, 17, 6, 14, 1, 27, 20, 11, 24, 7, 21, 31, 12, 3, 28, 13, 2, 23, 18, 32, 22, 5, 9, 30, 10, Здравец 3, 15, 11, 14, 7, 4, 3, 17, 9, 5, 2, 12, 13, Ивайло 8, 15, 25, 18, 9, 16, 5, 14, 11, 24, 22, 10, Иван Вазов 17, 14, 30, 13а, 29, 9, 20, 19, 22, 24, 21, 12, 15, 25, 27, 13, 23, 4, 2, 12, 7, 6, 11, 25, 8, 17, 15, 26, 5, 14, 9, 3, Иван Козарев 5, 2, 7, 3, 1, 6, 11, 10, 12, 9, 19, 1, Иглика 5, 3, 1, Ильо Воивода 2, 1, Капитан Петко Войвода 4, 38, 1, Климент Охридски 13, 4, 5, 11, 6, 7, 9, 2, 8, 4, 9, 5, 14, 23, 21, 19, 15, 16, Кръста, местност Кръста Стопанска Постройка, Михаил Антонов 16, 5, 18, 10, 6, 7, 2, 14, 12, 15, 1, Неуточнен Адрес Поща, Кметство, Октомврийска 10, 19, 1, 14, 5, 4, 16, 27, 3, 12, 15, 8, 6, 8, Орляк 3, Отец Паисий 5, Парка – УПИ-V, Кв. 30, Петър Берон 9, 10, 2, 7, 11, 8, 1, 6, 9, Пирин 4, 10а, 6, 14, 11, 1 Трикотажен Цех, 7, 16, 5, 17, 12, 3, 2, 41, 39, 58, 62, 25, 54, 48, 3, 38, 47, 56, 46, 60, 37, 13, 45, 32, 40, 26, 31, 22, 34, 5, 12, 19, 30, 20, 36, 23, 48, 38, 25, 21, Рила 11, 18, 1, 10, 4, 24, 32, 12, 20, 9, 14, 21, 19, 17, 11, Родопи 3, 8, 4, 9, 21, 6, 10, Стопански Двор Сграда, офис, Работилница, Хаджи Димитър 5, 3, 14, 2, 9, 3, 7, 4, 1, 5, 6, 8, Христо Ботев 5, 7, 3, 9, 6, 2, Христо Смирненски 6, 9, 17, 4, 11, 7, 6, Цар Самуил 5, 3, 1, 4, Черно Море 2, 10, 9, 7, Шипка 12, 3, 2, 1

На 17.03.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Кремен, Общ. Банско

На 17.03.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Лъжница: 029005 М. Голака , Ал. Стамболийски 11, 5, 10, 9, 8, 5, 11, 1, 7, 3, 13, 2, 12, 18297, 18, Атанас Тешовски 1, 2а, 5, 3, 2, 6, 8, 12, 15, 3, 7, Васил Левски 10, 1, 12, 14, 16, 6, 8, 11, 4, 5, 7, 9, 15, 3, 13, 1, Горна Бара, Граматиковица, Драва 40, 44, 37, 31, 7, 27, 17, 5, 23, 25, 30, 13, 33, 1, 36, 21, Елена Лефтерова 3, 1, 4, 10, 12, 1, 6, 7, 9, 7а, 8, 5, Здравец 14, 8, 1, 12, 5, 3, 20, 18, 16, Ивайло 12, 2, 10, 11, 4, 6, 8, 3, 9, 7, 12а, Каменика, Лъжница Поща, местност Дъбето Стопанска Постройка, Неуточнен Адрес на Центъра, Никола Вапцаров 37, 42, 36, 31, 26, 44, 21 А, 25, 23, 30, 27, 32 А, 28, 33, 32, 38, 21, 39, 7, 40, 41, 43, 21а, 46, 59, 3, 2, 12, 50, 57, 9, 6, 17, 22 А, 56, 36, 58, 51, 11 А, 52, 55, 69, 4, 63, 62, 46, 13, 16, 7, 60, 61, 11, 64, 54, 8, 22 Б, 20, 20 А, 10, 29, Никола Калъпчиев 41, 33, 8, 10, 39, 28, 33 А, 48, 27, 22, 16, 21, 19, 49, 12а, 34, 1, 18, 26, 15а, 43, 30, 20, 42, 40, 12, 29, 31, 30 А, 32, 11, 23, 50, 45, 2, 15, 31 А, 17, 7, 39 А, 16 А,,, 24, 5, 35 А, Никола Парапунов 4, 13, 7, 3, 1, 7 А, 9, 2, 15, Опълченска 7, 2, 3, 5, 20, 36, 13, 31, 28, 23, 12, 4, 11, 42, 10, 19, 16, 6, 26, 17, 15, 38, 24, 30, 40, 27, 22, 8, 20, 35, 18, 25, 14, Ореляк 13, 4, 17, 1, 6, 11, 21, 3, 8, 10, 2, 15, 7, 9, 8, Партизани 13, 23, 19, 14, 17, 33, 15, 29, Патриарх Евтимий 5, 1, 2, Пирин 3, Прогрес 2, 22, 16, 20, 12, 14, 5, 10, 7, 8, 6, 9, 13, 4, 10, 1, 6, 7, 6, Родопи 1, 3, 9, 5, Сергей Румянцев 21, 10, 31, 8, 27, 29, 33, 23, 32, 17, Стопански Двор Фуражомелка, Сграда, Стоян Войвода 15, 17, 15, 30, Христо Ботев 19, 20, 12, 3, 5, 16, 15, 4, 10, 8, 1, 7, 9, 2, 11, 13, 6, 18, 17, 14, Юрий Гагарин 9, 5, 3, 7, 1, 11, 3

На 17.03.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Огняново, Общ. Гърмен: В Началото От Ляво След Моста

На 17.03.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Самоков: Тинтява 7

На 17.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Борово, Общ. Гоце Делчев

На 17.03.2020 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Балдево: Открит Рудник

На 17.03.2020 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Баничан: Мест. Бекирица

На 17.03.2020 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Горно Дряново: 029032 – М. Дяново

На 17.03.2020 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади Вила, Почивна База, Гоце Делчев 73, местност Мочура Свинарник, Мтп, местност Сушица Разсадник, офис, Рибарник, Фургон, Помпа, Пенковото, Пенчо Славейков 21, Преспа 3, 3, Серес 2, Симеон Радев 6, Сушица

На 17.03.2020 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Гърмен: Вальовица, Втора 21, 1, 24, 26, 27, 9, 30, 7, 35, 20, 10, 24, 14, 43, 36, 6, 4, 12, 1, 39, 3, 40, 42, 5, 8, 41, 15, 29, 2, 38, 13, 16, 26, 31, Двадесет и Втора 4, 9, 6, Двадесет и Девета 3, 2, 15, 27, 16, 18, 13, 12, 33, 11, 21, 5, 19, 7, 8, 35, 6, 9, 31, 1, 29, 14, 5, Двадесет и Осма 7, 14, 16, 20, 18, 10а, 2, 10, 12, 4, Двадесет и Пета 16, 5, 25, 14, 17, 7, 15, 13, 9, 11, 10, 4, 1, 3, Двадесет и Първа 43, 35, 22, 21, 4, 18, 45, 39, 23, 16, 33, 29, 1, 21, 4, 11, 1, 6, 23, 9, 2, 10, 19, 5, 12, 15, 6, 3, 4, Двадесет и Седма 2, 4, 1, 3, 24, 7, 6, 15, 4, 12, 13, 10, 19, 17, 5, Двадесет и Трета 8, 1, 9, 7, 2, 6, 3, 7, 4, Двадесет и Четвърта 3, 6, 3, 9, 7, 2, 16, 6, Двадесет и Шеста 18, 4, 3, 17, 2, 5, 1, 6, Двадесета 9, 15, 3, 13, 20, 11, 1, 17, 5, Дванадесета 8, 2, 3, 13, 1, 4, Девета 9, 3, 1, 5, 2, 7, 36, 25, 12, 18, 21, 20, 16, 34, 6, 26, 8, 17, 4, 11, 15, 10, 6, Деветнадесета 12, 7, 5, 18, 4, 3, 8, 12, 9, 1, 20, 6, Десета 33, 6, 11, 8, 17, 9, 3, 16, 12, 7, 18, 14, 2, 5, 47, 20, 49, 68, 78, 46, 50, 51, 66, 44, 29, 34, 72, 37, 22, 41, 32, 58, 43, 39, 60, 40, 23, 56, 62, 64, 52, 6, 36, 54, 38, 21, 19, 26, 45, 30, Единадесета 9, 3, 4, 15, 7, 1, 5, 16, 13, 10, 14, 1а, 19, 23, 11, 21, 6, извън регулацията 26, 2, Овчарник, М. Маноле, Пи-000490, Неуточнен Адрес ТП1, Археологически Резерват, Осемнадесета 6, 13, 34, 9, 8, 5, 17, 20, 3, 14, 1, 7, 4, 2, 6, 9, Осма 29, 15, 11, 17, 1, 13, 20, 25, 10, 21, 7, 16, 3, 18, 14, 5, 13, 21, 6, 8, 27, Пета 13, 17, 2, 12, 5, 11, 19, 51, Петнадесета 4, 2, 11, 16, 15, 6, 1, 7, 13, 9, 12, 56, Площада Поща, Първа 7, 67, 22, 31, 20, 16, 13, 24, 5, 14, 8, 18, 6, 15, 28, 3, 26, 9, 32, 23, 38, 21, 40, 19, 1, 44, 32, 34, 22, 36, 81, 85, 56, 73, 62, 76, 65, 83, 64, 77, 60, 74, 66, 67, Павилион-магазин, 70, 71, 35, 75, 1, 72, 61, 69, 78, 51, 19, 52, 33, 55, 29, 39, 47, 27, 10, 50, 43, 57, 61, 49, 63, 59, 37, 1, 25, 46, 35, 41, Седемнадесета 7, 5, 3, 4, 10, Седма 18, 30, 13, 32, 9, 11, 8, 24, 1, 5, 3, 12, 6, 4, 28, 16, 26, 28, 31, 13, Ст 1 Кл Б ТП Гърмен 6, Ст 17 Кл А ТП Гърмен 2, Суадживица, Тальова Върба, Трета 55, 43, 35, 45, 26, 34, 51, 37, 44, 76, 38, 47, 30, 33, 48, 52, 39, 32, 40, 53, 5, 3, 61, 59, 57, 55, 56, 48, 21, 19, 5, 10, 1, 7, 17, 29, 8, 15, 6, 12, 22, 11, 27, 9, 13, 2, Тридесет и Втора 2, Тридесет и Пета 2, 4, 8, 6, Тридесет и Първа 3, 8, 6, 2, 4, Тридесет и Трета 14, 4, 2, 10, 5, 7, 33, 6, 7, 5, Тридесет и Четвърта 6, 20, 4, 109, 8, 3, 7, 1, 2, Тридесет и Шеста 1, Тридесета 1, 4, 3, 6, Тринадесета 21, 9, 7, 5, 11, 20, 13, 2, 9, Ценьов Тумба, Четвърта 6, 5, 9, 1, 9, Четиринадесета 32, 4, 3, 9, Шеста 2, 7, 8, 10, 9, 4, 5, 6, 8, 8, 4, 2, Шестнадесета 4, 3, 6, 2, 4, 9, Шопарланка, 29, 33

