В Разлог удължават крайния срок за подаване на заявления за саниране на многофамилни жилищни сгради

0

Удължава се кандидатстването по процедурата за енергийна ефективност на жилищните сгради – II
Одобрените сгради ще получат до 80 % безвъзмездна финансова помощ.
Община Разлог информира всички Сдружение на собственици на многофамилни жилищни сгради, че срокът за кандидатстване с проектни предложения е удължено до 29.02.2024 г. по процедура чрез подбор „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“ по Национален План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).
Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)* и са проектирани преди 26 април 1999 г.
Изисквания за постигнати енергийни параметри от приложените мерки са следните:
След изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) сградите следва да постигат клас на енергопотребление „В” или по-висок.
Задължително изискване е след изпълнение на мерките в многофамилната сграда да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия. В случай, че след изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ) не се постигне минимум 30 % спестяване на първична енергия, както и клас на енергопотребление „В” съгласно действащата към датата на изготвяне на инвестиционния проект нормативна уредба, всички получени средства подлежат на възстановяване.
Приоритет ще се дава на предложения за изпълнение на инвестицията за енергийна ефективност в съчетание с мерки, които допълват архитектурния облик на града.
Повече информация, Документи и Насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“ по Национален План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) може да откриете в сайта на Община Разлог.

The post В Разлог удължават крайния срок за подаване на заявления за саниране на многофамилни жилищни сгради appeared first on Начало.

Източник: regiona.bg

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт | СЕО Оптимизация | Бебешки МОЛ | Онлайн Вестник за обяви