Община Сатовча организира процедура за избор на членове на Съвета на децата

0

По инициатива на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), като специализиран орган към Министерски съвет за прилагане на принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето във всички политики и области на живота и със съдействието на Кмета на общината  д-р Арбен Мименов на територията на община Сатовча се организира Процедура за избор на членове на Съвета на децата.

Детското участие е един от основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. То е свързано с правото на децата да изразят своето мнение и да се включват в процесите на взимане на решения относно техния живот и развитие.

Правото на участие е основа на активно упражняване на всички други права от детето. Осигуряването на информация на децата, насърчаването им да дават глас на своите притеснения, въвеждането на безопасни и достъпни механизми за подаване на сигнали при нарушения на техните права са ключови фактори за осигуряване на ефективна закрила. Чрез участието си в обществения живот децата придобиват умения, знания и увереност, които подкрепят тяхното развитие и съдействие за достигането на пълния потенциал.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето.

Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област в страната и на децата от уязвими групи.

В Съвета на децата участват предствители (титуляр и заместник) на административните области в страната, има 4 квоти за деца от уязвими и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в Република България. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години, включително, избрани в съответствие с Процедурата за избор.

Прилагането на Процедурата за избор на членове на Съвета на децата е разделена на 3 нива: общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. По този начин е изграден ефективен механизъм за детско участие с представителност на местно и национално ниво. Благодарение на включването на кметовете в него се гарантира, че всички деца получават равен достъп до участие в Процедурата.

Кандидатури могат да се изпращат до 24.05.2023 год. на имейл: satovchabl@abv.bg .

За въпроси : Нафие Бошнакова – заместник-кмет на община Сатовча, телефон за контакт: 0895706632.

The post Община Сатовча организира процедура за избор на членове на Съвета на децата appeared first on Начало.

Източник: regiona.bg

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт | СЕО Оптимизация | Бебешки МОЛ | Онлайн Вестник за обяви