На 17.03.2020 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Дебрен: 033002, 19076-М. Шопарланка, ІV-517, Вакльовица, Втора 1, 5, 8, 1а, 7, 11, 2, 10, 3, 18, 12, 1, 16, 6, 22, 9, 14, 4, 5, 21, 27a, 19, 35, 15, 25, 13, 33, 2, 23, 41, 17, 16, 31, 20, 29, Двадесет и Втора 12, 5, 6, 9, Двадесет и Осма 3, Двадесет и Пета 9, 8, Двадесет и Първа 5, Двадесет и Седма 1, 12, 6, Двадесет и Трета 15, 32, 7, 1, 44, 29, Двадесет и Четвърта 3, 24, 6, 7, Двадесета 35, 20, 6, 30, 1, 26, 14, 12, 24, 4, 28, 22, 16, 10, 2, 18, 3, 8, 7, 9, 36, 5, Дванадесета 4, 13, 1, 16, 18, 1, 20, 27, 6, 15, 5, 3, 14, 10, 2, 7, 12, 9, 11, Девета 15, 1, 5, Деветнадесета 3, 1, 5, 7, 5, 15, 9, 3, 11, 1, 7, 13, Десета 45, 31, 29, 25, 7, 35, 41, 27, 3, 23, 22, 2, 37, 17, 1, 11, 14, 39, 12, 24, 16, 5, 18, 19, 9, 15, 21, 13, 33, Драча, Единадесета 23, 20, 1, 14, 15, 6, 24, 2, 19, 11, 4, 26, 16, 21, 8, 17, 10, извън регулация ПИ 038014, Корилово, М. Решманица, местност Рашманица, Неуточнен Адрес, Осемнадесета 17, 13, 7, 9, 6, 14, 15, 4, 11, 10, 12, 5, 10, 3, 1, 4, Осма 5, 18, 5, 13, 6, 4, 21, 12, 8, 20, 15, 24, 11, 19, 10, 2, 16, 9, 3, 17, 7, Пета 33, 39, 8, 11, 15, 7, 25, 24, 20, 31, 29, 4, 14, 3, 30, 2, 22, 21, 19, 23, 5, 43, 6, 17, 1, 27, 16, 26, 13, 28, 18, 12, 10, 41, 37, 9, Петнадесета 21, 16, 13, 15, 4, 17, 6, 1, 3, 18, 22, 9, 20, 7, 8, 11, 12, 2, 5, 26, 14, 24, 19, 10, 5, Първа 67, 17, Автоработилница, 63, 33, 30, 61, 39, 55, 27, 48, 18а, 24, 43, 45, 41, 50, 1, 59, 49, 29, 46, 35, 44, 28, 37, 23, 34, 40, 52, 57, 53, 32, 36, 47, 51, 621, 25, 31, 26, 56, 38, 42, 22, 54, 20, 40, 19, 21, 8, 11, 7, 13, 18, 2, 14, 5, 17,,, 9, 10, 12, 15, 3, 6, 32, 1, 16, 4, Решманица, Седемнадесета 12, 3, 14, 6, 2, 10, 4, 8, Седма 6, 1, 3, 5, 4, 8, 2, Ст 18 Кл Б ТП Дебрен 2, Ст 22 Кл В ТП Дебрен 2, Ст 31 Кл А ТП Дебрен 2, Ст 5 Кл Б ТП Дебрен 1, Трета 31, 15, 1, 5, 21, 10, 18, 9, 2, 4, 27, 23, 14, 3, 12, 7, 19, 13, 8, 6, 11, 29, 18, 37, 49, 35, 10, 43, 45, 41, 31, 51, 33, 47, Тринадесета 1, 26, 2, 3, УПИ 5, Чавдаров Кавак, Четвърта 27, 1, 6, 4, 8, 2, 16, 31, 25, 40, 44, 5, 21, 39, 32, 33, 36, 35, 17, 3, 19, 30, 20, 22, 1, 37, 18, 38, 42, 13, 14, 34, 15, 11, 9, 12, 10, 16, 24, 29, 26, 28, 23, Четиринадесета 32, 17, 15, 6, 14, 18, 7, 13, 2, 10, 30, 24, 3, 5, 4, 8, 26, 22, 20, 11, 16, 28, 19, 9, 12, 1, 6, Чорбаджика, Шеста 42, 46, 17, 40, 50, 44, 48, 38, 52, 22, 26, 15, 24, 34, 13, 18, 16, 2, 28, 36, 4, 3, 30, 6, 12, 20, 32, 14, 10, 8, 58, 56, 54, Шестнадесета 9, 13, 14, 26, 10, 16, 4, 20, 34, 6, 17, 5, 19, 18, 22, 8, 24, 12, 2, 11, 21, 28, 15, 7, 3, 1, 23, 3, 1, Шопарланката, 51, 1, ТП2, 3

На 17.03.2020 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Дъбница: 055001, Втора 4, 28, 32, 5, 30, 17, 9, 8, 24, 6, 20, 14, 22, 15, 2, 13, 1, 12, 7, 10, 16а, 26, 40, 16, 18, 3, Двадесет и Пета 20, 19, 29, 12, 33, 23, 35, 5, 11, 2, 17, 21, 7, 16, 15, 18, 8, 14, 22, 37, 9, 25, Двадесет и Седма 21, 13, 17, 3, 23, 11, 15, 9, 1, 5, Двадесет и Четвърта 3, 7, 5, Двадесет и Шеста 4, 6, Двадесета 11, Дванадесета 10, Девета 19, Десета 11, Неуточнен Адрес ТП1 Дъбница, Пета 1, Петнадесета 1, 10, 12, 13, 8, Първа 1, 15, 19, 8, 11, 14, 17, 10, 12, 4, 6, 5, 3, 2, Седемнадесета 10, 17, 15, Стопански Двор Свинарник, Склад и Работилница, Автоработилница, Склад, офис, Работилница, Времянка, Трета 1, Тринадесета 5, 3, 7, Четвърта 3, 13, Четиринадесета 54, 5, 52, 50, 32, 39, 2, 6, 46, 20, 38, 16, 40, 1, 35, 79, 44, 31, 30, 48, 36, 17, 8, 29, 42, 43, 58, 4, 37, 34, 10, 3, 28, 18, Шеста 14, 12, 1, 2, 6, 10, 9, 15, 11, 7, 17, 16, 4, Шестнадесета 1, 2, 7, 3, 1, 5, 4, Площад, 2, 1

На 17.03.2020 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Ковачевица: Кв. 23, УПИ ІV

На 17.03.2020 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Копривлен: Неуточнен Адрес Овчарник

На 17.03.2020 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Лещен: УПИ II – 273, УПИ II, ПИ №271, Кв. 19, УПИ VI, ПИ №269, Кв. 19, Временно Строително Табло

На 17.03.2020 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Марчево: 042004, 042005 – М. Самуилска Поляна, 047096 По Квс на С. Марчево М. Пъдарка, Голек, Канина, Курорт Огняновски Минерални Бани, Ст 19 ТП Марчево 2

На 17.03.2020 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Огняново, Общ. Гърмен: 034075, ||-42, Кв. 3 М. Банята, Благой Матеров 1, 5, 2, 10, 15, 16, 11, 6, 12, 18, 13, 22, 17, 20, 7, 8, 21, Втора 1a, 1, 2, Горни Бани Сграда, 9, 1, 10, Преди База Апк, Почивна Станция, 1, Хотел, Времянка, Двадесет и Втора 3, 1, 4, 4, 16, Двадесет и Девета 11, 7, 9, 29, 5, 6, 21, 17, 3, 13, Двадесет и Осма 5, 28, 2, 4, 9, 3, Двадесет и Пета 3, 4, 7, 6, 2, 8, 3, 12, 4, 10, Двадесет и Първа 18, 17, 216, 8, 1, 19, 9, 4, 3, 13, 6, 44, Двадесет и Седма 15, 14, 7, 13, 12, 9, 4, 5, 1, 2, 6, 8, Двадесет и Трета 1, 3, Двадесет и Четвърта 3, 7, 1, 8, 6, Двадесет и Шеста 7, 4, 5, 27, 6, 21, 15, 9, 11, 12, 4, 18, 1, 20, 13, 14, 16, Двадесета 6, 7, 8, 9, 12, 22, 3, 19, 4, 1, 10, 2, 18, Дванадесета 6, Деветнадесета 4, 5, 2, 8, 7, 6, 3, 11, 16, 13, 15, 17, Димитър Кемалов 45, 49, 35, 12, 6, 8, 37, 10, 41, 43, 47, 39, 33, 31, 41, долни Бани Ресторант, Времянка, Иван Вазов 1, 28, 57, 29, 40, 5, 49, 45, 25, 10, 4, 13, 2, 19, 53 Кметство, 55, 17, 7, 41, 24, 11, 12, 26, 33, 21, 8, 14, 38, 9, 43, 3, 15, 42, 51, 31, 75, 1, 6, 63, 44, 46, 18, 50, 16, 27а, 27, 53, 32, 47, 48, Кирил и Методий 10, 9, 2, 33, 17, 11, 21, 16, 35, 19, 28, Каравана, 7, 24, 30, 22, 37, 8, 12, 3, 27, 26, 18, 25, Курбаня 1, 15, Неуточнен Адрес Градски Бани, Поща, Площад, Стълб №23, Кл. В, ТП3, Осемнадесета 1, 8, 2, 3, 6, 7, Отец Пайсий 26, 28, 24, 2, 3, 11, 10, 12, 14, 1, 15, 13, 9, 6, 7, 5, 19, 4, Пета 2, Петдесет А, Петнадесета 5, 3, Първа 2, 8, 4, 14, 17, 13, 6, . 11, 3, 19, 21, 15, 1, Ст 2 Кл. В ТП Огняново 1, Ст 23 Кл Б ТП Огняново 3, Трета 5, 6, 7, Тридесета 24, 1, 13, 2, 6, 4, 12, 15, 9, 3, 10, 20, 7, 11, Четвърта 12, 14, 3, 8, 10, Четиридесет и Първа 9, 2, 5, 1, 7, 3, Шестнадесета 1

На 17.03.2020 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Осиково, Общ. Гърмен: 1

