Община Благоевград разкрива 19 нови социални услуги

0

Община Благоевград разкрива 19 нови социални услуги

19 нови социални услуги ще бъдат разкрити на територията на община Благоевград. Споразумението за новото картиране на социални и интегрирани здравно-социални услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет, беше подписано днес от Анита Коцелова, ВриД кмет на Благоевград, в присъствието на Емилия Халилова, директор на Дирекция „Социална и жилищна политика“. В работната среща участваха представители на всички общини в Благоевградска област.
В рамките на 10 години в община Благоевград ще бъдат създадени социални услуги, както следва: Консултативен център, с капацитет 47 места, за общодостъпни социални услуги; Център за социални интеграция и рехабилитация и интеграция, за ранна интирвенция (за деца от 0 до 7 години) – с капацитет 35 места; Дневен център за пълнолетни лица с деменция – с капацитет 30 места; Дневен център за пълнолетни лица със сетивни увреждания – с капацитет 30 места; Резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни увреждания /ЦНСТ/ – с капацитет 15 места; Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства /ЦНСТ/ – с капацитет 15 места; Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства /ЦНСТ/ – с капацитет 20 места; Резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални увреждания /ЦНСТ/- с капацитет 30 места; Резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални увреждания /ЦНСТ/ – с капацитет 30 места;
Ще бъдат сформирани още Резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания – с капацитет  20 места; Резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания –с капацитет 20 места; Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция – с капацитет – 20 места; Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция – с капацитет – 20 места; Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция – с капацитет – 20 места;Интегрирана здравно-социална услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи – с капацитет 15 места; Интегрирана здравно-социална услуга резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи – с капацитет 15 места; Интегрирана здравно-социална услуга резидентна грижа за пълнолетни лица, с потребност от постоянни медицински грижи – с капацитет 15 места; Кризисен център за лица/деца в кризисна ситуация, пострадали от домашно насилие и/или  лица/деца жертви на трафик – с  капацитет 10 места; Услуги в домашна среда, за лица в над трудоспособна възраст, с капацитет 100 места.
Освен новите социални услуги Община Благоевград планира съществуващите три Центъра за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания да бъдат трансформирани.
Към настоящия момент в трите ЦНСТДМУ находящи се в Благоевград са настанени 7 деца, 5 младежи и 30 възрастни.

The post Община Благоевград разкрива 19 нови социални услуги appeared first on Начало.

Източник: regiona.bg

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт | СЕО Оптимизация | Бебешки МОЛ | Онлайн Вестник за обяви