Отстрелът на дива коза – само с разрешително

0

Дивата коза в България е защитен вид, но на база специални разрешителни може да се разрешава отстрел на отделни животни. Това съобщиха от Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ пред „Телеграф“ по повод внушения в медиите за случай на незаконен лов в ЛРС „Девин“.

Видът е защитен вид по силата на изменение на параграф 75 от Закона за биологичното разнообразие от 2005 г. То гласи, че с присъединяването ни към ЕС дивата коза и дивата котка влизат в графата „Защитени видове”. Изменението влиза в сила от януари 2007 г. Всъщност от името на българска фондация „Биоразнообразие” е и предложението ловните общности да бъдат активно въвлечени в опазването на дивата коза чрез строго регулирано ловуване по линия на организирания ловен туризъм. По този ред цената на трофея от дива коза заедно с услугите може да достигне до 8000 лв.

Закон

По реда на изключенията в Закона за биологичното разнообразие и съгласно Директивата за местообитанията на територии, в които се полагат сериозни грижи за опазване за дивата коза и нейната численост се увеличава, се допуска отстрел. Ежегодно след решение на Междуведомствената работна група за дивата коза по реда на изключенията може да се разрешава отстрел на отделни животни на базата на специални разрешителни за всяко от тях, какъвто е описаният в медиите случай. Това е един сериозен стимул ловните общности да опазват активно вида, защото приходите от такъв отстрел в последствие се ползват за дейности насочени към опазването на дивите кози, посочват от СЛРБ. В резултат на тази политика популацията на дивите кози в страната бележи тенденция на увеличение, включително и в Западни Родопи, където поради високата лесистост местообитанията не са типични за тях. Идеята е на базата на приходите от строго регулиран лов да се привлекат местните ловни общности в опазването на вида, тъй като именно ловците са най-потърпевши от бракониерските прояви от всякакъв вид и характер.

Трофейният лов е доказан метод за опазването на застрашените видове, който е признат и от Международния съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN), част от която е и НЛРС-СЛРБ, посочват още от съюза. В доклади на IUCN се доказва как с въвличане на местните общности в законен и контролиран лов са увеличени популациите на различни застрашени видове: винторогият козел в Пакистан (от под 100 индивида през 1980 до 3500 индивида през 2012), черният носорог в Намибия (от под 460 индивида през 1980 до над 2100 индивида през 2017), лъвовете в „Bubye Valley Conservancy”, Зимбабве (от 13 индивида през 1999 г. до над 500 индивида през 2012 г.).

Популация

Освен по-ефективна охрана в ловностопанските райони ловците осигуряват и спокойствие на вида в ключовите за него местообитания, както и извършват редица ловностопански мероприятия, насочени конкретно към дивата коза, като подхранване през зимния период, изграждане на солища за регулиране числеността на хищниците. Тези допълнителни дейности безспорно имат своето благоприятно отражение върху местните популации на вида, повишавайки тяхната жизненост, като това е една от основните причини за последните 10 години да имаме трайна тенденция за увеличение на популацията на дива коза в страната. Ловната общност е най-силно засегната от негативното влияние на бракониерството във всичките му форми и разновидности. „Като организация остро се разграничаваме от всяко такова действие, независимо дали е насочено към защитен вид или към диво животно, обект на лов. Съюзът на ловците и риболовците многократно е апелирал за промени в Наказателния кодекс, с които драстично да се завишат наказанията за всякакви по вид бракониерски прояви и с това да се създаде необходимият респект към извършителите. За съжаление обаче до момента това искане не среща подкрепата на парламентарните мнозинства“, посочват още от ловния съюз.

За три екземпляра имало параф от зам.-министър

Ловът на 3 диви кози по линия на организирания ловен туризъм в ЛРС „Девин“ е бил извършен законно, посочват от СЛРБ по повод публикации в някои медии.

И трите диви кози са отстреляни с надлежно разрешително с № 929/13.04.2022, подписано от Тома Белев в качеството му на заместник-министър на околната среда и водите, което е издадено след одобрението на отстрела от Междуведомствената работна група за дивата коза в България и съгласно заповед № РД-43/13.04.2022 във връзка със заповед № РД-127 от 02.02.2022 г. на Борислав Сандов в качеството му на министър на околната среда и водите, казват още от ловния съюз.

The post Отстрелът на дива коза – само с разрешително appeared first on Начало.

Източник – Региона БГ: Отстрелът на дива коза – само с разрешително

      

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт | СЕО Оптимизация | Бебешки МОЛ | Онлайн Вестник за обяви