На 17.03.2020 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Рибново: 000317, Землището на С. Рибново, 048031, Ііі-966, Кв. 56, Втора 8, 11, 1, 7, 9, 13, 3, Върбиците, Двадесет и Втора 4, 5а, 2, 10, 1, 8, 12, 14а, 14, 1а, 5, 7, 6, 7а, Двадесет и Девета 1, 2, 5, 7, 4, 6, 8, 3, 12, 9, Двадесет и Осем 6, 5, 9, 12, 7, Двадесет и Пета 2, 4, 7, 6, 5, 8, 1, 4, Двадесет и Първа 6, 1, 3, 10, 5, 2, 4, 14, 12, 14а, 8, Двадесет и Седем 4, 8, 9, 15, 17, 11, 1, 10, 13, 5, 3, 2, 6, 7, 4, 14, Двадесет и Трета 2, 1, 4, 8, 6, 9, 7, 3, 6, 6, Двадесет и Четвърта 2, 3, 5, 1, Двадесет и Шеста 1, 23, 15, 14, 16, 4, 27, 26, 20, 12, 13, 21, 29, 17, 25, Двадесета 5, 1, 2, 8а, 6, 8, 3, 4, Дванадесета 10, 17, 1, 3, 13, 15, 2, 9, 4, 12, 8, 10, 17, 14, 6, 7, 24, 19, 11, Девета 1, 6, 3a, 5, 7a, 4, 3, 7, 8, 9, Деветнадесета 2, 8, 5, 7, 3, 6, 1, 4, Десета 6, 12a, 2, 5, 12, 6а, 8, 4, 10, 20, 14, 7, 30, 26, 5, 28, 9, 11, 13, 18a, 17, 1, 16, Единадесета 11, 12, 5, 8, 16, 1, 3, 2, 4, Ливаде, М. Бърдо 3, 5, 4, 12, 14, 11, 8, 7, 9, М. Плевнето 13, 3, 14, 21а, 27, 15, 9, 12, 22, 26, 8а, 6, 4, 1, 21, 28, 19, 2, 8, 17, 11, 5, 23, 20, 30, 18, 16, М. Селища 2, 10, 3, 2, 7, 1, 11, М. Снесеното 6, 8, 4, 5, 1, М. Тръне 1, 2, 4, 3, 5, местност Бърдо 5, Неуточнен Адрес Центъра, Поща, В Началото на Селото В Ляво, Осемнадесета 9, 2, 5, 1, 3, 6, 4, 7, 11а, 13а, 11, 9а, 13, 10, 8, 20, 17а, 14, 29, 12, 25а, 16а, 27, 21, 24, 15, 33, 17, 25, 18, 31, 23, 16а, Осма 11, 9, 16, 15, 10, 4, 6, 8, 17, 18, 2a, 2, 13, 7, 14, 12, 1a, 5, 11a, Пета 5, 6, 11, 23, 19, 16, 3, 20, 21, 4, 1, 8, 17, 9, 18, 2, 15, 7, 10, Петнадесета 5, 21, 4, 3, 18, 17, 5, 7, 29, 15, 37, 30, 16, 1, 8, 10, 9, 27, 19, 12, 38, 31, 36, 47, 2, 6, 26, 33, 13, Първа 35a, 27, 64, 48а, 39, 41, 54, 46, 47a, 43a, 58, 28, 45, 40, 50, 37, 33 А, 48, 52, 35, 37a, 31, 62, 29, 29а, 46б, 42, 39a, 33, 49, 43, 46а, 60, 31а, 44, 58a, 50а, 92, 100, 83, 73, 59, 104, 97, 99, 98, 72, 82, 74, 55, 53, 45, 75, 68а, 86, 101, 67, 63, 1, 51, 58, 80, 108, 69, 71, 45a, 64, 70, 65, 61, 76, 14, 1, 17, 8а, 35, 38, 7, 1 А, 2, 13, 22, 36, 30, 6, 18, 12, 34, 11, 14, 28, 4, 3, 5, 16, 26, 8, 10, 1а, 32, 9, 19, Седемнадесета 9, 16, 20, 18, 12, 15, 2, 3, 8, 11, 9, 19, 5, 6, 4, 17, 14, 22, 13, 17а, Седма 1, 7, 8, 32, 12, 26, 6, 17, 9, 36, 22, 16, 11, 21, 34, 3, 25, 19, 4, 38, 30, 28, 29, 5, 2, 13, 7, 1, 2, 28, Трета 4, 17, 9, 2, 6, 7, 3, Тридесет и Първа 6, Тридесета 12, 5, 13, 7, 27, 1, 3, 24, Тринадесета 23, 11, 10, 36, 20, 18, 15, 1, 16, 9, 38, 7, 26, 22, 21, 30, 34, 17, 6, 2, 13, 19, 5a, 24, 12, 5, 8, 28, 4, 15а, 14, 27, 3, 32, 25, Четвърта 12, 4, 4, 6, 12, 8, 3, 1, 2, Четиринадесета 2, 1, 10, 2а, 13, 4, 5, 6, 8, 6a, 17, 3, Шеста 6, 15, 10, 9, 11, 4, 2, 5, 13, 1, 3, 8, Шестнадесета 23, 1, 12, 19, 9, 15, 25, 11а, 3, 8, 5, 7, 6, 10, 13, 11, 21, 4, 2, 4, 9, 10, 6, 6б, 3, 2, 6а

На 17.03.2020 г. /09:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Скребатно: Над Селото- Оградите

На 18.03.2020 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Буково, Общ. Гоце Делчев: Селището, Хі-99, 131, Кв. 22, Старото Село

На 18.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади магазин и Механа, Вила, Горски Пункт, Бунгало, Павилион, Вила, Бунгало Пиерик, Склад, Kурортен Kомплекс Попови Ливади Бунгало,, Вила, Хижа, Вила, Димо Хаджидимов 37, К. К. Попови Ливади, Папаз Чаир, Попови Ливади, Попови Ливади

На 18.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Добротино: Сарп Дере

На 18.03.2020 г. /13:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Гоце Делчев: Царица Йоана 12

На 19.03.2020 г. /09:30 – 12:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Гоце Делчев: II-16, местност Мочура ТП Билта, Кирил и Методий 6, местност Мочура Землище Гоце, местност Сушица Разсадник, Стопанска Сграда, Стара Планина 47

На 19.03.2020 г. /09:30 – 12:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Гърмен

На 19.03.2020 г. /09:30 – 12:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Огняново, Общ. Гърмен: Горно Грамаде, Двадесет и Първа 54, 23, 46, 56, 50, 44, 60, 66, 58, 49, 40, 33, 31, 62, 48, 28, 8, 26, 10, 34, 52, 36, 29, 38, 25, 39, 42, Дванадесета 6, 10, 2, 12, 8, 16, 3, 5, 1, 4, 18, Девета 1, 7, 2, 8, 5, 12, 4, 9, 6, Деветнадесета 10, Димитър Кемалов 31, 25, 2 Здравна Служба, 9, 13, 15, 27, 7, 2, 4, 5, 11, Единадесета 16, 13, 3, 6, 12, 7, 9, 4, 14, 10, 5, 2, 8, Еловица, Иван Вазов 101, 79, 65, 74, 85, 71, 81, 66, 73, 77, 67, 89, 76, 75, 64, 72, 69, 62, 3, 70, 68, 54, 48, 83, 83, 75, Кьосе Баир, местност Стопански Двор Сграда, Неуточнен Адрес, Осма 17, 2, 7, 11, 5, 19, 16, 15, 21, 4, 3, 13, 1, 8, 27, 9, 6, 23, Пета 1, Седма 2, 8, 2, Ст 26 Кл Б ТП Огняново 4, Ст 46 Кл Б ТП Огняново 2, Трета 15, 8, Тридесет и Втора 2, 4, Тридесет и Девета 4, Тридесет и Осма 19, 9, 23, 25, Тридесет и Първа 2, 6, 3, 4, 10, 11, 8, 1, 5, Тридесет и Седма 16, Тридесет и Трета 1, 2, 4, Тридесет и Четвърта 5, 3, Тринадесета 6, 3, 4, 2, 7, 8, 1, 5, Четиридесета 1, Четиринадесета 14, 2, 12, 25, 10, 27, 17, 29, 1, 18, 19, 20, 9, 5, 13, 32, 7, Шеста 33, 22, 30, 32, 29, 38, 2, 16, 33, 25, 3, 18, 7, 23, 46, 35, 14, 13, 32, 6, 31, 27, 4, 1, 19, 8, 12, 40, 17, 11, 9, 5, 10, 21, 34

На 19.03.2020 г. /10:30 – 11:00 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ – Гоце Делчев: 19-ти Октомври 4, 16, 8, 1, 10, 18, 6, 2, 14, Kурортен Kомплекс Попови Ливади Стоп. Сграда, Вила, Ал. Стамболийски 36, 35, 36 А, 38, 37, 34, 40, Бабуна 12, 4, 8, 6, 3, 5, 10, 1, 10 А, 7, 2, Беласица 9, 7, 11, 5, 8, 10, 7, 9, 5, 3, 4, 1, 6, 2, Борис Чанджиев 18, 2, 1, 8, 19, 21, 14, 7, 15, 23, 3, 9, 4, 12, 5, 11, 13, 17, 6, 16, 10, Витоша 2, 5, 4, 17 Б, 7, 9, 19, 6, 15, 3, 17, 8, 10, 11, 13, 1, Вихрен 13, 11, 1, 5, блокове на Циповете, 8, 15, 4, 10, 6, 12, 3, 2, Гоце Делчев Тото Пункт, Григор Пърличев 18, 24, 14, 22, 7, 2, 18, 12, 16, 8, 4, 10, Гьорче Петров 7, 1, 5, 2, 8, 9, 13, 1, 12, 6, 11, 4, 10, 3, Даме Груев 11, 3, 1, 15, 23, 8, 25, 12, 17, 29, 6, 4, 20, 21, 18, 13, 10, 16, 27, 7, 2, 5, 22, 9, 14, 19, Димитър Стоянов 10, 8, 26, Димо Хаджидимов 46, добруджа 9, 18, 5, 11, 12, 8, 20, 3, Дунав З, Енос 14, 2, 8, 4, 7, 12, 3, 1, 10, 6, 5, Завоя на Черна 1, 16, 17, 6, 34, 11 А, 9, 2, 3 А, 28, 19, 2 А, 4, 18, 21, 13, 21, 1а, 9а, 24, 10, 5а, 7, 20, 3, 30, 12, 32, 20 А, 14, 22, 23, 5, Захари Стоянов 12, 1, 7, 10, 9, 3, Иван Кюлев 5, Иван Скендеров 28, 20, 5, 4, 13, 14, 24, 11, 1, 17, 40, 16, 2, 36, 47, 32, 18, Иларион Макариополски 38, 28, Казармата, Кичево 7, Клокотница 3, 6, 10, 4, 5, 7, 8, Кмет Никола Атанасов 24, 31, 13, 9, 26, 17, 15, 30, 24, 16, 23, 28, 19, 32, 25, Лозенград 5, 3, 2, 4, 14, 6, 1, 7, 8, 9, 12, 10, М. Бербат Хендек, Марица 10, 19, 17, 15, местност Бербат Хендек Вила, Мидия 8, 3, 7, 4, 9, 5, 2, 11, 6а, 6, 6 А, 32, 15, 10, 17, 30, 19, 22, 14, 21, 31, 26, 11, 16, 13, 24, 28, 12, Митрополит Макарий 4, 2, Никола Мандушев, Никола Петков 18, 2, 4, 5, 6, 1, 16, 13, 20, 21, 14, Ниш 6, 4, 5, 1, 2, 3, Ореляк 1, 2, 6, 5, Панаирски Ливади-Продължение, Пирот 7, 6, 5, 10, 2, 1, 9, 14, 4, 8, 16, 3, 12, Полковник Борис Дрангов 86, 88, 94, 96, 90, 84, 92, 64, 56, 60, 31, 32, 52, 36, 38, 33, 78, 35, 40, 44, 74, 76, 66, 37, 54, 46, 29, 70, 58, 25, 48, 27, 34, 50, 68, 82, 23, 62, 42, 80, 72, Попови Ливади Бензиностанция Уно, 1, 3, Преспа 1, 5, 3, Райко Джинзифов 7, 5, 1,,, 9, 3, Сан Стефано 19, 16, 13, 21, Врем. С-Во, 1, 7, 17, 14, 2, 20, 9, 3, 15, 24, 23, 25, 11, 5, 10, 12, 7, 4, 2, 6, 1, Саук Бунар, Свещник 2, Серес 5, 5, Сливница 13 А, 19, 11, 23, 17, 13, 15, 21, 27, 25, 1, 7, 11, 5, 9, 1, 3, Спаска Фурнаджиева 4 Б, 13, 4,, 2, 4, Средна 14, 16, 1, Стара Планина 5, 7б, 9, 14, 13, 11, 3, 17, 1, Бивша Казарма, 7, 19, 15, Бившия Мно, 1, Бившия Мно, Стефан Веркович 3, 2, 4, Стефан Захариев 11, 15, 6, 13, 17, 5, 9, Стефан Стамболов 14, 4а, 11, 8, 7, 6, 3, 12, 9, 2, 1, Стойо Льондев 12, Стоян Мълчанков 5, Стражин 29, 37, 20, 28, 22, 2, 4, 13, 24, 21, 15, 30, 25, 34, 8, 19, 18, 27, 9, 33, 36, 23, 1, 7, 12, 5, 10, 11, 32, 31, 16, 26, 3, 35, 6, 14, 17, Страцин 65, 27, 43, 42, 36, 8, 4, 24, 52, 17, 44, 13, 37, 50, 3, 18, 30, 45, 31, 33, 54, 40, 26, 2, 10, 19, 7, 6, 14, 32, 38, 12, 35, 28, 20, 11, 1, 48, 39, 25, 15, 16, 9, 21, 23, 5, 41, 29, Струга 70, 82, 100, 86, 94, 68, 62, 20, 19, 22, 21, 28, 17, 25, 54, 56, 27, 38, 37, 40, 42, 33, 24, 41, 44, 39, 31, 29, 46, 32, 52, 34, 50, 58, 23, 48, 26, 30, 2, 6, 4, 13, 9, 1, 12, 10, 15, 8, 5, 16, 11, 3, 7, 14, Търговска 41, Хр. Смилянов 38а, Христо Силянов 16, 18, 38, 13, 20, 36, 38, 22, 5, 15, 7, 24, 11, 30, 26, 9, 32, 11 А, 3а, 34, Чаталджа 6, 7, 4, 5, 8, 10, 12, 2, 14, 15, 20, Шар Планина 2, 2, 1, 5, 4, 3, Щип 4, 25, 17, 7, 12, 15, 1, 11, 8, 10, 4, 13, 9, 29, 23, 21, 14, 6, 5, 27, 2, 19, 3, 12, Сулев, Тр. 1

