Кандидатът за кмет инж. Румен Томов с програма за изграждане, пристрояване, надграждане и реконструкция на детските ясли, детските градини и училища за периода 2023-2027г.

0

 Разработване на ПРОГРАМА за изграждане, пристрояване, надграждане и реконструкция на детските ясли, детските градини и училища за периода 2023-2027г.

* В сътрудничество с директорите на училища разработване на ПЛАН със срок за създаване на необходимите условия полудневната организация на учебния ден да се осъществява преди обяд.
* Изграждане на училищна STEM среда в училищата на територията на община Благоевград.
* Връзка с модернизиране, обновяване и създаване на ново пространство, което да позволява качествено образование – лабораторен комлекс и среда за проектна компетентност и работа в екип извън класическата класна стая.
* Максималният брой на групите и децата в група в ЦДГ, броя на паралелките, групите и на учениците в тях в училищата се определят в съответствие с капацитета на сградния фонд, специфичните изисквания към физическата среда и НАРЕДБАТА за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
* Актуализиране на НАРЕДБАТА, с която се определят условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини.
* Разработване на нова система за прием в първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постяния/настоящ адрес на детето, като се определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.
* Създаване на електронна платформа за системата на прием в първи клас с представена информация в цифрова форма, чрез използване на общоприет стандарт за нейното визуализиране на компютър, мобилно устройство, която включва необходимите документи за класиране, записване, преместване на учениците, даваща възможност за гъвкаво, интерактивно и адаптивно“участие“ на родителите/настойниците, без ограничение на времето и мястото и начина на достъп навсякъде и по всяко време.
* Съгласуването на държавен-план прием в професионалните гимназии на територията на община Благоевград съобразено с осъществяването на обучение по професии, значими за устойчивото развитие на общината.
* Разработване на ПРОГРАМА за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
* Финансирането на дейностите в системата на предучилищното и училищното образование е със средства от държавния бюджет, бюджета на общината, европейски фондове и програми и други източници.
Купуването и продаването на гласове е престъпление!

The post Кандидатът за кмет инж. Румен Томов с програма за изграждане, пристрояване, надграждане и реконструкция на детските ясли, детските градини и училища за периода 2023-2027г. appeared first on Начало.

Източник: regiona.bg

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт | СЕО Оптимизация | Бебешки МОЛ | Онлайн Вестник за обяви