Раздел: Национална политика

ПП „Партия на Зелените“ първи се регистрираха в РИК

SAMSUNG CAMERA PICTURESПърви направиха своята регистрация  в РИК – Благоевград ПП „Партия на Зелените“ . Те внесоха днес в 11ч списъка със своите кандиати за народни представители в предстоящите парламентарни избори на 5 октомври, 2014г.

Листата бе внесена от обласният и общински председател на местната структура на партията Андон Тодоров който е и общински съветник в ОбС Благоевград,  и от Янка Шейтанска, преподавател в СОУ „Иван Вазов“ – Благоевград. Шейтанска заема второ място в кандидат-депутатската листа.

 „Отговорността за опазването на природата предполага формиране на ценности за развиване на уменията, отношението, поведението, необходими за живот в хармония със себе си, другите и естествната околна среда“, бе компетентното изказване на Шейтанска, която от 10 години работи с ученици и родители в областта на екологията.

Листата на ПП „Партия на Зелените“ е съставена само от жени. С това  се залага на опита и младежкия ентусиазъм. На първо място като водач на листата в 1МИР на  „Партия на Зелените“ е общинският съветник Елена Атанасова. Тя е единственият местен кандидат, предложен на първо място в листа за народен представител от Благоевградска област.

„Елена Атанасова е добре позната на благоевградчани, тъй като е действащ общински съветник, именно затова тя е човека, който ще ни представлява най-добре. Това е огромният ни плюс“, коментира Андон Тодоров. Той изрази становище, че чрез Атанасова жителите на общината ще могат по всяко време да се обърнат към нея с въпросите и проблемите, които ги вълнуват. Ето защо Тодоров разчита на гласовете  на община Благоревград и тези от областта, да припознаят в кандидатурата на Атанасова своя човек.

Председателят на местната структура на партията има уверението, че тяхната регистрация под номер едно ще им донесе успех, и си пожела номер едно да бъдат и в избирателната бюлетина.

SAMSUNG CAMERA PICTURES SAMSUNG CAMERA PICTURES

„Партия на Зелените“ се регистрира за изборите

logohead1„Партия на Зелените“ подаде днес в Централната избирателна комисия документи за регистрация за предстоящите парламентарни избори на 5 октомври. Партията ще се яви самостоятелно на вота. „Ще проведем кампанията си под мотото„За зелена България”, както бе и на евро изборите и си поставяме четири приоритета„  заяви председателят на Партията на Зелените Валентин Симов.

•          България свободна от ГМО

•          Използване на природните ресурси в полза на обществото и на хората по места

•          Опазване на природните и национални паркове само за спорт, туризъм и животновъдство

•          Решаване на проблемите със собствеността на земите в НАТУРА 2000 и обезщетяване на собствениците

 

„Партия на зелените“ ще работи активно за спиране на корупцията и безконтролното изтичане на средства по програми за опазване на околната среда, където са изразходени стотици милиони без абсолоютно никакви ползи за обществото и природата.

"Няма ред – това твърдим ние.  Трябва да са защитени интересите на държавата и българските граждани, като е най-важен баланса между опазване на околната среда и качеството на живот. " коментира още Валентин Симов.

 

 

20.08.2014 г.                                                             ПП „Партия на зелените”

Гр. София                                                                 Председател: Валентин Симов

                                                 

Общинският съветник от „Партия на зелените“ Елена Атанасова кандидат за евродепутат

1654190_10201511757747022_2050462871_n-

ПП ''Партия на зелените'' ще се яви самостоятелно на евроизборите през май, съобщи на  в БТА нейният председател Валентин Симов. Като член на политическият съвет на партията, Андон Тодоров предложи в евровота да влезе общинската съветничка от Благоевград Елена Атанасова. Тя влиза на второ място в листата, веднага след председателя Симов. Другите кандидати за евродепутати са съветника от Дупница Йонко Гергов, застахователят Иво Атанасов, Деян Пенчев от Варна и софиянците Христо Дунчев и Ивелина Йотова.

Партията подава колективен иск срещу държавата в лицето на Министерството на регионалното развитие и Министерството на околната среда и водите по Закона за отговорността на държавата и общините за вредите, причинени на гражданите и юридическите лица от незаконосъобразни актове и бездействие, заяви Симов.