На 19.03.2020 г. /10:30 – 11:00 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ – Средна: 9

На 19.03.2020 г. /10:30 – 14:30 ч./ – Гоце Делчев: Никола Мандушев

На 19.03.2020 г. /12:30 – 13:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Гоце Делчев: 17395. 8. 143 17395. 8. 28 21680. 5. 136 М. Сушица, Пейо К. Яворов 2, 2, Попови Ливади

На 20.03.2020 г. /09:30 – 10:00 ч./ – Копривлен: Александър Стаболийски 16, 5, 1, 2, 3, 8, 14, 6, 13, 16, 9, 14, 11, 12, Атанас Тешовски 1, 3, 7, 8, 5, 14, 6, 2, 4, 9, 11, 10, Васил Левски 17, 19, Георги Бенковски 3, 5, 2, 1, Гоце Делчев 14, Граничар 12, 10, 2, 6, 8, 3, 7, 4, 1, Драма 50, 72, 45, 66, 58, 24, 50, 60, 62, 74, 70, 84, 78, 33, 76, 68, 56, 37, 82, 80, 52, 43, 54, 29, Завода 25, Здравец 1, 5, 2, Изгрев 3, 1, 2, 11, 5, 8, 7, 12, 10, Илинден 8, 4, 14, 20, 6, 10, Кирил и Методи 9, Левадуде, Левадуле, Малка Еловица, Младост 6, 3, 4, 24, 1, Парка 1, 4, 7, 9, Петър Берон 20, 22, 9, 38, 32, 6, 24, 30, 17, 4, 16, 11, 1, 8, 34, 28, 2, 18, 12, 7, 5, 30, 28, Първи Май 5, Свети Димитър 7, Стопански Двор Цех Вента, Склад, Цех За Мебели, Ранчо, офис Сграда, Стария Цех Вента, Фуражомелка, Мандра, Заведение, Дърводелска Работилница, Кравеферма, Автосервиз, Работилница, Шивашки Цех, Бензиностанция, Сграда С Навес, Сграда, Мелница, Тодор Паница 24, 36, 14, 12, 10, 34, 20, 22, 18, 10 Времянка, 2, 4, Фиталар Дере, Христо Ботев 18, 4, 18, 12, 17, 15, 8, 5, 2, 13, 16, 21, 7, 10, 11, 6, Цар Калоян 1, Цар Симеон 12, 25, 13, 14, 19, 27, 4, 2, 8, 6, 21, 23, Юрий Гагарин 5, 5, 3, 1, 8, 2, Яне Сандански 10, ТП Апк, ТП1, ТП4

На 20.03.2020 г. /12:00 – 12:30 ч./ – Копривлен: 024015, 585 Кв. 3, Александър Стаболийски 16, 5, 1, 2, 3, 8, 14, 6, 13, 16, 9, 14, 11, 12, Атанас Тешовски 1, 3, 7, 8, 5, 14, 6, 2, 4, 9, 11, 10, Бачо Киро 19, 10, 7, 46, 9, 17, 5, 21, 3, 25, 27, 20, 24, Васил Левски 11а, 13, 2, 5, 7, 10, 3, 9, 1, 11, 4, 8, Васил Левски 17, 19, Георги Бенковски 3, 5, 2, 1, Гоце Делчев 14, Граничар 12, 10, 2, 6, 8, 3, 7, 4, 1, Драва 6, 3, 7, 10, 5, 24, 1, 8, Драма 7, 9, 13, 21, 17, 27, 25, 3-5, 26, 11, 2, 36, Драма 50, 72, 45, 66, 58, 24, 50, 60, 62, 74, 70, 84, 78, 33, 76, 68, 56, 37, 82, 80, 52, 43, 54, 29, Завода 25, Здравец 1, 5, 2, Изгрев 3, 1, 2, 11, 5, 8, 7, 12, 10, Илинден 8, Илинден 8, 4, 14, 20, 6, 10, Кирил и Методи 9, Левадуде, Левадуле, Малка Еловица, Младост 6, 3, 4, 24, 1, Мрамора 21, 17, 19, 40, 22, 25, 43, 29, 27, 33, 32, 35, 15, 34, 23, 24, 42, 31, 37, 3, 13, 9, 2, 14, 5, 8, 10, 7, 6, 18, Неуточнен Адрес Цех За Обработка на Мрамор, Цех За Преработка на Мрамор, Поща, Стадиона, Освобождение 8, 13, 11, 1, 3, 9, 4, 19, 2, 17, 23, 6, 5, 7, Парка 1, 4, 7, 9, Петър Берон 7, 6, 9, Петър Берон 20, 22, 9, 38, 32, 6, 24, 30, 17, 4, 16, 11, 1, 8, 34, 28, 2, 18, 12, 7, 5, 30, 28, Първи Май 10, 16, 14, 9, 7, 1, 5, 12, 8, 2, Първи Май 5, Свети Димитър 7, Славянска 11, 10, 13, 7, 6, 18, 30-32, 15, 14, 5, 20, 16, 9, 17, 2, 4, 8, 6, 3, 1, 12, Стопански Двор Цех Вента, Склад, Цех За Мебели, Ранчо, офис Сграда, Стария Цех Вента, Фуражомелка, Мандра, Заведение, Дърводелска Работилница, Кравеферма, Автосервиз, Работилница, Шивашки Цех, Бензиностанция, Сграда С Навес, Сграда, Мелница, Тодор Паница 30, 26, 20, 32, 28, Тодор Паница 24, 36, 14, 12, 10, 34, 20, 22, 18, 10 Времянка, 2, 4, Фиталар Дере, Хан Аспарух 15, 11, 17, 9, 10, 13, 8, 4, 6, 19, 1, 7, 2, 9, 4, Христо Ботев 18, 4, 18, 12, 17, 15, 8, 5, 2, 13, 16, 21, 7, 10, 11, 6, Цар Калоян 9, 7, 5, 3, 4, 1, Цар Калоян 1, Цар Симеон 1, 15, 7, 13, 17, 10, 5, 11, 2, Цар Симеон 12, 25, 13, 14, 19, 27, 4, 2, 8, 6, 21, 23, Шипка 13, 14, 17, 15, 16, 18, 10, 2, 1, 8, 7, 4, 12, 9, 6, Юрий Гагарин 5, 5, 3, 1, 8, 2, Яне Сандански 14, 7, 2, 12, 17, 13, 26, 40, 23, 20, 10, 1, 24, 30, 8, 36, 28, 4, 18, 15, 6, 22, 3, 11, Яне Сандански 10, ТП3, ТП5, Тото Пункт, ТП Апк, ТП1, ТП4

На 20.03.2020 г. /12:00 – 12:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Гоце Делчев: Гоце Делчев, местност Мочура Сграда, Цех

На 20.03.2020 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Копривлен: 024015, 585 Кв. 3, Александър Стаболийски 16, 5, 1, 2, 3, 8, 14, 6, 13, 16, 9, 14, 11, 12, Атанас Тешовски 1, 3, 7, 8, 5, 14, 6, 2, 4, 9, 11, 10, Бачо Киро 19, 10, 7, 46, 9, 17, 5, 21, 3, 25, 27, 20, 24, Васил Левски 17, 19, Васил Левски 11а, 13, 2, 5, 7, 10, 3, 9, 1, 11, 4, 8, Георги Бенковски 3, 5, 2, 1, Гоце Делчев 14, Граничар 12, 10, 2, 6, 8, 3, 7, 4, 1, Драва 6, 3, 7, 10, 5, 24, 1, 8, Драма 50, 72, 45, 66, 58, 24, 50, 60, 62, 74, 70, 84, 78, 33, 76, 68, 56, 37, 82, 80, 52, 43, 54, 29, Драма 7, 9, 13, 21, 17, 27, 25, 3-5, 26, 11, 2, 36, Завода 25, Здравец 1, 5, 2, Изгрев 3, 1, 2, 11, 5, 8, 7, 12, 10, Илинден 8, 4, 14, 20, 6, 10, Илинден 8, Кирил и Методи 9, Левадуде, Левадуле, Малка Еловица, Младост 6, 3, 4, 24, 1, Мрамора 21, 17, 19, 40, 22, 25, 43, 29, 27, 33, 32, 35, 15, 34, 23, 24, 42, 31, 37, 3, 13, 9, 2, 14, 5, 8, 10, 7, 6, 18, Неуточнен Адрес Цех За Обработка на Мрамор, Цех За Преработка на Мрамор, Поща, Стадиона, Освобождение 8, 13, 11, 1, 3, 9, 4, 19, 2, 17, 23, 6, 5, 7, Парка 1, 4, 7, 9, Петър Берон 20, 22, 9, 38, 32, 6, 24, 30, 17, 4, 16, 11, 1, 8, 34, 28, 2, 18, 12, 7, 5, 30, 28, Петър Берон 7, 6, 9, Първи Май 5, Първи Май 10, 16, 14, 9, 7, 1, 5, 12, 8, 2, Свети Димитър 7, Славянска 11, 10, 13, 7, 6, 18, 30-32, 15, 14, 5, 20, 16, 9, 17, 2, 4, 8, 6, 3, 1, 12, Стопански Двор Цех Вента, Склад, Цех За Мебели, Ранчо, офис Сграда, Стария Цех Вента, Фуражомелка, Мандра, Заведение, Дърводелска Работилница, Кравеферма, Автосервиз, Работилница, Шивашки Цех, Бензиностанция, Сграда С Навес, Сграда, Мелница, Тодор Паница 24, 36, 14, 12, 10, 34, 20, 22, 18, 10 Времянка, 2, 4, Тодор Паница 30, 26, 20, 32, 28, Фиталар Дере, Хан Аспарух 15, 11, 17, 9, 10, 13, 8, 4, 6, 19, 1, 7, 2, 9, 4, Христо Ботев 18, 4, 18, 12, 17, 15, 8, 5, 2, 13, 16, 21, 7, 10, 11, 6, Цар Калоян 1, Цар Калоян 9, 7, 5, 3, 4, 1, Цар Симеон 12, 25, 13, 14, 19, 27, 4, 2, 8, 6, 21, 23, Цар Симеон 1, 15, 7, 13, 17, 10, 5, 11, 2, Шипка 13, 14, 17, 15, 16, 18, 10, 2, 1, 8, 7, 4, 12, 9, 6, Юрий Гагарин 5, 5, 3, 1, 8, 2, Яне Сандански 10, Яне Сандански 14, 7, 2, 12, 17, 13, 26, 40, 23, 20, 10, 1, 24, 30, 8, 36, 28, 4, 18, 15, 6, 22, 3, 11, ТП Апк, ТП1, ТП4, ТП3, ТП5, Тото Пункт

