Кметът на Кресна със забрана за палене на огньове по Сирни Заговезни

0

ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
2840 гр.Кресна, ул.”Македония”№96, тел.07433/88-87, http://kresna – bg.com
З А П О В Е Д № 305
Гр.Кресна,12.03. 2024 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с традицията – палене на огньове за празника „Сирни Заговезни” на 17.03.2024 г.
З А П О В Я Д В А М :
1.Забранявам паленето на огньове върху тревни площи /паркове и градинки/ и покрай обществените сгради на територията на община Кресна – Целодневна детска ясла – гр. Кресна, ЦДГ „Здраве” и СУ „Св. Паисий Хилендарски” .
2.Паленето на огньове да става на безопасно разстояние от жилищни сгради, горими конструкции и съоръжения на газопреносната и електропреносна мрежа.
3.При паленето на огньове категорично забранявам използването на хвойна, както и горими материали като полимери, пластмаси, каучук, автомобилни гуми и други силно димящи предмети, причиняващи значително замърсяване на атмосферата.
4.Забранявам използването на леснозапалими и горими течности за запалване на огньовете.
5. Огньовете да не бъдат оставяни без надзор, като след изгарянето им да бъдат почистени местата, върху които са били запалени.
6. Да не се оставят без наблюдение малки деца в близост до запалените огньове.
​​Контрола по изпълнение на Заповедта възлагам на патрул „Охранителна дейност” при община Кресна, Кметове на кметства и Кметските наместници.
​​Препис от настоящата заповед да се връчи на служителите на Общинската охрана, кметове на Кметства, Кметски наместници, Директора на СУ „Св. Паисий Хилендарски” и служителите на Полицейски участък гр. Кресна.
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Кресна

The post Кметът на Кресна със забрана за палене на огньове по Сирни Заговезни appeared first on Начало.

Източник: regiona.bg

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт | СЕО Оптимизация | Бебешки МОЛ | Онлайн Вестник за обяви