Приемането на новия "стар" Изборен кодекс не решава основен въпрос – какъв ще е политическият модел на страната, посочиха представители на "Партия на зелените" на провелата се конференция.

На срещата на политическият съвет присъстваше и Янка Шейтанска, заместник -председател на общинската организация на "Партия на зелените" в Благоевград.

 

1661718_10201511759347062_1422298504_n 1922614_10201511755786973_73172926_n

„Партия на зелените“ против повечето от промените в Избирателния кодекс

logohead1

"Партия на зелените" е против много от промените в Избирателния кодекс. Поради тази причина изразява сво1та позиция със становище по Избирателния кодекс до всички медии.

                                                                     

                                                                         С Т А Н О В И Щ Е
                                                 На „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” относно публикувания
                                                                Проект за нов Изборен Кодекс

~~Анализът на обществено политическата действителност у нас навежда на извода за нуждата от все по-широко пряко участие на гражданите в управлението на обществените дела (политическата система), тоест, повече елементи на пряка демокрация и като естествено следствие все повече мажоритарност при изборите. За различните видове избори това би могло да се реализира с предвижданите изменения  на изборното законодателство. Какви мажоритарни параметри в изборите кореспондират с обществената необходимост и нагласа.
„Огромни са очакванията на хората да бъдат изработени изборни правила, които да осигурят честни избори; правила, които да гарантират участието на гражданите в политическия процес;……”. С тези думи започват мотивите на вносителите на проекта за нов Изборен кодекс. Партия на зелените е напълно съгласна с тях, но за съжаление не намира в него нищо съществено по – различно от досегашната избирателна система, бетонирала статуквото на действащите вече почти 25 години политическа система, процеси и „елит”.
Предлаганата „грандиозна” промяна в избирателната система, чрез въвеждане на преференциално гласуване, не е нищо друго освен поредната манипулация за хвърляне на прах в очите на гражданите от страна на политическите партии от статуквото на „прехода” и техните „елити” и апологети. Преференциалното гласуване като предлагана форма на промяна на политическата система не решава нито един от въпросите от Дневния ред на протестите от февруари – април миналата година и на мълчаливо протестиращите с негласуване, а именно:
- кандидати за народни представители отново могат да се предлагат само от политическите партии с подредени от техните ръководства листи и от инициативни комитети – независими кандидати;
- без никаква аргументация е отхвърлено предложението на много граждански и политически организации, включително и от „Партия на зелените” за смесена „мажоритарно – пропорционална” изборна система, при която половината – 120 народни представители  да се избират мажоритарно в едномандатни избирателни райони;
- по същия начин, дори в мотивите на вносителите не е аргументиран отказа от предложенията – всички общински съветници да се избират мажоритарно в едномандатни изборни райони. Тоест, общинският съветник да е персонализиран представител пряко избиран от гражданите на определен квартал, група квартали, населено място в община или група населени места в общината, изпълняващи квотата за един мандат;
-  възможността да се преподреди на избираемо място някой от кандидатите в партийните листи, чрез преференциално гласуване практически е нулева, защото за да се случи това едно и също лице трябва да бъде преподредено поне от 1 400 (хиляда и четиристотин) гласоподаватели от неговото място на друго едно и също посочено от тях място;
- възможността кандидат издигнат от Инициативен комитет да изпълни квота за класиране (избиране) също е практически нулева при днешното състояние на обществената практика, като това се потвърждава и от факта, че в изборите за Обикновено Народно събрание след 10.11.1989 година това не се е случвало;
- намаляването на броя на необходимите подписи и сума за депозит е „йезуитска” хватка за подмамване за участие и за изхвърляне на множество избиратели, подкрепили независими кандидати и малки стари и новосъздадени партии от реалния избор и разпределяне на депутатските места. Той (изборът) пак ще се осъществи от 4 до 7 партии на досегашното статукво, преминали 4% -товата бариера – всички от до сега участвалите 10-12 политически субекта в управлението на страната.
Без да отричаме някои позитивни решения основно в технологичната част на внесения проект за нов Избирателен Кодекс като: машинното гласуване; отпечатването на бюлетините; новия начин на конституиране на ЦИК; предложението да се  създаде към Централната избирателна комисия Обществен съвет като консултативен и подпомагащ орган, който да включва представители на гражданските организации и движения; нови правила за медийно отразяване на предизборната кампания и за провеждане на предизборната кампания  и др.  технологични подобрения,

„ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” определено счита,

че проектът за нов Изборен Кодекс не решава основния политически въпрос на очакваната и искана от обществото промяна към все по-широко пряко участие на гражданите в управлението на обществените дела (политическата система), тоест, за повече елементи на пряка демокрация и като естествено следствие от това, все повече мажоритарност при изборите.
 Използваме случая, за да припомним на обществеността нашата Визия за измененията в изборната система, която сме обявили и за която ще продължаваме да работим:
- смесена мажоритарно-пропорционална система, при която 120 от народните представители да се избират мажоритарно в едномандатни изборни райони, а останалите 120 както досега;
- възстановяване на статута на районните съвети в градовете с районно административно деление и мажоритарна система за избор на общинските и районни съветници в едномандатни изборни райони;
- запазване на мажоритарния избор на Президент и Вице президент, на кметовете на общини и населени места и пропорционалния избор на депутати в Европейския Парламент;
- постепенен преход в рамките на няколко години към мажоритарен избор на съдии, съдебни заседатели за всички съдилища и полицейски началници на местните подразделения на МВР.

София, 14.01.2014 год.                               ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

Zeleni-1

Кметът Камбитов по време на Българо-Македонския бизнес форум в Благоевград: Европа е на регионите

1.2

Европа е на регионите и отдавна границите не са пречка за насърчаването на добри икономически и културни връзки между страните. Това каза при откриването на форума „Бизнес без граници“ кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов, съорганизиран от Македонско-Българската стопанска камара. Срещата, която бе открита от д-р Атанас Камбитов и председателя на Македоно-Българската стопанска камера Зоре Темелковски, се проведе днес в община Благоевград и събра на едно място представители на бизнеса и местните власти от България и Македония. Кметът изтъкна, че във времена на тежка финансова и икономическа криза, сътрудничеството между местните власти и бизнеса е ключово за повишаване на трайната заетост и постигането на устойчив икономически ръст. По думите на кмета трансграничните програми за сътрудничество са един от основните инструменти, чрез които могат да се постигат значими резултати в регионите.

„Без добри съседи няма добър бизнес и просперитет“. С тези думи председателят на Македоно-Българската стопанска камара Зоре Темелковски се обърна към участниците в дискусията. Той изрази увереност, че търговският обмен между България и Македония е един от основните показатели, който следва да се подобри в резултат от тясното сътрудничество между отделните региони в страните. Темелковски подчерта, че много повече са обединяващите фактори за хората от двете страни, отколкото пречките за съвместна работа и сътрудничество.

 Целта на форума, който се проведе в рамките на визитата на македонската делегация в Благоевград, е да насърчи двустранните икономически отношения, като инициира обмяната на добри практики и партньорства между български и македонски общини и компании. По време на събитието кметът Атанас Камбитов бе удостоен със сертификат за признателност, който му бе връчен лично от председателя на камарата Зоре Темелковски.

На двустранния семинар присъстваха кметовете на Карбинци, Пехчево, Делчево, Щип, Пробищип, Чешиново, Кочани, Виница, председателят на надзорния съвет на Македонско-Българската стопанска камара Кирил Пендев, председателят на Общински съвет-Благоевград Радослав Тасков  и председателят на Търговско-примишлена палата-Благоевград Ромео Шатев.

1.1  1.3 1.4 1.5

Кметът Камбитов ще направи първа копка на нова спортна зала в Благоевград

mm_1372080662Кметът д-р Атанас Камбитов ще направи първа копка на нова многофункционална спортна зала в Благоевград. На 25 юни, от 10:00 часа, в двора на 3 ОУ „Димитър Талев” ще бъде даден старт на строителните дейности по реализацията на новото спортно съоръжение.

На събитието ще присъстват представители на общинска и областна администрация, представители на образователни и културни институции и граждани.