На 16.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 18.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 20.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Дъбница: Втора 4, 28, 32, 5, 30, 17, 9, 8, 24, 6, 20, 14, 22, 15, 2, 13, 1, 12, 7, 10, 16а, 26, 40, 16, 18, 3, Двадесет и Пета 20, 19, 29, 12, 33, 23, 35, 5, 11, 2, 17, 21, 7, 16, 15, 18, 8, 14, 22, 37, 9, 25, Двадесет и Седма 21, 13, 17, 3, 23, 11, 15, 9, 1, 5, Двадесет и Четвърта 3, 7, 5, Двадесет и Шеста 4, 6, Двадесета 11, Дванадесета 10, Девета 19, Неуточнен Адрес ТП1 Дъбница, Пета 1, Петнадесета 1, 10, 12, 13, 8, Първа 1, 15, 19, 8, 11, 14, 17, 10, 12, 4, 6, 5, 3, 2, Седемнадесета 10, 17, 15, Трета 1, Тринадесета 5, 3, 7, Четвърта 3, 13, Четиринадесета 54, 5, 52, 50, 32, 39, 2, 6, 46, 20, 38, 16, 40, 1, 35, 79, 44, 31, 30, 48, 36, 17, 8, 29, 42, 43, 58, 4, 37, 34, 10, 3, 28, 18, Шеста 14, 12, 1, 2, 6, 10, 9, 15, 11, 7, 17, 16, 4, Шестнадесета 2, 7, 3, 1, 5, 4, Площад, 2, 1

На 18.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Горно Дряново

На 17.03.2020 г. /11:00 – 14:00 ч./ – Габрене: Александър Матрасов, Здравец 12, 20, 6, 4, 10, 11, 15, 14, 8, 16, 5, 2, извън регулацията 27, 33, 16, 12, 9, 30, 19, 24, 8, 29, 21, 23, 34, 7, 57, 10, 26, 15, 14, 40, 13, Комсомолска 1, 5, 3, 8, 7, 9, 10, 6, Марена, местност Марена Сушилня, Октомври 7, 11, 6, 10, 12, 8, Освобождение 31, 4, Радецки 14, 2, 11, 1, 9, 13, 6, 5, 8, 16, 15, 3, 23, Родина 4, 5, 12, 7, 8, 10, 3, 6, 9, Стопански Двор Сграда

На 16.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 18.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 20.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Коларово, Общ. Петрич: Драва 12

На 16.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 18.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 20.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Битоля 8, 10, 10, 11, 1, 2, 9, 7, 8а, 3, 8, 6, 7, 5, 14, 10, 10, 4, 12, 11, 3, Гео Милев 8, 4, 9, 2, 1, 5, 6, 10, 7, 11, Георги Бенковски 11, 2, 6, 10, 12, 1, 13, 7, 9, 10, 14, 5, 8, 11, 3, 4, 6, 1, Георги С. Раковски 5, 6, 8, 2, 11, 4, 7, 3, 2, 10, 1, 9, 9, Димитър Талев 18, 4, 2, 6, 5, 13, 9, 7, 3, 3, 1, 16, 8, 11, 2, Драва 4, 6, 2, 8, Искър 4, 6, 2, 10, 8, 12, 2, 3, 7, 5, 9, 7, 11, 1, Капитан Никола Парапанов 3, 24, 30, 24, Тото Пункт, Княз Александър Батемберг 30, 4, 11, 6, 20, 24, 12, 21, 15, 16, 18, 7, 17, 10, 1, 9, 19, 32, 16, 26, 15, 24, 14, 23, 5, 9, 6, 3, 7, 28, 20, 8, 2, 22, 21, Места 14, 11, 8, Мусала 10, 13, 18, 18, 2, 20, 9, 20, 5, 6, 20, 6, 4, 3, 8, 14, 16, 11, 6, 12, Пейо Яворов 11, 1, 10, 3, 18, 6, 4, 10, 5, 18, 9, 12, 1, 14, 22, 1, 7, 2, 16, 1, Полковник Дрангов 1, 1, Полковник Дрангов 1, 1, Свети Климент Охридски 12, 12, 13, Свобода 12, 23, 25, 12, 26, 32, 30, 14, 8, 28, 26, 10, 15, 17, 13, 11, 36, 33, 32, 17, 11, 16, 38, 19, 15, 27, 21, 24, 18, 22, 29, 20, 34, 38, 8, 16, Серска 2, Скопие 9, 5, 5, 10, 7, 8, 4, 9, 2, 1, 1, 2, 12, 16, 3, 14, 6, 11, 13, Хан Аспарух 9, 7, 7, 10, 17, 11, 8, 5, 13, 15, Христо Смирненски 16, 14, Цар Борис III, Цар Иван Шишман 11, 7, 3, 13, 1, 5, 9, 7, Цар Симеон 25, 29, 48, 52, 31, 29, 62, 41, 60, 33, 41, 39, 27, 35, 54, 37, 62, 56, 50, 58, Черноризец Храбър 8, 5, 10, 11, 4, 1, 9, 4, 3, 7, 10, 2, 6, 8, 9

На 16.03.2020 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Кавракирово: Антон Попов 8, 4, 10, 1, 2, 3, 12, 6, 5, Беласица 1, 3, 2, Бузлуджа 6, 4, 1, 3, 2, Връх Тумба 1, 3, 5, 6, 2, Георги Димитров 3, 9, 7, 1, 5, Гоце Делчев 5, 19, 11, 13, 7, 15, 1, 9, 2, 17, 8, Димитър Благоев 14, 8, 20, 2, 16, 18, 9, 12, 11, 21, 6, 5, 24, 19, 12, 28, 17, 26, 22, 4, Златарево 24, 4, 20, 18, 22, Иглика 5, 1, 3, 7, Илинден 4, 1, 9, 5, 7, 11, 6, 2, Маркови Кладенци 7, 1, 5, Мургаш 10, Осогово 4, Пейо Яворов 24, 2, 10, 25, 1, 20, 4, 13, 6, 16, 30, 28, 21, 27, 19, 8, 26, 12, 22, 15, 5, 18, 9, 14, 7, 11, Пирин 5, Порой, Славянска 4, 10, 12, 7, 1, 8, 9, 11, 6, Спартак 10, 12, 4, 8, 6, 1, 3, Струма 2, 3, Струмешница 2, 4, Явор 9, 6, 14, 8, 16, 11, 5, 1, 5, 7, 4, 12, 3, 2, 13, Яне Сандански 6, 5, 2, 11, 1, 7, 3, 13

На 16.03.2020 г. /12:00 – 14:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: България 13, 8, 16, 17, 9, 20, 15, 8, 17, 10, 12, 18, 18, 5, 11, 12, 14, 19, Ванга/Опълченска/ 10, 2, 8, 6, 4, 8, 4, 12, Гоце Делчев 5, 9, 4, 10, 2, 12, 4, 2, 5, 5, 3, 3, 8, 7, 6, 7, 1, 1, 14, 8, Княз Борис I 3, 11, 5, 25, 17, 19, 23, 2, 21, 1, 2, 15, 13, 1, 7, Митрополит Герасим 4, 7, 1, 3, 5, Полковник Дрангов 1, Тома Митов 58, 34, 20, 54, 1, 24, 26, 44, 50, 16, 46, 52, 30, 14, 20, 36, 22, 32, 5, 48, 28, 22, 56, 21, 30, 22, 40, 42, Цар Борис III 4, 10, 10, 5, 7, 4, 3, 6, 6, 8, 2, 1, Яне Сандански 2

На 16.03.2020 г. /14:00 – 16:00 ч./ На 17.03.2020 г. /09:00 – 11:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Ал. Стамболийски 51, 56, 53, 40, 55, 50, 46, 61, 67, 96, 63, 48, 42, 59, 57, 69, 66, 55, 44, 65, 49, 59, 52, Бяло Море 18, 16, 15, 11, 8, 10, 22, 14, 15, 13, 24, 9, 7, 21, 20, 19, 12, 17, Даме Груев 9, 9, 2, 5, 3, 1, 7, Кавала 2, 6, 5, 4, 2, 1, 3, Кочо Мавродиев 20, 16, 12, 18, 10, 14, 8, Круша 2, Полковник Дрангов 1, Родопи 6, Св. Св. Кирил и Методи 9, 3, 4, 2, 10, 6, 11, 5, 6, 3, 7, 13, 8, 20, 1, Стефан Караджа 9, 8, 3, 5, 1, 6, 10, 2, 4, 7, 11, 1, Стою Хаджиев 3, Струмешница 8, 14, 19, 25, 13, 9, 12, 6, 10, 8, 16, 17, 2, 21, 15, 7, 11, 18, Тракия 5, 5, 1, 2

На 17.03.2020 г. /09:30 – 12:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Цар Самуил 3, 4, 12, 2, 1 4, 2, 3, 1, 1, 1, 4, 2

На 17.03.2020 г. /14:00 – 16:00 ч./ – Скрът: 9-ти Септември 11, 1, 2, 4, 8, 10, 7, 3, 6, 13, 5, 9, Антон Попов 20, 10, 11, 14, 27, 19, 29, 25, 18, 15, 5, 17, 26, 24, 23, 9, 22, 12, 1, Беласица 2, 4, Георги Димитров 1, 7, 15, 11, 6, 10, 18, 3, 20, 5, 8, Поща, 13, 12, 16, 2, 14, 9, Димитър Ацев 2, 5, 1, доксаница, Ефтим дойчев 1, Първи Май 6, 4, 2, 8, 7, Свобода 5, Скрът, Христо Ботев 2, Христо Велев 2, Цар Самуил 1

На 18.03.2020 г. /09:00 – 14:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: България 80, 72, 103, 93, 87, 84, 74, 101, 70, 95, 98, 92, 99, 126, 97, 68, 96, 78, 85, 83, 82, 94, 104, 76, Зиче, Ляшница Потоко, местност Бухото Цех, Помпа За Напояване, офис, Жилище, Сонда, Сграда, Фургон, Работилница, Ресторант, Помпа, Склад, Обор, местност Зиче Помпа За Напояване, Временно Строителство, Врем. С-Во, 8, Жилище, Жилищна Сграда, Църква, местност Неволница, местност Неволница Лозята, местност Неволница-Лозята, Неволница Лозята, Неволница-Лозята, Полковник Дрангов 1

На 18.03.2020 г. /11:00 – 14:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Дунав 76, Промишлена Зона Склад За Торове, Стопански Двор Цех, Склад, Автоработилница, Кланица, Хале

На 18.03.2020 г. /14:00 – 16:00 ч./ – Генерал Тодоров: 1

На 18.03.2020 г. /14:00 – 16:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Айдарски Даб, Айдарски Даб Иловица ПИ 56126. 149. 27, България 60, Джевезлъка, Иваник-Калинска Чешма, Любен Каравелов 3, местност Айран Бунар Помпа, местност Бухото Помпа, Помпа За Напояване, местност Бяла Черква Помпа За Напояване, Помпа, местност Джевезлъка Помпа, Помпа За Напояване, Цех, местност Иваник Свинарник, Сграда, Ханче, Помпа, Автобаза, местност Иваник Каринска Чешм, местност Иловица Помпа, Свети Георги 2а

На 18.03.2020 г. /14:00 – 16:00 ч./ – Първомай, Общ. Петрич: Гоце Делчев 37, местност Чалтията Автоработилница

