В Петрич ще се изгради нов съвременен Младежки център

0

Проектна успеваемост! В Петрич ще се изгради нов Младежки център
Изготвен, съгласуван и с разрешение за строеж е проект за съвременен Младежки център в град Петрич.
Проектът е в концепцията на Общината, заложена в Плана за устойчивост и развитие. Целта е изграждане и осигуряване на ефективно функциониране на Младежки център, който да предостави разнообразни дейности (вкл. международни дейности) и цялостни услуги в помощ на личностното развитие и готовността за заетост на учениците и младежите на възраст до 29 години.
Сред тях са: дейности за насочване и подкрепа при търсене на работа, мерки за подпомагане на участието на младежите в процеса на вземане на решения на местно и национално ниво, възможности за неформално образование на местно ниво, насоки за реинтеграция или
интеграция в системата на формалното образование и/или включване в професионално обучение; дейности за стимулиране на младежки инициативи, инициирани и/или изпълнявани от ученици и младежи от община Петрич; осигуряване на подкрепа и подпомагане за изпълнение на инициативите на младите хора от страна на назначения в центъра персонал; повишаване на дигиталната компетентност на младите хора; дейности за работа на терен с уязвими групи и общности в неравностойно положение.
Различните дейности в младежкия център ще се изпълняват в партньорство с младежката организация – сдружение „МОГА“, местния бизнес и 2 младежки центъра – в Стара Загора и Враца, част от Националната мрежа на Младежките центрове.
Младежкият център ще бъде разположен на втори етаж в ГУМ – Петрич в помещението, което е функционирало като сладкарница. Ще бъде извършено нужното вътрешно преустройство, така че да се образуват две зали за провеждане на обучения в дигитална компетентност с капацитет от минимум 15 работни места и с възможност за обединяване в зала за обучения, семинари и срещи за 70 души.
Проектът предвижда и кабинет с четири работни места. Ще бъде ремонтирана и прилежащата тераса с цел осигуряване на достъпна архитектурна среда, за да може Младежкият център да бъде полезен и за младежи със специални потребности. Ще се ремонтират санитарните възли, ще се достави ново оборудване и обзавеждане на помещенията, за да бъдат функционални за ползване.
С мисъл за младите хора на общината!
Може да бъде изображение с текстово съобщение

The post В Петрич ще се изгради нов съвременен Младежки център appeared first on Начало.

Източник: regiona.bg

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт | СЕО Оптимизация | Бебешки МОЛ | Онлайн Вестник за обяви