ОИЦ Благоевград: Кандидатстването за саниране на жилища се удължава до 28 март

0

Срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ е удължен до 17:00 часа на 28 март 2024 г., включително. Така се дава възможност сдружения на собственици, които по различни причини, включително административни, не са успели да кандидатстват за финансиране до момента, да го направят. Документите по процедурата за кандидатстване остават същите, както досега, като от Областен информационен център – Благоевград напомнят, че към тях трябва да се приложи допълнително решение на общото събрание на етажната собственост, че съсобствениците са съгласни да осигурят 20% съфинансиране за изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

22 сдружения на собственици от Благоевградска област са подали заявления за участие във втория етап на процедурата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд до края на деня вчера. Най-голям до сега е броят на кандидатите от областния център – 11 на брой. Сдруженията на 9 сгради от Гоце Делчев също вече са подали документи за кандидатстване, както и по 1 в Сандански и Разлог. Подадените до вчерашния следобяд предложения за инвестиции в цялата страна са малко над 200. Като основна причина за по-слабия интерес към втория етап на процедурата от ОИЦ – Благоевград отчитат задължителното собствено участие от страна на собствениците на самостоятелни обекти в сградите в размер на 20%. Според заложените от Министерство на регионалното развитие и благоустройството референтни стойности за всяка една от допустимите дейности, за апартамент от 70 кв. м собственото участие възлиза на средно 5 000 лева, което със сигурност е не малка сума за част от домакинствата. Допустимите дейности по проекта обаче, освен изпълнение на мерки за енергийна ефективност като подмяна на дограми и топлинно изолиране на стени, включват ремонт на покриви, инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от ВЕИ, обновяване на общите части на сградата, строително-ремонтни дейности, свързани с пожарната безопасност, поставяне на мълниезащита, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания до входа на сградата, подмяна на ел. инсталацията и поставяне на енергоспестяващо осветление в общите части.

Общият размер на средствата по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“ е 282 470 400 лева. Преди подаването на проектите, общините-партньори изготвят количествено-стойностна сметка на предвидените за всяка сграда ремонтни дейности като одобрените сгради ще получат до 80% от заложения в проекта бюджет. Желаещите да се включат в процедурата сдружения на собственици могат да подават заявления за кандидатстване в общината, на чиято територия се намира сградата им. На етап кандидатстване собствениците трябва да представят обследване за енергийна ефективност и съответния сертификат за енергийни характеристики, както и обследване на техническите характеристики и технически паспорт на сградата. С решение на Министерски съвет ОИЦ – Благоевград е определен за звено за обслужване на едно гише и на място, по телефона или чрез електронна поща всеки желаещ може да получи безплатна информация и консултации за реализиране на проекти за енергийна ефективност.

The post ОИЦ Благоевград: Кандидатстването за саниране на жилища се удължава до 28 март appeared first on Начало.

Източник: regiona.bg

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт | СЕО Оптимизация | Бебешки МОЛ | Онлайн Вестник за обяви