         В залата ще могат да се практикуват различни видове спорт като волейбол, баскетбол, тенис на маса, борба, джудо, бокс и спортни танци. Тя ще разполага с фитнес и игрище за тенис на корт. В нея ще бъдат разположени 3 реда трибуни, с капацитет от 128 места за зрители.

         В проекта е заложено изграждане на топла връзка, в която ще се помещават съблекалните за момичета и момчета, с капацитет между 30 и 50 места.   

Новата спортна зала ще е висока 9 метра, като прозорците в нея ще са обезопасени, съгласно всички стандарти. Общата застроена площ на зданието ще е 1061. 59 квадратни метра, а срокът за изпълнение – 4 месеца. Стойността на съоръжението възлиза на 741 691 лв. с ДДС, като средствата са държавна целева субсидия.

 

 

Неврокопският митрополит Натанаил освети кръста над Благоевград и благослови стотиците, стекли се на ритуала

14 28 36 38

Стотици миряни се стекоха в местността „Зайова поляна“ над Благоевград, за да присъстват на тържественото освещаване на православния кръст, който бе открит преди месец в града. Лично Негово Високопреосвещенство Неврокопският митрополит Натанаил и игуменът на Рилския манастир Евлогий водиха тържествената литургия за освещаването на християнския символ. „Нека този кръст ни напомня, че всяко добро дело и постигнат резултат се случва с Божията помощ“, каза в благословията си митрополитът.

В приветствието си пред гражданите, кметът изрази радостта си, че именно на днешния празник, когато православните християни почитат Свети Дух, кръстът над Благоевград ще бъде осветен. „Много хора не вярваха, че е възможно 33-метров кръст да се извиси над Благоевград и да се превърне в негов символ и закрилник, но вярата ни бе силна и не се отказахме“, изтъкна д-р Атанас Камбитов. Той поясни, че кръстът е изграден само с дарения и благодарение на усилията на строителите и волята на гражданите.

Седем бели гълъба полетяха в небето над Благоевград, за да ознаменуват тържествения момент, а седем от певиците на ансамбъл „Пирин“ изпяха „Многая лета“.

Инициаторът на идеята за поставяне на кръст над Благоевград, Надка Васева бе отличена посмъртно със специална почетна грамота, в знак на признателност за нейния изключителен принос и вяра. Грамотата бе получена от нейната дъщеря.

Сред гостите на събитието бяха председателят на Общински съвет Радослав Тасков, зам.-кметът на община Благоевград Валери Смиленов, общински съветници, представители на академичната и духовна общественост и граждани.

 

 

Нов проект на стойност 549 900 лева спечели община Благоевград

 mm_1369662679[1]

Пореден проект на стойност 549 900 лева спечели община Благоевград. Той се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., а пълното му име е „Инвестиции в бъдещето на община Благоевград”. Неговата цел е създаването на капацитет и осигуряване на проектна готовност, необходими за успешното и ефективно участие на община Благоевград в изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж” в рамките на следващия програмен период 2014 – 2020.

Чрез изпълнението на проекта се цели развиване и въвеждане на интегриран подход при идентифицирането на проектни идеи и разработването на проекти, както и да се подпомогне общината в създаването на списък с „готови за финансиране“ проекти, които да бъдат включени в Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие.

В рамките на проекта ще бъдат разработени работни и технически проекти като "Озеленяване и изграждане на поливни системи в градинката пред Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски", гр. Благоевград"; "Изграждане на зона за обществен отдих по „Алея на здравето“; "Цялостен ремонт, реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъп за хора с увреждания в Междуучилищен център за трудово и професионално обучение"; "Реконструкция на ул. „Александър Стамболийски“ и изграждане на пътен възел между ул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Св. Димитър Солунски";  "Реконструкция на площадното, подплощадното пространство и фонтаните, художествено осветление  и изграждане на амфитеатър в централна градска част – площад „Георги Измирлиев“; "Изграждане на велосипедни алеи, свързващи бул. „св. Димитър Солунски“, ул. „Даме Груев“, бул. „Васил Левски“, бул. „Кирил и Методий“ (до хотел „Ален мак“) и от ул. „Марица“ до ул. „Иван Михайлов“; "Благоустрояване на IV-ти Микрорайон, включително рехабилитация и реконструкция на улици, енергоспестяващо улично осветление и озеленяване в района на ул „Ветрен“ до Югозападен университет „Неофит Рилски“; "Цялостен ремонт и реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъп за хора с увреждания в сградата на Камерна опера – Благоевград".

