Община Благоевград приема заявления за кандидатстване за саниране на многофамилни жилищни сгради

0

Във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост Община Благоевград приема заявления за кандидатстване за саниране на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“, финансирана от Европейски съюз. Допустими за финансиране по процедурата са многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999 г. Сградите следва да са предназначени за постоянно обитаване и най-малко 60% от тяхната разгъната застроена площ да се заема от жилища. В сградата трябва да има най-малко четири самостоятелни обекта, на повече от един собственик.

За участие в процедурата е необходимо да има регистрирано Сдружение на собственици (СС), което да представлява етажната собственост за целите на кандидатстването и при последващото изпълнение на одобрените проекти. В рамките на Етап II от процедурата безвъзмездната финансова помощ е в размер на 80% от допустимите разходи, необходими за реализация на проекта. Останалите 20% от стойността на разходите се осигуряват от съответното Сдружение като собствен принос. С цел прозрачност и информираност Община Благоевград държи да запознае всички заинтересовани с точните условия за кандидатстване и изпълнение.

  1. Дейности, финансирани със собствени средства от СС.

По настоящата процедура Сдруженията на собствениците ще финансират изцяло със собствени средства следните дейности:

  • Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
  • Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики и на технически паспорт на сградата;
  • Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
  • Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
  • Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
  • Въвеждане на обекта в експлоатация;
  • Публичност и информация на проекта;
  • Организация и управление на проекта.

Още на етап кандидатстване всяко Сдружение на собственици следва да представи документи, с които да докаже, че е в състояние да осигури изискуемия собствен финансов принос (напр. банкова референция, извлечение от банкова сметка, удостоверение, издадено от конкретна търговска банка, писмо за подкрепа от банка или друга институция).

  1. Документи за кандидатстване.

Документите за кандидатстване включват Заявление (по образец) и съответните приложения, както и техническа документация в т. ч архитектурно заснемане, обследване за енергийна ефективност, придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики, обследване за установяване на техническите характеристики и технически паспорт на сградата. Техническата документация, изготвена за целите на кандидатстване по Етап I на процедурата, може да бъде използвана от Сдруженията при подаване на заявления за участие и по Етап II.

Образците на документи са публикувани на официалната страница на Община Благоевград и са достъпни на следния интернет адрес: https://www.blagoevgrad.bg/events/podkrepa-za-ustoichivo-energiino-obnoviavane-na-jilishtniia-sgraden-fond-etap-ii.

Заявленията за участие по процедурата се подават в Деловодството на Община Благоевград всеки делничен ден в рамките на установеното работно време. Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване към общинска администрация е 10.01.2024г. В случай на удължаване на срока за кандидатстване към МРРБ по процедурата, Община Благоевград ще удължи приема за подаване на документи в съответствие с новия срок. Община Благоевград организира информационни срещи с всички желаещи да кандидатстват на 03.01.2024г. и на 04.01.2024г. от 17:30 часа в зала „22-ри септември“.

Допълнителна информация и разяснения по процедурата гражданите могат да получат в Областен информационен център – Благоевград на адрес: пл. „Георги Измирлиев – Македончето“ №5 (вход за зала „Пейо Яворов“), телефони за връзка: 0893 336728,  0893 405768;  0893 336727.

The post Община Благоевград приема заявления за кандидатстване за саниране на многофамилни жилищни сгради appeared first on Начало.

Източник: regiona.bg

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт | СЕО Оптимизация | Бебешки МОЛ | Онлайн Вестник за обяви