На 19.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Асен Златаров

На 16.03.2020 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 18.03.2020 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 20.03.2020 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Баня, Общ. Разлог: IV, Кв 29, IVI-348, Кв. 29, Xl, Кв. 41, Ангел Даракчиев 2, 7, 4, 3, 5, 1, Баненска Буна 30, 2, 3, 14, 19, 16, 22, 27, 31, 20, 29, 10, 15, 25, 5, 37, 7, 24, 17, 33, 9, 11, 1, 12, 35, Втора 31, 4, 2, 12, Двадесет и Девета 1 А, 12, Двадесет и Пета 11, Двадесет и Първа 2, Двадесет и Шеста 37, 8, Двадесета 2, 1, Дванадесета 9, Деветнадесета 1, 7, извън регулацията 100, 99, Конешица 1, местност Конещица ПИ 000597, местност Конищица, Неофит Рилски 43, Неуточнен Адрес Разсадник Длс Разлог, Трета 6, 10, 12, 7, 1, 8, 2, 3, 27, 5, 4, Тридесет и Първа 1, Тринадесета 2, 13, 9, 5, 1, 11, Четиридесет и Втора 18, 9, 3, 5, 7, 17, 21, 15, 11, 13, 19, Четиридесет и Осма 5, 1, 20, 3, 7, 8, 6, Четиридесет и Пета 12, 8, 6, 7, 10, Четиридесет и Първа 1, 13, 6, 4, 23, 8, 5, 15, 7, 99, 9, 11, 21, Четиридесет и Седма 9, 7, 10, 18, 5, 2, 22, 6, Четиридесет и Трета 4, 40, 13, 1, 11, 17, 6, 3, 8, 15, 2, 12, 14, 7, Четиридесет и Четвърта 4, 10, 6, 9, 8, 5, 1, 12, 99, 2, Четиридесет и Шеста 8, 4, 2, Шафле Дере 99, 5, 11, 6, 4, 15, 13, 9, 10, 30, 3, 1, ТП Банята

На 16.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 18.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 20.03.2020 г. /08:45 – 16:30 ч.; 08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Белица, Общ. Белица: местност Семково Вила

На 16.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 18.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 20.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Бачево: Александър Стамболийски 3, 1, 6, 109, 34, 46, 58, 89, 54, 77, 73, 38, 48, 79, 44, 62, 40, 75, 60, 69, 87, 50, 52, 65, 36, 91, 97, 68, 4, 103, 105, 107, 72, 99, 93, 111, 66, 95, 101, 109, 120, 64, 20, 74, 33, Асен Лагадинов 2, 5, 10, 3, 7, 9, 1, Атанас Попстоянов 1, 2, 13, 8, 5, 3, 14, 7, 9, 12, 1, 15, 11, 6, Васил Левски 2, 16, 8, 14, 9, 5, 1, 6, 11, 13, 2, 12, 4, 15, 50, 7, 1, 18, Георги Бенковски 1, 2, 3, 92, 6, 7, Георги Димитров 104, 57, 17, 16, 20, 17, 14, 26, 24, 10, 19, 29, 18, 11, 27, 15, 23, 1, 21, 16, 25, 6, 13, 22, 5, 9, 72, 90, 88, 83, 81, 96, 100, 110, 104, 79, 98, 89, 80, 73, 114, 108, 85, 106, 75, 102, 3, 109 5, 109 1, 109 4, 120, 106, 97, 93, 91, 95, 109 2, 101, 88, 107, 109, 116, Гоце Делчев 4, 9, 6, 7, Димо Хаджидимов 3, 10, 9, 1, 8, 4, 3, 6, 7, 5, Захари Стоянов 1, 2, 9, 7, 4, 3, Иван Вазов 8, 6, 4, 2, 1, Кирил и Методи 5, 11, 7, 13, 9, Костадин Катранджиев 7, местност Перивол Вила, Рибарник, Обро, Помпа, Вила Длс, Овчарник-Грамадите, Грамадите, Неофит Рилски 7, 12, 8, 11, 2, 10, Никола Вапцаров 11, 3, 15, 13, 19, 14, 7, 6, 17, 11, 10, 5, 1, 4, 9, Никола Парапунов 1, 3, 7, 5, 6, 21, Паисий Хилендарски 11, 6, 19, 14, 15, 2, 8, 5, 4, 12, 1, 13, 16, 9, 7, 3, Панайот Волов 2, Партизанска 6, 7, 10, 5, 2, 8, Пейо К. Яворов 1, 8, 10, 6, 4, 12, Пенчо Славейков 11, 13, Перивол, Петър Берон 6, 16, 18, 8, 1, 5, 7, 10, 12, 2, Петър Прангов 7, 8, 1, 3, 9, 5, Рила 26, 24, 37, 34, 45, 41, 30, 39, 47, 28, 35, 32, 19, 16, 23, 8, Тодор Каблешков 99, Шипка 4, Яне Сандански 3, 4, 5, 1, 6, 2, 9, 7, 4

На 16.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 18.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 20.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Годлево

На 16.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 18.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 20.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Горно Драглище: Втора 1, 2, 3, Двадесет и Втора 6 Вила, 4, 1, 3, 6, 2, Двадесет и Пета 3, Двадесет и Първа 18, 4, 1, 2, 6, 10, 26, 22, 42, 18, 16, 12, 20, 14, Двадесет и Трета 2, 14, 5, 19, 11, 12, 4, 6, 9, 21, 7, 23, 8, 10, 15, 25, Двадесет и Четвърта 4, 16, 8, 2, 1, Двадесета 5, 7, 3, Дванадесета 10, 1, 12, 6, 8, 3, 5, Девета 6, 3, 10, 9, 5, 4, 7, 1, Деветнадесета 25, 1, 18, 55, 28, 99, 2, 40, 43, 35, 39, 22, 27, 36, 9, 15, 10, 34, 17, 23, 38, 31, 19, 4, 26, 30, 16, 11, 21, 5, 44, 45, 24, 7, 42, 12, 25, 46, 6, 3, Десета 11, 3, 24, 23, 30, 1а, 19, 1, 26, 17, 13, 25, 36, 42, 32, 6, 21, 40, 15, Единадесета 12, 17, 16, 9, 2, 1, 6, 10, 18, 15, 24, 22, 7, 19, 11, 8, Неуточнен Адрес Поща, магазин, Осемнадесета 9, 11, 5, 7, 15, 3, Осма 42, 38, 30, 27, 7, 26, 40, 8, 99, 21, 14, 13, 17, 32, 25, 18, 6, 22, 23, 44, 34, 12, 3, 20, 2, 5, 16, 15, 9, 36, 11, 10, Пета 4, 3, 2, 6, 1, Петнадесета 16, 2, 6, 21, 5, 12, 3, 11, 18, 7, 8, 10, 14, 9, 17, 15, 11, Първа 23, 12, 20, 2, 7, 14, 5, 33, 18, 10, 9, 19, 1, 13, 6, 16, 21, 31, 8, 17, 15, 30, 29, 35, 3, 46, 24, 36, 25, 11, 27, 33, 7, 16, 16, 26, 40, 50, 10, 4, 44, 51, 42, 45, 43, 46, 47, 14, Седемнадесета 15, 17, 7, 11, 2, 5, 19, 13, 3, 1, 9, Седма 6, 9, 3, 7, 8, 14, 15, 2, 4, 18, 13, 1, 12, 11, 16, 6, Трета 2, 3, 1, 8, 14, 9, 6, 10, 99, 1, 24, 4, 16, 26, 18, 7, 5, 99, Тринадесета 5, Четвърта 3, 8, 5, 10, 7, 4, Четиринадесета 9, 1, 18, 12, 10, 7, 16, 17, 22, 3, 13, 14, 15, 11, 5, 6, 22, Шеста 3, 5, Шестнадесета 8, 3, 2, 5, 7, 1, ТП3, Вила

На 16.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 18.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 20.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Добърско: Вила

На 16.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 18.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 20.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Долно Драглище: 026036, УПИ Ix 219 Кв 42, Повилион, къща, ТП1, Стълб №21

На 16.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 18.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 20.03.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Разлог: местност Перивол Разсадник Длс, местност Пром. Зона-Долен Стопански Двор, Христо Ботев 2, Бивш Кцх

На 16.03.2020 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 18.03.2020 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 20.03.2020 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Бачево: Александър Стамболийски 33, Васил Левски 18, местност Перивол Вила, Рибарник, Обро, Помпа, Вила Длс, Никола Вапцаров 11, Перивол

На 16.03.2020 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 18.03.2020 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 20.03.2020 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Разлог: местност Перивол Разсадник Длс

На 17.03.2020 г. /09:15 – 10:15 ч.; 09:15 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Градево: Калугерица, местност Бяла Поляна, местност Калугерица, местност Лаго – Изг. Чарк, местност Лаго-равнако, местност Лаговете-Стр. Река, местност махала Кацарска, местност Стружка Река – Лагове, ПИ №46, Средорек, Требища, Требище, Вила

На 17.03.2020 г. /09:15 – 16:30 ч.; 09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Разлог: База Предел, Бел път, Бойков Рид, Горен Стопански Двор, Дългия Рид, Изворите 126, местност Баба Цвета Вила, Вила, местност Бойков Рид Вила, Овчарник, Стопанска Постройка, Вила, Обор, Сервиз, Имот, Вила, 1, местност Кошольовото Вила, Стопанска Постройка, Вила, местност Кулата, местност Кулиното Ретранслатор и Чайна, Чайна, местност Логовете Бунгало, Вила, Касетка, Вила, Мандра, Вила, Помпа, Стопанска Постройка, Вила, Касетка, Мандра, местност Мразеница Горски Пункт, местност Мразеницаа, местност Пети Километър Ферма, Цех, местност Предел Курорт Предел, Вила, Хотел, Хотел, Вила, Курорт Предел, Почивна База, Вила, Ретранслатор, Почивна Станция, Почивна Станция, Помпа, Лагер, Вила, Базова Станция, Вила, Вила, То офиси и магазин За Цветя, Сграда, Почивна База, Пункт, Лагер, Ски-Влек, Чайна, Вила, Почивна Станция, Почивна База, магазин, Почивна База, Кафе, Кантон, Горски Пункт Планковото, Ресторант, Закуски, Жилищна Сграда, Бунгало, Почивна Станция, 1 Вила, 1, Каравана, Горски Пункт, Хижа, Вила, Стол, Фургон, Бунгала, местност Пром. Зона-Долен Стопански Двор, местност Раплево Вила, 1, 1, местност Скалата, местност Солището, местност Тишето Бунгала Болница Разлог, Почивна База Длс, Обект, Вила, местност Шипоко Вила, Вилна Сграда, Вила, Вила, Предел Бунгало, Раплево, Саровица Кулата, Черна Река

На 16.03.2020 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Влахи: Вилна Зона Върбите, Върбите Вилна Сграда, Кв. 7, Застройка 9, 17, Горните Ливади, Грънчарска Скала, местност Върбите, Синаница, Средни Ливади Вила, УПИ Іі, Кв. 4 – В. З. Въбите

На 16.03.2020 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Илинденци: Боровец, Извън Регул. /Р. Шашка/ Жилище, местност Боровец Вила, местност Врабча Вила, местност Врабче Вила, Синаница Вила, Тридесет и Втора 10, Тридесет и Шеста 2

На 16.03.2020 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Кресна: Върбите, Неуточнен Адрес ТП Синаница 1, Синаница