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца, като се очаква подписването на договора на безвъзмездна финансова помощ.

 

 

 

Коалиция „Българска пролет” представи листата си в Благоевград

showimageCACM7DUY showimageCATMAX0Z showimageCAWQLWDK showimageCAYQSOZEКоалиция „Българска пролет” представи листата си в Благоевград. Това стана в следобедните часове на неделния празничен ден – Цветница. На срещата присъстваха водачът на листата и председател на „Партията на Зелените” Валентин Симов, председателят на "Българска социалдемокрация” Александър Томов, общинският лидер на „Партия на Зелените” Андон Тодоров и много симпатизанти.

Водачът на листата Валентин Симов представи, с кратка визитка, и другите кандитат-депутати. Второто място се заема от Радослав Радославов, който е преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски” в Благоевград. Трета е общинският съветник в местния парламент Елена Атанасова. Листата за Първи МИР включва десет човека, като следващите места се заемат предимно от млади хора. Средната възраст на кандидатите за народни представители е 34 години, обяви Симов. По думите му има двама по-опитни, но и много млади хора.

„За да се промени държавата трябва да се работи за промяна на конституцията. Съдиите, прокурорите и следователите трябва да не се избират от Парламента, а да се въведе мажоритерен избор”, категоричен бе Симов. Според него трябва да се направи, така че децата ни да не напускат страната.

Валентин Симов коментира и новосформираната коалиция „Българска пролет”. „Ние сме се събрали, защото имаме обща основа. Тази коалиция трябва да се запази и за следващите избори”, заяви той.

Пред събралите се хора говори и председателят на „Българската социалдемокрация” Александър Томов. По думите му никои не помни през последните 50-60 години да има толкова хора, които са се самозапалили. „ От 3200 завода са останали да работят само 216. 80% от храните в супермаркетите са внос. В момента се подготвя сериозно увеличение на цените. Ние предвиждаме втори парламентарни избори”, коментира Томов.

Според Томов всички големи държавни фирми са във фалит. „Ние не сме на дъното, а сме над него и вървим към дъното”, допълни още той.

По думите на Томов 2 милиона работници са извън страната и сме на последно ниво по демографска характеристика. Ще изчезнем не като име, а като ген, уточни той.

„Честита Цветница, но с цветята на празника не забравяйте и сезона на българската пролет. Бъдещето е в младите хора, а не в тези, които ни карат да се срамуваме, когато обявяват данните за корупцията в страната”, призова Томов.

Срещата беше закрита от общинския лидер на „Партията на Зелените” Андон Тодоров.

Коалиция „Българска пролет” е създадена от  Партия на Зелените, Българска социалдемокрация и гражданското движение „Българска пролет“. За да подкрепите коалицията гласувайте с номер 35.

Около 100 души отбелязаха Международния ден на Земята в парк Бачиново по инициатива на гражданска организация Общината на Хората

DSCN0848 531952_434106036682711_304355042_a

По инициатива на гражданска организация Общината на Хората , заедно с партньори от Партия на Зелените, Корал клуб, клуб по водна аеробика и много други присъединили се, в парк Бачиново беше отбелязан  Международният ден на Земята /22.04.2013г./

Събитието започна при чешмичката в началото на Алеята на здравето и продължи край езерото в парка. В инициативата за озеленяване се включиха областният и общински председател на Партия на Зелените- Андон Тодоров, Дона Хайдушка- председател на сдружението, заместник- председателят Елена Атанасова, както и председателят на клуба по водна аеробика- Ангелина Стоева. На празника присъстваха около 100 души, сред които и много деца, заедно с техните родители. Като символ на идеята за опазване на Земята красива и чиста, на предварително избрани места, присъстващите засадиха различни видове растения, сред които червен дъб, кестен, алое и други.

DSCN0905 DSCN0909 DSCN0911DSCN0903