Община Благоевград стартира прием на проектни предложения за интегрирано градско развитие по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

0

Стартира прием на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. за изпълнение на План за интегрирано развитие на Община Благоевград. Целта е  постигане на взаимодействие и взаимно допълване между различните видове мерки, сред тях са: инфраструктура за по-добра градска среда, енергийна ефективност, устойчива мобилност, вкл. градска мобилност, зелена градска инфраструктура, здравна, образователна, социална, спортна и културна инфраструктура.

Бюджетът за община Благоевград е в размер на 85 125 335,00 лв.

Допустимите бенефициенти по конкретните мерки са:

– Държавни органи;

  • Областни администрации;
  • Общински власти на всички градски и селски общини в съответствие с териториалния обхват на допустимите дейности;
  • Представители на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации);
  • Представители на бизнеса (предприятията);
  • Научна и академична общност;
  • Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост;
  • Лечебни заведения, държавна или общинска собственост, само в партньорство съответно с Министерството на здравеопазването (в случай на държавна собственост) или общината (в случай на общинска собственост);
  • Културни институти;

Подаването на проектни идеи се извършва на електронен адрес: delo@blagoevgrad.bg

При необходимост от допълнителна информация или разяснения, може да изпращате своите въпроси на ел. поща: prr@blagoevgrad.bg

Крайният срок за подаване на проектни идеи е 09.05.2024 г.

The post Община Благоевград стартира прием на проектни предложения за интегрирано градско развитие по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. appeared first on Начало.

Източник: regiona.bg

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт | СЕО Оптимизация | Бебешки МОЛ | Онлайн Вестник за обяви