Готови са новите социални жилища в Петрич

0

За общинското ръководство на Петрич и през втория мандат приоритет остана социалната политика и изпълнените ангажименти към хората от уязвимите групи.
Част от тази дейност са и изградените нови социални жилища за групи в неравностойно положение.
Финансирането тук е споделено – европейско и собствено. Сградата разполага с 18 апартамента, част от които проектирани за лица с увреждания. Всички са обзаведени с необходимото за всяко домакинство, сградата е енергийно ефективна.
Настаняването в социалните жилища ще бъде по Наредбата, приета с решение на ОбС.
През този мандат:
Успешно беше открит и работи Център за обществена подкрепа с капацитет 100 души
По ОП „Региони в растеж“ изградихме и Център за настаняване от семеен тип за 12 лица
Завършено и работещо е Преходно жилище за младежи от 15 до 18 години – капацитет за 8 лица
Изграден е нов Социален комплекс за лица под и над 18 г. с увреждания.
Той разполага с абсолютно всичко необходимо по стандарт за работа. С него се обединяват двата дневни центъра – „Слънце“ и „Надежда“ на едно място. Допълнително се разкрива в същата сграда и Център за социална рехабилитация и интеграция.
Центърът разполага с достатъчна площ за специализирани кабинети за работа с деца и лица с увреждания – зала за рехабилитация, зала за лечебна физкултура, сензорна стая, кабинети за психолог, логопед, лекарски кабинет и други.
Закупен е нов микробус за нуждите на Център за обществена подкрепа – Петрич
Продължи социалната услуга „Топъл обяд“ , която ползват 220 души
Продължи политиката за разширяване обхвата на услугата Домашен социален патронаж. Към днешна дата се обслужват 430 лица, добавени са нови села – Яворница, Камена, Струмешница и Долна Рибница.
Реализирани са немалко проекти в социалната сфера, а успехът им дава основание да продължим да надграждаме и да имаме: Община, в която всички сме важни.
Може да бъде изображение със спалня
Може да бъде изображение с плъзгаща врата и на закрито
Може да бъде изображение с плъзгаща врата и на закрито
Може да бъде изображение с всекидневна, на закрито и плъзгаща врата
Може да бъде изображение със спалня
Може да бъде изображение с на закрито
Може да бъде изображение с 1 човек и плъзгаща врата
Може да бъде изображение с 12 души
Може да бъде изображение с 9 души и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 5 души
Може да бъде изображение с 5 души
Може да бъде изображение с 4 души
Може да бъде изображение с 5 души и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 3 души
Може да бъде изображение с 5 души и сватба
Може да бъде изображение с 3 души
Може да бъде изображение с 4 души
Може да бъде изображение с 5 души
Може да бъде изображение с 5 души
Може да бъде изображение с 4 души, костюм и плъзгаща врата
Може да бъде изображение с 2 души
Може да бъде изображение с 6 души, сватба и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 4 души
Може да бъде изображение с 9 души, дирндъл и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 10 души, дирндъл и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 12 души, цигулка, кларинет и флейта
Може да бъде изображение с 2 души и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 5 души
Може да бъде изображение с 8 души
Може да бъде изображение с 5 души
Може да бъде изображение с 2 души
Може да бъде изображение с 4 души
Може да бъде изображение с 2 души
Може да бъде изображение с 11 души, вино и текстово съобщение
Може да бъде изображение с текстово съобщение
Може да бъде изображение с един или повече хора и текстово съобщение

The post Готови са новите социални жилища в Петрич appeared first on Начало.

Източник: regiona.bg

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт | СЕО Оптимизация | Бебешки МОЛ | Онлайн Вестник за обяви