Общински съветник на Благоевград е уличен в конфликт на интереси за 100 000 лв.

0

За Валентина Шаркова, общински съветник в Общински съвет-Благоевград (мандат 2019-2023 г.), е установено, че тя, в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, е упражнила правомощия в частен интерес на свързано с нея лице.

Шаркова е участвала в гласуване на 13 ноември 2020 г. в ОбС., с което са намалени с 30 % заплащани концесионни такси от наематели на общински търговски обекти, а на 22.11.2020 г. е гласувала да бъде освободено изцяло от заплащане на концесионни такси за срок над 1 г. дружество, в което тя е била наета на трудов договор.

Установена е дългосрочната връзка работодател – служител (над 15 г.) със собствениците на същото дружество, а трудовите правоотношения са прекратени едва на 08.03.2021 г.

Доказаните икономически зависимости пораждат съмнения в безпристрастното и обективно изпълнение на служебните й задължения като общински съветник. С участието си в гласуването за освобождаване от концесионни такси, Шаркова е упражнила правомощието си по начин, който да благоприятства фирмата за постигане на по-добър финансов резултат и евентуално да способства за разпределение на бъдеща печалба.

Материалната облага, реализирана в резултат на конфликта на интереси, е в размер на 100 466 лв. и с решението на КПКОНПИ сумата е отнета в полза на държавата. На Шаркова е наложена и глоба в общ размер на 10 000 лв.

Сн: Агенциябг

The post Общински съветник на Благоевград е уличен в конфликт на интереси за 100 000 лв. appeared first on Начало.

Източник – Региона БГ: Общински съветник на Благоевград е уличен в конфликт на интереси за 100 000 лв.

      

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт с респонсив дизайн | Unproof СЕО Оптимизация