Започна подаването на заявления по проект „Грижа в дома в община Гоце Делчев“

0

От 04.02.2023 г. община Гоце Делчев изпълнява проект „Грижа в дома в община Гоце Делчев“, финансиран с административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0077 по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд +.
От 04.03.2023 г. до сега, по проекта се осигурява подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Гоце Делчев, с оглед пълно и гъвкаво задоволяване на индивидуалните им потребности.
За изминалите 7 месеца в домашната им среда 176 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания получаваха почасови мобилни здравни грижи и медицинско наблюдение, информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания; почасови социални услуги за организиране на ежедневието и домакинска помощ; психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храни и продукти от основна необходимост; помощ за заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите); подкрепа за поддържане на социални контакти.
Почасовите мобилни здравно-социални услуги в домашна среда се предоставяха от назначените по проекта 2 медицински сестри и 50 домашни помощници.
Предоставянето на почасови мобилни здравно-социални услуги на потребителите ще продължи до 04.03.2024 г. и за тях могат да кандидатстват:
1. Хора с увреждания;
2. Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.
Кандидатите подават следните документи:
1. Заявление (по образец);
2. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК – ако е приложимо (копие);
3. Медицински протокол на ЛКК – ако е приложимо (копие);
4. Други медицински документи – актуална епикриза и др. – ако е приложимо (копие);
5. Удостоверение за настойничество/ попечителство – ако е приложимо (копие);
Образец на заявление може да се изтегли от интернет страницата на Община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg или да се получи в Информационния център в Община Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2, както и в офиса на проекта на ул. „Пейо Яворов“ № 1 – Младежкия дом.
Документите се подават лично, чрез пълномощник или по куриер в офиса на проекта, на адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. „Пейо Яворов” № 1 – Младежки дом, всеки работен ден от 08,00 до 12,00 ч. и от 13,00 до 17,00 ч.
На всички лица, които са подали необходимите документи и отговарят на изискванията за допустимост, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите от екип специалисти, които ще извършат посещение на място в дома на кандидат-потребителя и ще оценят потребността му от здравна и/или съответно социална услуга. Въз основа на изготвената оценка на потребностите ще се извърши подбор и класиране на най–нуждаещите се кандидат-потребители.
Може да бъде изображение с текстово съобщение

The post Започна подаването на заявления по проект „Грижа в дома в община Гоце Делчев“ appeared first on Начало.

Източник: regiona.bg

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт | СЕО Оптимизация | Бебешки МОЛ | Онлайн Вестник за обяви