Община Разлог закупи нов автомобил за нуждите на Общинско предприятие “Домашен социален патронаж”

0

Община Разлог закупи нов лекотоварен автомобил по проект „Закупуване на лекотоварен  автомобил за разнос на храна за нуждите на Общинско предприятие „Домашен социален патронаж” гр. Разлог”.

Обща стойност на проекта: 35 502,00 лева

Размер на финансовите средства от Фонд „Социална закрила“: 31 951,80 лева Размер на собствените  финансови средства: 3 550,20 лева. Срокът за изпълнение на дейностите, според подписания договор, е до 31 август 2023г.

 Цели на проекта

 Целта на проекта е осигуряване на помощ и подкрепа, насочена към организиране на ежедневния живот на възрастните хора и лицата със специфични потребности, с оглед запазването им по-дълго време в тяхната обичайна домашна среда, както и ограничаване на социалната изолация и предотвратяване настаняването в институция. Чрез закупуването на лекотоварния автомобил ще се осигури: бърза доставка на храна и лекарства по предварителна заявка, битови услуги, оказване на специфична помощ и други. Основната цел на проектно предложение е да гарантира равния достъп на населението на община Разлог, което попада в целевата група за подпомагане с топъл обяд и се обслужва от ОП „Домашен социален патронаж“ гр. Разлог до социални услуги чрез навременна доставка на приготвена храна до домовете им. Предоставяните услуги допринасят за постигане целите и изпълнение приоритетите на Фонд „Социална закрила“, тъй като реализират обществения ангажимент към възрастните хора и хората с увреждания като ги подпомагат в тяхната естествена семейна среда.

The post Община Разлог закупи нов автомобил за нуждите на Общинско предприятие “Домашен социален патронаж” appeared first on Начало.

Източник: regiona.bg

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт | СЕО Оптимизация | Бебешки МОЛ | Онлайн Вестник за обяви