Министерството на финансите отпусна 5 987 300 лв. безлихвен заем на община Благоевград

0

Община Благоевград получава временен безлихвен заем от Централния бюджет в размер на 5 280 300 лв. и 707 000 лв. рефинансиране на непогасен дълг от взет безлихвен заем през 2021г.

Министерство на финансите отпусна на община Благоевград временен безлихвен заем в размер на 5 280 300 лв. със срок на погасяване 10.12.2024 г.

Отпуснат е и втори временен безлихвен заем в размер на 707 000 лв. със срок на погасяване 29.11.2024 г. С тази сума ще бъде погасен незабавно отпуснатия през 2021 г. и невърнат две години заем на общината.

Общата стойност на отпуснатия от централния бюджет безлихвен кредит е 5 987 300 лв. – с около 2 млн. лв. по-малко от одобрения от ОбС размер от 8 169 656 лв. Първоначалния размер е намален в резултат на допълнителни разчети и преговори между общината и министерството.

Поемането на двата безлихвени кредита, които получаваме от централния бюджет, се наложи заради тежкото финансово състояние на община Благоевград и като единствена възможност за осигуряване на крайно необходимите средства в кратък срок.

То бе предложено от кмета Методи Байкушев и подкрепено от Общинския съвет на заседание в края на ноември т.г.

С подкрепата на общинския съвет, кметът Байкушев предприе действия за оптимизиране на разходите и стабилизиране на общината, две общински предприятия – ОП „Озеленяване“ и ОП „Стройремонт“, бяха слети в ОП „Чистота“, разработва се и нова, по-ефективна структура на общината след анализ на ефективността на сегашната.

С нарочна своя заповед кметът разпореди на администрацията, ръководителите на второстепенни бюджетни разпоредители, кметовете и кметските наместници в общината да предприемат действия за стриктно спазване на финансовата дисциплина като: забрани реализирането на разходи, за които не е осъществен предварителен контрол за поемане на задължение и предварителен контрол за извършване на разход, както и „инхаус“ поръчките към общински дружества, които не разполагат със собствен капацитет, а превъзлагат без да провеждат обществени поръчки.

Тежкото финансово състояние на Община Благоевград няма да бъде решено лесно, но се прави всичко необходимо, за да се стабилизира.

 

The post Министерството на финансите отпусна 5 987 300 лв. безлихвен заем на община Благоевград appeared first on Начало.

Източник: regiona.bg

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт | СЕО Оптимизация | Бебешки МОЛ | Онлайн Вестник за обяви