На 16.03.2020 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Плоски: Ален Мак 14, 8, 6, 5, 7, 4, 2, 18, 1, 3, Бистрица 1, Братя Миладинови 7, 2, 5, 4, 3, Бузлуджа 14, 4, 2, 3, 7, 7, Васил Левски Поща, 4, 5, 8, 14, 12, 9, 18, 15, 1, 13, 2, 20, 16, 6, 27, 7, 10, 3, Вихрен 3, 2, 1, 5, 12, 6, 8, 9, 4, 11, Георги Бенковски 1, 9, 4, 10, 7, 20, 17, 18, 2, 11, 12, 14, 6, долна махала 10, 9, 6, 20, 11, 12, 7, 13, 5, 1, 8, 13, Дружба 7, 5, 4, 7, 2, 3, Еделвайс 4, 23, 1, 17, 11, 6, 14, 21, 25, 12, 26, 8, 24, 9, Елово 7, 2, 8, 10, 14, 15, 11, 12, 57, 18, 5, 17, 9, Иван Козарев 5, 15, 25, 10, 17, 19, 39, 37, 8, 6, 3, 28, 12, 2, Кокиче 2, 1, 4, Кочо Честименски 1, Лиляна Димитрова 2, 12, 10, 6, 14, местност Валога Цех, местност Поручик Минков Каравана, Работилница, Бензиностанция, Борса, Методи Христов 3, 1, 2, 5, 1, Мир 42, 26, 15, 27, 4, 29, 1, 12, 3, 38, 23, 9, 37, 19, 17, 21, 6, 20, 13, 36, 10, 24, 16, 41, 14, 2, 7, 18, 34, 32, 5, 8, Мурата 13, 16, 1, Никола Калъпчиев 31, 10, 41, 21, 3, 15, 25, 24, 35, 22, 1, 19, 17, 13, 20, 4, 26, Никола Парапунов 59, 60, 64, 68, 62, 59, 55, 56, 54, 70, 53, 66, 35, 24, 41, 18, 21, 15, 37, 39, 42, 17, 54, 11, 28, 36, 31, 19, 4, 30, 50, 14, 5, 16, 38, 9, 27, 52, 23а, 32, 46, 23, 25, 40, 45, 3, 29, 13, 33, 34, 26, 43, Първи Май 5, 12, 16, 2, 11, 9, 20, 3, 6, 1, 10, 7, 8, 18, Самуил 9, Струма 12, 10, 7, 9, 6, 4, 8, 3, 1, 2, Трети Март 1, 18, 13, 10, 25, 20, 12, 1, 3, 19, 4, 2, 21, 23, 29, 16, 11, 24, 6, 8, 17, 14, УПИ VI Кв. 43, УПИ-VI-389, 390, Хаджи Димитър 5, 1, 4, 3, 2, 7, 12, 9, 20, 15, 16, 13, 11, 22, Христо Ботев 7, 2, 3, 5, 6, 1, 4, 55, 13, 27, 19, 25, 23, 21, 18, 45, 20, 8, 41, 32, 9, 22, 35, 28, 14, 16, 51, 24, 11, 26, Цар Самуил 7, 2, 22, 14, 6, 1, 18, 9, 12, 20, 5, Шипка 7, 1, 10, 4, 12, 5, 6, 8, 12, Явора 14, 1, 8, 12, 2, 5, 17, 9, 16, 7, 11, 19, 15, 4, Улично Осветеление

На 16.03.2020 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Сандански: 6533. 206. 678, Александър Буйнов Изход Кулата, Асен Хадживасилев 9, Любен Каравелов 1, местност Калинките Жилище, местност Соколовец Павилион, Автоработилница, местност Ушите Мтп, местност Хано Фургон, Бензиностанция, Агроучастък Сортови Семена , Каравана, Неуточнен Адрес Цех, Р-Н Индустриална Зона Автосервиз, Р-Н Опитна Станция Жилище, Винарска Изба, Р-Н пътно Управление Работилница, Цех, Р-Н Ушите Временен Стр. Обект, Р-Н Хано Пункт За Технически Прегледи, Свобода 45, 14, Канцеларии

На 16.03.2020 г. /09:15 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Плоски: Братя Миладинови 2, 5, 4, 3, Бузлуджа 14, 4, 2, 3, 7, Васил Левски 4, 5, 8, 14, 12, 9, 18, 15, 1, 13, 2, 20, 16, 6, 27, 7, 10, 3, Вихрен 3, 2, 1, 5, 12, 6, 8, 9, 4, Георги Бенковски 9, 4, 10, 7, 20, 17, 18, 2, 11, 12, 14, 6, Дружба 5, 4, 7, 2, 3, Иван Козарев 2, Кокиче 2, 1, 4, Методи Христов 5, 1, Мурата 13, 16, 1, Никола Калъпчиев 10, 41, 21, 3, 15, 25, 24, 35, 22, 1, 19, 17, 13, 20, 4, 26, Никола Парапунов 35, 24, 41, 18, 21, 15, 37, 39, 42, 17, 54, 11, 28, 36, 31, 19, 4, 30, 50, 14, 5, 16, 38, 9, 27, 52, 23а, 32, 46, 23, 25, 40, 45, 3, 29, 13, 33, 34, 26, 43, Първи Май 5, 12, 16, 2, 11, 9, 20, 3, 6, 1, 10, 7, 8, 18, Самуил 9, Струма 12, 10, 7, 9, 6, 4, 8, 3, 1, 2, Трети Март 18, 13, 10, 25, 20, 12, 1, 3, 19, 4, 2, 21, 23, 29, 16, 11, 24, 6, 8, 17, 14, Хаджи Димитър 12, 9, 20, 15, 16, 13, 11, 22, Христо Ботев 13, 27, 19, 25, 23, 21, 18, 45, 20, 8, 41, 32, 9, 22, 35, 28, 14, 16, 51, 24, 11, 26, Шипка 7, 1, 10, 4, 12, 5, 6, 8

На 17.03.2020 г. /11:00 – 14:00 ч./ – Сандански: местност Боруна Склад За Строителни Материали, Обект

На 18.03.2020 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Виногради: I -000470, къща

На 18.03.2020 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Горна Сушица

На 18.03.2020 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Долени

На 18.03.2020 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Златолист, Общ. Сандански: УПИ-III и УПИ-IV, Кв. 17

На 18.03.2020 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Зорница, Общ. Сандански

На 18.03.2020 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Кърланово: Реката Времянка За Жс, Обор

На 18.03.2020 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Ладарево: местност Църквата ПИ 026003

На 18.03.2020 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Лозеница: Джигерица, местност Миндол, Жилище

На 18.03.2020 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Любовище: местност Редева Нива

На 18.03.2020 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Любовка: Краколеница

На 18.03.2020 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Мелник: ПИ 00052, местност Реката

На 18.03.2020 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Рожен: местност Равнако, По Плана на Срожен Общ. Сандански Семеен Хотел С Механа, УПИ I -87. 88, Кв. 2

На 18.03.2020 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Сандански: Роженски Манастир 1

На 18.03.2020 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Склаве: 2 -97, Кв. 14, 7-ми Конгрес 2, 10, 12, 16, 5, 1, 12а, 4, 6, 61, 14, 75, 63, 65, 39, 45, 43, 37, 41, 3, 1, 73, 24, 75, 18, 67, 79, 71, 77, 20, Асен Лагадинов 1, 2, 4, 6, Бялата Пръст, Веселин Бабалеев 30, 32, 35, 37, 27, 31, 36, 15, 12, 14, 23, 18, 3, 6, 8, 27, 2, 17, 7, 25, 22, 24, 16, 53, 20, 5, 19, 10, 21, 9, 26, 4, 11, Георги Бенковски 2, 1, 12, 3, 10, 4, Гоце Делчев 59, 46, 57, 65, 63, 61, 36, 4, 45, 39, 33, 47, 35, 29, 38, 32, 7, 8, 30, 15, 22, 43, 5, 24, 23, 2, 28, 27 Фтец Дига Консулт, 40, 13, 18, 3, 36, 10, 34, 55, 27, 31, 25, 44, 6, 49, 9, 14, 21, 41, 42, 17, 11, 16, 19, Илинден 20, 16, 27, 14, 33, 18, 22, 29, 31, 24, 3, 21, 9, 13, 4, 2, 8, 1, 17, 10, 23, 15, 19, 7, 14, Климент Охридски 74, 107, 93, 73, 62, 105, 52, 99, 58, 70, 109, 87, 103, 68, 76, 66, 97, 91, 72, 117, 85, 54, 95, 115, 64, 111, 60, 83, 77, 89, 51, 36, 12, 38, 21, 19, 20, 50, 49, 53, 34, 23, 30, 15, 69, 55, 35, 9, 45, 59, 63, 4, 42, 47, 11, 18, 44, 41, 24, 61, 3, 1, 67, 27, 25, 8, 5, 29, 13, 16, 22, 17, 48, 39, 31, 37, 40, 32, 2, 28, 65, 10, 14, 6, 43, 7, 46, Комсомолска 3, 1, 5, 6, 4, 2, 7, 8, Лале 1, 3, 5, Марица 80, 76, 82, 78, 68, 72, 70, 74, 30, 6, 3, 10, 16, 28, 8, 1, 14, 12, местност Вангелов Андък, местност Панаира Полигон, местност Стопански Двор офис, Авторемонтна Работилница, Митко Палаузов 10, 5, 8, 3, 16, 12, 14, Никола Вапцаров 2, 6, 4, 10, 8, Никола Лазаров 11, 14, 17, 7, 9, 15, 13, 10, 8, 2, 6, 4, Отец Паисий 3, 7, 9, 5, 1, 4, Партизанска 45, 42, 51, 57, 59, 48, 38, 40, 54, 47, 49, 55, 61, 60, 50, 33, 34, 28, 19, 8, 41, 4, 15, 12, 35, 10, 13, 27, 18, 22, 32, 11, 7, 39, 5, 29, 3, 21, 14, 17, 25, 6, 31, 30, 37, 16, 23, 20, 34, 43, Пирин 21, 20, 13, 19, 12, 3, 11, 23, 1, 22, 18, Първи Май 53, 59, 61, 69, 57, 71, 39, 45, 67, 32, 43, 55, 65, 30, 29, 47, 63, 51, 41, 49, 11, 1, 24, 25 Поща, 19, 18, 9, 10, 31, 35, 13, 33, 21, 12, 17, 23, 29, 15, 5, 8, 3, 6, 2, 28, 16, 27, 25, 20, Соколова Скала 17, 16, 9, 8, 6, 3, 10, 12, 14, 13, 18, 11, 4, 4, 1, Спартак 28, Черно Море 16, 1, 27, 14, 25, 17, 4, 12, 15, 10, 21, 11, 6, 23, 5, 7, 22, 24, 9, 3, 20, 8, 18, 8, 2, 3

На 18.03.2020 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Спатово: местност Клюнко

На 18.03.2020 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Сугарево

На 18.03.2020 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Хотово: Баня, местност Света Петка, С. Хотово, Община Сандански, Жилище

На 18.03.2020 г. /09:15 – 16:30 ч.; 09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Кашина

На 18.03.2020 г. /09:15 – 16:30 ч.; 09:15 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Ласкарево: 004056, местност Блатото, местност Свети Спас

На 16.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 17.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 18.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 14:00 ч.; 12:30 – 16:00 ч./ На 20.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Вълкосел: Бачо Киро 12, 5, 1, 6, 10, 8, Бистрица 17, Божур 104, 119, 103, 100, 109, 105, 107, 111, 113, 102, 74, 84, 106, 72, Бр. Миладинови 5, 1, 2, 10, 19, 3, 13, 4, 6, 7, Бузлуджа 57, 80, 76, 95, 98, 63, 82, 75, 61, 93, 58, 92, 47, 90, 77, 60, 54, 55, 73, 62, 88, 85, 59, 43, 87, 102, 83, 81, 68, 52, 49, 79, 89, 69, 91, 94, 74, 45, 72, 96, 50, 66, 100, 78, 64, Димчо Дебелянов 33, 27, 31, 24, 35, 29, Лилия 72, 131, 105, 59, 57, 79, 113, 66, 69, 50, 133, 75, 70, 49, 61, 58, 12, 103, 54, 51, 90, 62, 60, 88, 104, 80, 81, 74, 77, 8, 84, 64, магазин, 73, 55, 71, 76, 53, Места 5, 4, 2, 6, Михаил Антонов 9, 6, 4, 3, Нерезе, Неуточнен Адрес ТП1, Никола Калъпчиев 5, Прогрес 36, 46, 48, 38, 54, 24, 17, 23, 25, 53, 44, 21, 43, 41, 51, 52, 49, 40, 10, 42, Първи Май 6, 8, 5, 4, Светиката 18, 13, 5, 1, 2, 3, 10, 20, 16, 11, 14, 4, 15, 14, 7, 9, Чавдар 2, 3, 9, 4, 10, 6, 5, 7, Шипка 23

