Одобрено е финансиране за реконструкция на един от сондажите за минерална вода в м. Рупите

0

Община Петрич кандидатства по Инвестиционна програма „МИНЕРАЛНИ ВОДИ“, обявена от Националния доверителен екофонд, за финансиране на проект „Реконструкция на сондаж №2ХГ на НМВ „Рупите – м. Кожух“.
Стойността на инвестиционното предложение е 166 700 лв. с ДДС, като НДЕФ финансира безвъзмездно 50% от инвестицията. Сондажът, обект на инвестиционния проект, е част от Находище на минерална вода „Рупите – м. Кожух“ – изключителна държавна собственост. Находището, което включва три сондажа /единият е мониторингов/, е предоставено с решение от 2011 г. на министъра на околната среда и водите – безвъзмездно за управление и ползване на Община Петрич за срок от 25 години. Сондаж № 2ХГ е прокаран и каптиран през 1981 г., а сегашното състояние на тръбно-крановата арматура на съоръжението е изключително лошо. Неговият дебит е 10 л/сек.
С цел привеждане на съоръжението в добро техническо състояние е изготвен инвестиционен проект за цялостна реконструкция, чрез който ще се позволи използване на капацитета на сондажа и неговото запазване за години напред.
Друг сондаж – №1ВКП от същото находище, който е с дебит 15л/сек., също се намира в изключително лошо техническо състояние. И за него се предвижда да бъде изготвен проект с цел осигуряване на финансиране за реконструкция.
На този етап от сондажите се черпят 3л/сек, така че има достатъчно свободен дебит за юридически лица, както и за минералните извори, които се ползват от населението.
Община Петрич продължава с грижата за стопанисването на минералните извори и поддържането на пространството около тях, което беше приведено във вид, удобен за престой. Има монтирани покрити с перголи пейки, изградиха се мостове за безопасно пресичане около изворите, има и съблекални за удобство на хората.

The post Одобрено е финансиране за реконструкция на един от сондажите за минерална вода в м. Рупите appeared first on Начало.

Източник: regiona.bg

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт | СЕО Оптимизация | Бебешки МОЛ | Онлайн Вестник за обяви