Новите правила за ДДС: Електронната търговия вече е лесна

0

На 1 юли 2021 г. влизат в сила нови правила за ДДС, предлагащи проста единна система на предприятията в ЕС. Тези правила улесняват съществуващите задължения във връзка с ДДС и намаляват административната тежест на предприятията, които извършват трансгранични онлайн продажби. Премахването на прага за освобождаване от ДДС при внос на стоки на стойност до 22/10 евро в ЕС означава също по-равни условия за предприятията в ЕС.

Въвеждането на новите правила за ДДС за електронната търговия ще започне през юли в целия ЕС с цел улесняване на предприятията, които продават стоки онлайн, създавайки по-равни условия спрямо тези за онлайн дружествата извън ЕС. Тези правила ще бъдат от особено значение за всеки, който продава стоки онлайн или е оператор на онлайн пазар. Целта е да се:

– гарантира плащането на ДДС на мястото на потребление на стоките или на предоставяне на платените услуги;

– създаде единен режим за ДДС за трансграничните доставки на стоки и услуги;

– предложи на предприятията проста система за деклариране и плащане на задълженията им във връзка с ДДС в ЕС чрез ползване на портала на режима за обслужване на едно гише (при внос);

– въведат равни условия между предприятията в ЕС и продавачите извън ЕС.

Чрез тези правила ще се допринесе още за справяне с неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС, което представлява разликата между очакваните приходи от ДДС и реално събраните приходи от ДДС във всяка държава членка. Докато общото неизпълнение на потенциалните приходи от ДДС отчете леко намаление с почти 1 милиард евро до 140,04 милиарда евро през 2018 г., новите правила за ДДС при електронната търговия ще подкрепят усилията за допълнително намаляване на цифрите и ще допринесат за успеха на световната цифрова трансформация както за хората, така и за бизнеса.

Как могат онлайн предприятията да се възползват от новите правила?

ЕС разработи нови онлайн инструменти, чрез които предприятията могат да се регистрират и да се погрижат за своите задължения във връзка с ДДС върху всички свои продажби в ЕС. Тези инструменти заменят предишната система, съгласно която онлайн предприятията бяха задължени да се регистрират за целите на ДДС във всяка държава от ЕС, преди да могат да извършват продажби на клиенти в съответната държава. Новата система се очаква да спести на предприятията в ЕС разходи за привеждане в съответствие в размер до 2,3 милиарда евро годишно.

От 1 юли предприятията ще могат да декларират и плащат електронно ДДС за всички извършени от тях вътресъюзни продажби с една тримесечна справка-декларация – при това работейки само с данъчната администрация в своята държава членка и на своя език, дори в случай на трансгранични продажби. Новата платформа за предприятията и данъчно задължените лица – режимът за обслужване на едно гише за ДДС (OSS) – може да се използва за деклариране на дължимия ДДС върху стоки и услуги, продавани онлайн в целия ЕС, което намалява разходите за привеждане в съответствие с до 95 %.

Междувременно режимът за обслужване на едно гише при внос (IOSS) улеснява събирането, декларирането и плащането на ДДС за продавачи, които доставят стоки извън ЕС на клиенти в ЕС. На практика това означава, че тези доставчици и електронни интерфейси могат да събират, декларират и плащат директно ДДС на избраните от тях данъчни органи, вместо клиентите да плащат ДДС при внос в момента на доставката на стоките. Това улеснява предприятията, като същевременно защитава онлайн купувачите от скрити разходи.

И накрая, действащият в момента специален режим за освобождаване от ДДС за внасяни пратки в ЕС, чиято стойност не надвишава 22 евро, ще бъде отменен. Докато повечето предприятия извън ЕС „играят честно“, този режим на освобождаване от ДДС даде възможност на някои продавачи да декларират неправомерно стоки с висока стойност, например смартфони, на по-ниска цена само за да се възползват от режима, като по този начин подбиват цените на предприятията в ЕС, които не могат да не начисляват пълната ставка на ДДС на своите клиенти от ЕС за същите продукти. Чрез премахването на този режим европейските предприятия ще могат да се конкурират при по-равни условия.

Накратко, тези нови правила ще доведат до по-бързо и по-ефективно трансгранично онлайн пазаруване както за предприятията, така и за клиентите.

Източник: fakti.bg

The post Новите правила за ДДС: Електронната търговия вече е лесна appeared first on Начало.

Източник – Региона БГ: Новите правила за ДДС: Електронната търговия вече е лесна

      

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт с респонсив дизайн | Unproof СЕО Оптимизация