Изграждат и оборудват учебно-тренировъчен център в Благоевград. Вижте подробностите…

0

Областният управител Мария Димова откри днес заключителна пресконференция за отчитането на резултатите от изпълнението на стратегическия проект „Интегрирани действия за съвместна координация и отговорност към рисковете от наводнения в трансграничната зона – Floodguard“.

Проектът е финансиран от Програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020, а бюджетът е 4 611 022.93 евро.

Партньорите по проекта са Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград, Националният институт по метеорология и хидрология, Областната администрация Благоевград, Специалният секретариат за водите на Министерството на околната среда и енергетиката – Гърция и Децентрализираната администрация на Македония-Тракия.

Изпълнени са дейности по Изграждане и оборудване на съвместен учебно-тренировъчен център в Благоевград. С цел осигуряване на устойчивост при бедствия,  и навременна реакция при наводнения е доставено специализирано оборудване и превозни средства, включително високопроходими машини, доставка на командно-щабни автомобили, въжени системи за спасяване, надуваеми диги и др.

Повишен е техническият капацитет за действия в случаи на наводнения чрез доставка на оборудване за реагиране и възстановяване на щети от наводнения в трансграничната зона – доставка на спасителни лодки, помпи, костюми, въжени системи и др.; повишен е административният капацитет, обменен опит и добри практики за превенция и реакция при наводнения в рамките на участието в обучителните семинари в Гърция и съвместната работна група.

С изпълнение на дейностите по проекта е повишена информираността сред целевите групи, подобрено е междуинституционалното партньорство и е повишен капацитетът в рамките на създадената Съвместна работна група за превенция и реакция в случаите на наводнения.

The post Изграждат и оборудват учебно-тренировъчен център в Благоевград. Вижте подробностите… appeared first on Начало.

Източник: regiona.bg

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт | СЕО Оптимизация | Бебешки МОЛ | Онлайн Вестник за обяви