Важно за жителите на община Кресна!

0

Уважаеми жители на Община Кресна,
Във връзка с чл. 111 от Закона за Горите, Ви информираме, че от 01.02.2024г. започва приемането на заявления за включване на физически лица в списъците за закупуване на стояща дървесина на корен или закупуване от склад за лична употреба без право на продажба за календарната 2024г.
Какво трябва да имате предвид и какви срокове трябва да се спазват, за да получи всяко домакинство дърва за огрев за текущата година:
1. Право на закупуване на дървесина на корен или от склад имат физически лица, представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, които са включени в списък, изготвен от кмета, съответно от кметския наместник на населеното място.
2. За включване в списъка за текущата 2024г., представител на едно домакинство подава заявление по образец до кмета на общината/населеното място в периода от 01.02.2024г. до 31.03.2024г.
3. Списъка може да бъде допълван в общината по изключение до 15.04.2024г. за лица, които отговарят на изискванията и се изпраща на държавното горско стопанство. Списъка може да бъде допълван в държавното горско стопанство до 30.04.2024г.
4. След изтичане на крайният срок /30.04.2024г./, окончателният списък по населени места се публикува на интернет страницата на държавното горско стопанство.
5. До края на месец май, общината и държавното горско стопанство, публикуват на своите интернет страници актуални цени за продажба на стояща дървесина на корен.
6. На лицата включени в списъка за текущата година се предоставят дърва за огрев до 01.11.2024г.
7. Заявленията за закупуване на дърва за огрев се изпълняват по реда на тяхното постъпване.
8. Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи за една календарна година е до 10 пространствени куб. м.
Общинска администрация Кресна.
Може да бъде изображение с дърводобив и дърво

The post Важно за жителите на община Кресна! appeared first on Начало.

Източник: regiona.bg

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт | СЕО Оптимизация | Бебешки МОЛ | Онлайн Вестник за обяви