Община Гоце Делчев изпълни успешно проект за саниране на жилищни сгради за 758 556 лева

0

През м.септември 2022г. Община Гоце Делчев приключва успешно изпълнението на дейностите по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Гоце Делчев“, финансиран с Договор № BG16RFOP001-1.028-0004-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., процедура BG16RFOP001-1.028 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Проектът е на […]

Материалът Община Гоце Делчев изпълни успешно проект за саниране на жилищни сгради за 758 556 лева е публикуван за пръв път на 4ВЛАСТ.

Източник – Региона БГ: Община Гоце Делчев изпълни успешно проект за саниране на жилищни сгради за 758 556 лева

      

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт | СЕО Оптимизация | Най-добри продукти | Евтини стоки | МОЛ за стоки | Най-добри продукти | Бебешки МОЛ | Онлайн Вестник за обяви | Диагноза и Лечение