На 17.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Боголин: 253, ТП1

На 16.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Симитли: Васил Априлов 14, 6, 7, 1, 15, 11, 13, 2, 10, 4, 12, Васил Левски 5, 11, Зъбол. Кабинет, 15, Кафе, 9, 7, 13, 1, 1 Жилище, 3, Витоша 5, 1, 4, 10, 3, 6, Георги Бенковски 1, 20, 6, 7, 8, 3, 9, 14, 11, 5, 22, 16, Георги Димитров магазин, 64, 84, 58, 50, 82, 68, 78, 66, 42, 54, 60, 42а, 40, 52, 45, 36, магазин За Промишлени Стоки, магазин, 74, 46, 70, 48, 62, 72, 80, 44, Бар, 44, 62а, 76, Георги Попов 5, Гоце Делчев 6, 1, Склад, 4, 1 Ъгъла, 2, 8, Димитър Благоев 10, 1, 3, 2, 9, 12, 4, 7а, 8, 6, 5, 11, 7, Илинден 19, Кв. 43, Петно № 4 По Плана на Симитли, Кв. Ораново, Квартал 26а, Петно №3 По Плана на Гр. Симитли, Надежда 3, 11, 3, 4, 42, 7, 9, 13, 8, 12, 6, 2, 5, Неуточнен Адрес, Никола Парапунов 5а, 9, 1, 5, 3, Ораново Оранжерии, Ораново магазин, Хлебарница, Пазара магазин, Кафе, Склад, Работилница, Павилион, Зала, Аптека, Ателие За Шивашки Услуги, Сервиз, магазин, Панайот Хитов 7, 3, 1, Петно №1, Кв. 26а, Победа 16, 20, 11, 5, 12, 22, 14, 7, 1, 18, 3, 9, 13, 26, 10, 24, Предел 127, Първи Май 4, 7, 1, 8, 2, 13, 18, 10, 16, 16, 12, 17, 5, 11, 15, Рила 5, 8, 1, 4, 3, 10, 6, 2, Септемврийска 6, 9, 14, 15, 5, 3, 4, 13, 8, 10, 2, 11, 1, 7, 17, 16, Симитли магазин, Симитли Жилище, Симитли Жилище, магазин, Ясла, магазин, Гум, Сладкарница, Славей 4, Славянска 5, 13, 3, 7, 1, 15, 19, Жилище, 11, 17, 23, Трети Март 5, 9, 3, 7, 2, 1, УПИ I-57, 58, Хаджи Димитър 26, 20, 28, Жилище, 12, 24, 2, 10, 22, 32, 30, 18, 8, Христо Ботев 33, 39, 37, 47, 41, Ресторант, 43, 36 3, 47, 36, 36 6, 27 Администрация, 31, 34а, 36 5, Баничарница, 5, магазин, 34, 6, 35, Кафе, 45, 23, Христо Смирненски 62, 54, 29, 48, 33, 42, 64, 50, 27, 56, 60, 40, 16, 36, 32, 52, 46, 31, 38, 35, 58, Чайка 18, 14, 12, 2, 13, 4, 1, 9, 16, 3, 11, 5, 10, 8, 6, Шипка 8, 3, 4, 7, 2, 6, 5, 1, Яне Даракчийски 6
На 16.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /10:00 – 13:00 ч./ – Полена: Вела Пеева 11, 26, 21, 24, 30, 22, 28, 15, 32, 13, 17, 19, 36, 34, 38, Георги Димитров 57, 49, 66, 61, 62, 65, 63, 64, 68, Зеленка 2, 1, махала Ширината махала Ширината, местност долна Сушица, местност Епрец, местност Училището, Потока, Руен 7, 3, 5, 1, 13, УПИ-Хі-58 Кв. 11, Христо Ботев 17, 7, 15, 1, 11, 13, 9, 3, 5, Ширините, 2
На 17.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Брежани: Васил Левски 1, 6, 4, 10, 12, 2, 3, 8, 14, Георги Димитров 10, Горна махала Жилище, Гоце Делчев 9, Здравец 5, Ленин 9, 6, 20, 10, 3, 2, Миньор 10, 19, 44, 11, 1, 4, 12, 1, 15, 6, 14, 37, 3, 7, 2, Стълбище, 12, 10, 13, Жилище, 14, 16, 9, 6, 5, 50, 8, Нов, 1 1, Никола Вапцаров 5, 3, Жилище, 25, 1, 2, 6, 7, 24, 22, 4, Станой Крекмански 7, 1, 5, 3, 11, Христо Ботев 2, 12, 11, 9, 10, 7, Христо Смирненски 3, 4, 1, 5, Жилище, Христо Чернопеев 14, 12, Център Зъбол. Кабинет, Аптека, магазин, Салон, Кабинет, Лавка, Каравана, Бар, Цех, Кафе, 3, магазин
На 17.03.2020 г. /08:00 – 10:00 ч./ – Градево: местност Струма Изливер Хиляд, Струма
На 17.03.2020 г. /08:00 – 10:00 ч./ – Железница, Общ. Симитли: 003141, местност Бачева махала, местност Джалева махала Склад, Жилище, 6а, 5, 3, 6б, 8, къща, 6, 9, местност долно Церово, местност Старата Върба, Рибарска, Одз, Жилище, 1
На 17.03.2020 г. /08:30 – 12:30 ч./ – Симитли: Васил Априлов 14, 6, 7, 1, 15, 11, 13, 2, 10, 4, 12, Георги Бенковски 1, 20, 6, 7, 8, 3, 9, 14, 11, 5, 22, 16, Димитър Благоев 10, 1, 3, 2, 9, 12, 4, 7а, 8, 6, 5, 11, 7, Кв. Ораново, Неуточнен Адрес, Никола Парапунов 5а, 9, 1, 5, 3, Ораново магазин, Хлебарница, Панайот Хитов 7, 3, 1, Победа 16, 20, 11, 5, 12, 22, 14, 7, 1, 18, 3, 9, 13, 26, 10, 24, Предел 127, Септемврийска 6, 9, 14, 15, 5, 3, 4, 13, 8, 10, 2, 11, 1, 7, 17, 16, Симитли Жилище, Славянска 5, 13, 3, 7, 1, 15, 19, Жилище, 11, 17, 23, УПИ I-57, 58, Хаджи Димитър 26, 20, 28, Жилище, 12, 24, 2, 10, 22, 32, 30, 18, 8, Яне Даракчийски 6
На 17.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Полето: Нивото Нов блок, 8, 11
На 17.03.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Симитли: Симитли Пивница
На 17.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Симитли: Георги Димитров 98, 94, 92, 90, 88, Комплекс Ивас -Временно Ст-Во, 43а, Здравец 18, 17, 14, Сервиз, 15, 13, 19, 11, 16, Ивайло 2, 1, 3, Комсомолска 7, 5, 6, 1, магазин, 11, 19, 21, 23, 17, 10, 8, 9, 12, 14, 3, 4, 16, М. Чобанци, махала Чубан Дере 2, 5, 6, Жилище, Жилище, 3, 16, Момина Сълза 1, 5, 4, 2, 3, Октомврийска 65, 63, 40, 23, 38, 39, 67, 29, 49, 61, 46, 31, 19, 52, 72, 55, 27, 74, 54, 47, 71, 77, 62, 60, 66, 64, 37, 53, 57, 45, 30, 111, 69, 50, 41, 32, 25, 56, 26, 48, 70, 43, 59, 24, 75, 68, 58, 113, 42, 28, 36, 44, 35, 33, 69, 21, Родопи 20, 45, Свобода 25, 4, 36, 46, 58, 68, 16, 34, 8, 23, 19, 30, 13, 52, магазин, 28, 60, 24, 12, Ресторант, 15, Фурна, 17, 26, 3, 50, 1, 48, 44, 27, 42, 20, 32, 64, 66, 62, 22, 33, 9, 18, 31, 14, 2, 40, 29, 21, 37, 38, 35, 54, 56, 11, 10, 6, Симитли Дет. Градина, Чобанско Дере 1, 9
На 17.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 18.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 20.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Симитли: Васил Левски 5, 11, Зъбол. Кабинет, 15, Кафе, 9, 7, 13, 1, 1 Жилище, 3, Витоша 5, 1, 4, 10, 3, 6, Георги Димитров магазин, 64, 84, 58, 50, 82, 68, 78, 66, 42, 54, 60, 42а, 40, 52, 45, 36, магазин За Промишлени Стоки, магазин, 74, 46, 70, 48, 62, 72, 80, 44, Бар, 44, 62а, 76, Георги Попов 5, Гоце Делчев 6, 1, Склад, 4, 1 Ъгъла, 2, 8, Илинден 19, Кв. 43, Петно № 4 По Плана на Симитли, Квартал 26а, Петно №3 По Плана на Гр. Симитли, Надежда 3, 11, 3, 4, 42, 7, 9, 13, 8, 12, 6, 2, 5, Ораново Оранжерии, Пазара магазин, Кафе, Склад, Работилница, Павилион, Зала, Аптека, Ателие За Шивашки Услуги, Сервиз, магазин, Петно №1, Кв. 26а, Първи Май 4, 7, 1, 8, 2, 13, 18, 10, 16, 16, 12, 17, 5, 11, 15, Рила 5, 8, 1, 4, 3, 10, 6, 2, Симитли Жилище, магазин, Ясла, магазин, Гум, Сладкарница, Славей 4, Трети Март 5, 9, 3, 7, 2, 1, Христо Ботев 33, 39, 37, 47, 41, Ресторант, 43, 36 3, 47, 36, 36 6, 27 Администрация, 31, 34а, 36 5, Баничарница, 5, магазин, 34, 6, 35, Кафе, 45, 23, Христо Смирненски 62, 54, 29, 48, 33, 42, 64, 50, 27, 56, 60, 40, 16, 36, 32, 52, 46, 31, 38, 35, 58, Чайка 18, 14, 12, 2, 13, 4, 1, 9, 16, 3, 11, 5, 10, 8, 6, Шипка 8, 3, 4, 7, 2, 6, 5, 1
На 17.03.2020 г. /10:00 – 13:00 ч./ – Симитли: Симитли магазин

На 16.03.2020 г. /09:45 – 11:30 ч.; 09:45 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /09:45 – 11:30 ч.; 09:45 – 16:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Раздол

На 16.03.2020 г. /09:45 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /09:45 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Вракуповица

На 16.03.2020 г. /09:45 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /09:45 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Гореме

На 16.03.2020 г. /09:45 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /09:45 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Горна Рибница

На 16.03.2020 г. /09:45 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /09:45 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Добри Лаки: ПИ 011050

На 16.03.2020 г. /09:45 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /09:45 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Каменица, Общ. Струмяни

На 16.03.2020 г. /09:45 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /09:45 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Клепало

На 16.03.2020 г. /09:45 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /09:45 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Колибите

На 16.03.2020 г. /09:45 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /09:45 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Кърпелево

На 16.03.2020 г. /09:45 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /09:45 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Седелец: Валого Стопанска Сграда – Обор

На 16.03.2020 г. /09:45 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /09:45 – 11:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Цапарево: VI-69, Кв. 69, махала Глинджурци, махала Дръно Бърдо, махала Седелски Рид, махала Чуките, УПИ Хх, Кв. 12 Бивш Стопански Двор, 1, къща

На 20.03.2020 г. /10:30 – 15:30 ч./ – Юруково: местност Камено

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

The post Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Благоевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение за периода 16-20.03.2020 appeared first on Начало.

Източник – Региона БГ: Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Благоевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение за периода 16-20.03.2020

      

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт с респонсив дизайн | Unproof СЕО Оптимизация